Офіційний веб сайт

Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" у 5 книгах

п4

 

Автори:

Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я., Бойченко Б.М., Харлашин П.С.,

Гладких В.А., Гринкевич В.О., Головко О.М.

 

1.Автоматичні системи керування процесами спеціальної електрометалургії.  – К.: Техніка, 2002. - 211с.

2. Конвертерне виробництво сталі. – Дніпропетровськ: РВА "Дніпро ВАЛ", 2004.- 454с.;

3. Проектування і обладнання електросталеплавильних і феросплавних цехів. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2004. – 692с.

4. Основи металургійного виробництва металів і сплавів. – К.: Вища шк., 2006. - 503с.;

5. Теорія процесів обробки металів тиском. –Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – 370с.;

 

Представлений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Загальний тираж підручників складає 2600 примірників.

 

Комплекс підручників об'єднує п’ять окремих видань, що структурно та методологічно відповідають навчальним програмам підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямом "Металургія".

Комплекс об'єднується підручником "Основи металургійного виробництва металів і сплавів", в якому докладно висвітлені сучасні технології виробництва сплавів різного хімічного складу на основі заліза (чавуну, сталі, феросплавів) та методи виробництва  кольорових металів і сплавів.

Розвиток і деталізація окремих питань, пов'язаних з виробництвом металів та сплавів, знаходять  відображення в спеціалізованих виданнях, що входять до складу комплексу. В них особлива увага приділена  розгляду можливих шляхів  удосконалення існуючих технологій та устаткування для їх здійснення, розглядаються екологічні проблеми  існуючих та новітніх технологій.

Підручники комплексу призначені для студентів вищих навчальних закладів металургійного, матеріалознавчого та машинобудівного напрямів, можуть бути корисними для інженерно-технічних робітників проектних, дослідницьких інститутів та металургійних підприємств. 

Громадське обговорення комплексу підручників  відбулося   в Донецькому  національному технічному університеті 6 вересня 2011 року о 14 годині  в аудит. 5.264.    

 

Надіслати коментар

Коментарі

Ирина

Материал в учебнике отличается новизной, оригинальностью преподнесения и системностью
изложения. Видно, что авторами проделана большая и кропотливая работа, нацеленная на совершенствование подготовки
специалистов для металлургической промышленности Украины.

Ольга

Після ознайомлення з матеріалом підручників, я маю повну та чітку картину сучасного стану розвитку технологій виробництва сплавів різного хімічного складу на основі заліза (чавуну, сталі, феросплавів) та методів виробництва кольорових металів і сплавів.На мою думку,даний комплекс підручників безперечно заслуговує на отримання премії.

Максим

Виданний матер'ял є дуже корисним,для студента так і для інженера-металурга. Конкретика кожної частини комплексу допомагає уявити детально описані процеси.Я вважаю, що данне літературне видання заслуговує бути нагородженим Державною премією України в галузі науки і техніки.

Смирнов Е.Н., проф. каф.ОМД ДонНТУ(г.Донецк)

Комплекс учебников "Теория и технология металлургического производства металлов и сплавов" являтся , по сути дела, первым изданием подобного рода в Украине, которое охватывает все составляющие металлургического передела. Это особенно актуально в свете происходящих реформ в системе высшего образования Украины. В этой связи, данное издание представляет особую ценность для подготовки бакалавров по направлению "Металлургия". Тем не менее значимость данного комплекса учебников для подготовки магистров также высока.
Учитывая вышеизложенное считаю, что комплекс учебников "Теория и технология металлургического производства металлов и сплавов" в 5-ти книгах заслуживает присуждения государственной премии Украины в области науки и техники.

І.А. Зеленков, проф., НАУ

Комплекс підручників, що розглядається, для нашого ВНЗ вже став довідником. Матеріал викладено доступною мовою, що дозволяє нашим студентам вже зараз знати завтрашній день металургії. Це дає надію на подальший сталий розвиток авіабудування в Україні, що зробить повітряні судна ще більш надійними, зручними та безпечними. Вважаю, що розглянутий комплекс підручників заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
І.А. Зеленков, проф., Національний авіаційний університет

Снитко С.А. к.т.н., доцент кафедры "ОМД" ДонНТУ (г. Донецк)

На современном этапе подготовки инженеров по направлению «Металлургия» комплекс учебников "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" заменяет значительно большее количество книг, выпущенных ранее, и дополняющих их научных статей. Так, учебник «Теорія процесів обробки металів тиском» на сегодняшний день является основным литературным источником, рекомендуемым мною студентам при изучении дисциплины «Теория процессов волочения и прессования». Студентам нравится доступность и краткость изложения материала в рамках одной книги.
Вышеуказанный комплекс уже широко используется при подготовке и переподготовке специалистов соответствующего профиля, и, безусловно, будет востребован еще долгие годы. Поэтому комплекс учебников "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" заслуживает самой высокой оценки и, соответственно, заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2011.

Виктор

Представленный комплекс книг всесторонне обхватывает металлургическую область науки. Эти книги уточняют и
поясняют многие вопросы, которые возникают в процессе прослушивания лекций.

Евгений

Комплекс учебников представленный на получение Гос премии Украины отличается широким охватом учебного материала при этом каждый из учебников достаточно глубоко раскрывает основные разделы металлургического производства.

Андрій

Комплекс даних зібрав в собі великий обсяг матеріалів, який охоплює всі області обробки металів, починаючи з ливарного виробництва і закінчуючи обробкою металів тиском.

Сергей Басенко

Комплекс учебников «Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів» представляет большой интерес в студентов.Считаю, что проделанная авторами работа заслуживает присуждения государственной премии.

Владислав

Комплекс учебных материалов, в котором особое внимание уделено современным способом и технологиям производства и прокатки стали,заслуживает получение Государственной премии Украины в области науки и техники.

Дмитрий

Данные учебники актуальны в современных условиях производства. Изложенные научные и технологические аспекты производства стали и проката находят применение в совершенствовании металлургических технологий.

Павел

Учебники содержат обобщенный материал, чем создают удобство в работе. Написаны доступным языком, содержат основополагающие теоретические и практические знания.
Комплекс учебников заслуживает присуждения Госпремии в области науки и техники.

Александр

Видно, что авторами проделана большая и кропотливая работа, нацеленная на совершенствование подготовки специалистов для металлургической промышленности Украины.

Виталий

Главной особенностью представленных учебников является охватывание значительного комплекса дисциплин, преподаваемых студентам направления подготовки "Металлургия".
Я считаю, что комплекс вышеуказанных учебников соответствует современному уровню развития науки и техники.

Станислав Евсеенко

Комплекс учебников очень актуальный и полезный, как студентам так и аспирантам и инженерам металлургических специальностей.

Михаил

Отличные книги. Весь материал всегда под рукой.

Надежда

Підручники відповідають сучасним потребам студентів, що навчаються на відповідних спеціальностях. Матеріал
викладено у зрозумілій і добре структурованій формі. Дуже сподіваюся, що підручники будуть відзначені Державною
премією України.

Екатерина

Данный комплект книг позволит прекрасно знать учебный материал. Огромное спасибо авторам.

Светлана Олеговна

Представленный комплект учебников достаточно полно охватывает материал, необходимый для обучения по специальностям
металлургического направления. Материал отличается новизной, оригинальностью преподнесения и системностью
изложения. Видно, что авторами проделана большая и кропотливая работа, нацеленная на совершенствование подготовки
специалистов для металлургической промышленности Украины. Считаю, что представленная работа заслуживает высокой
оценки на государственном уровне.

Станислав Сергеевич

При современных условиях обучения в ВУЗах, когда студенты практически лишены возможности изучать производство - а
тем более, современное производство, на практике, особое значение приобретает акцент на связи теоретических з
наний с их практическим воплощением. Считаю, что комплекс учебников в достаточной степени раскрывает такие связи,
позволяя студентам получить необходимую базу в области металлургии. Считаю, что авторы указанного комплекса
заслуживают звания лауреатов государственной премии Украины в области науки и техники.

Олександр

Особливістю цього комплексу підручників є викладання в ньому майже матеріалу щодо майже всіх існуючих процесів
виробництва металів і сплавів. В підручниках написаних раніше викладались, за рідким виключенням, окремі процеси
або їх особливості. В цьому контексті підручник може бути корисним не лише студентам, але й кфаліфікованим
фахівцям.

Олег Леонидович

Особливістю цього комплексу підручників є викладання в ньому майже матеріалу щодо майже всіх існуючих процесів
виробництва металів і сплавів. В підручниках написаних раніше викладались, за рідким виключенням, окремі процеси
або їх особливості. В цьому контексті підручник може бути корисним не лише студентам, але й кфаліфікованим
фахівцям.

Дмитрий

Хочется сказать спасибо от имени студентов за полезную информацию изложенную в данных книгах!Этот комплекс
учебников помогает нам понять современные технологии металлургии,закончить ВУЗ с достойными знаниями и стать
хорошими специалистами.Считаю,что такие учебники не должны остаться без внимания и обязаны быть удостоены
Государственной премии Украины в области науки и техники.

Екатерина Викторовна

Хороший автор,очень хорошо изложена информация о Металлургии,хорошая помощь студентам!

Анастасия

Данный комплекс книг в полне обеспечит те недостатки лекционного времени с которыми мы встречаемся неоднократно.
В этом учебнике информация не сложна для понимания и практична на ряду с болонской формой обучения,когда
большенство материалла приходится студенту учить самому.Хочу поблагодарить всех кто участвовал при создании этой
книги,которая помогла не одному студенту получить достаточно знаний для реализации себя в жизни!И на мое мнение
этот комплекс заслуживает на Государственную премию Украины.

Валерий

Представленный комплекс книг всесторонне обхватывает металлургическую область науки. Эти книги уточняют и
поясняют многие вопросы, которые возникают в процессе прослушивания лекций. Особенно по радовал
учебник «Теория процессов обработки металлов давлением» т.к. в нем материал представлен в доступном и удобном
виде, при необходимости очень легко можно найти всю необходимую информацию.
Считаю,что такие учебники обязаны быть удостоены Государственной премии Украины в области науки и техники.

Алексей

В этом учебнике,доступным образом,собраны все главные вопросы,которые пригодятся в дальнейшей жизни настоящего металлурга.

Сергей

Комплекс учебников бесспорно представляет большой интерес!
В учебниках достаточно интересно и полно представлен материал, необходимый для обучения по специальностям металлургического направления. Написаны доступным языком, содержат основополага-ющие теоретические и практические знания.
Комплекс учебников очень актуальный и полезный, как студентам так и аспирантам и инженерам металлургических специальностей.

С.В. Кузьменко,
ведущий инженер-технолог технического отдела
ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»

Валерия

Спасибо авторам.
Учебники помогают в учебе.