Офіційний веб сайт

Комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" у 7 книгах

п2

 

Автори:

Поляков М.В., Гайдачук О.В., Кобрін В.М., Джур Є.О., Манько Т.А., Санін А.Ф., Шептун Ю.Д.,

Джур О.Є., Кулик О.В., Хуторний В.В.

 

1. Технологія виробництва літальних апаратів із композиційних матеріалів. – К: ІСДО. – 1995. – 376 с.

2. Герметичність в ракетно-космічній техніці. – Дніпропетровськ: ДДУ,1995. – 168 с.;

3. Твердопаливні ракетні двигуни. Матеріали і технології. – Дніпропетровськ: ДДУ,1999. – 320 с.;

4. Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002. – 402 с.;

5. Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці. – К.: Вища освіта, 2003. – 399 с.;

6. Технологія виробництва ракетно-космічних літальних апаратів. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2007. – 480 с.;

7.Ракети-носії і космічні ступені ракет як об’єкти керування. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007.– 564 с.

 

Представлений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Загальний тираж підручників складає 10 000 примірників.

 

Комплекс підручників є першим національним виданням для підготовки висококваліфікованих фахівців ракетно-космічної галузі, створеним на основі особистого виробничого і освітянського досвіду розробки найсучасніших конструкцій літальних апаратів, організації процесу підготовки фахівців, запровадження новітніх форм і методів навчання, ефективних форм взаємодії в системі вищий навчальний заклад – виробниче підприємство.

Авторами вперше представлено унікальний теоретичний матеріал та розглянуто його практичну реалізацію в проектування і виробництво об’єктів космічної техніки. Викладений матеріал поєднано в логічну послідовність - від історичних моментів зародження і становлення ракетно-космічної галузі в Україні до принципів проектування, технології виробництва сучасних зразків ракетно-космічних літальних апаратів.

Комплект підручників за змістом повністю відповідає сучасним вимогам освіти, потребам економічного розвитку України, вирішує проблему кадрового забезпечення ракетно-космічної галузі.

Громадське обговорення комплексу підручників  відбулося   Національному технічному університеті  "Київський політехнічний інститут"  05 вересня 2011 року  о 15 годині.

Надіслати коментар

Коментарі

Сулим Георгій Теоджорович

Україна є однією із небагатьох країн, які мають величезний практичний досвід виробництва потужних ракет-носіїв для запуску космічних апаратів. Зараз ракетно-космічна техніка невпинно й інтенсивно розвивається під впливом потреб життя людської спільноти, яка ставить щораз новіші складні далекосяжні завдання. Формування ринкової економіки в Україні не завжди позитивно, проте доволі істотно впливає на умови діяльності підприємств космічної галузі, де надзвичайно відчутним є вплив міжнародної конкуренції. З огляду на те, що ракетно-космічна галузь є однією із буквально декількох, де нашій країні вдалося ще зберегти світові лідерські позиції, особливо актуальним є питання науково-методичного забезпечення навчального процесу підготовки фахівців даного напрямку. Адже саме підручники формують науковий світогляд майбутніх фахівців, створюють передумови для створення майбутніх неординарних науково-практичних проектів, прийняття оригінальних рішень. Вони готують випускників до настільки успішної практичної діяльності в ролі творчих осіб, ініціативних та відповідальних за свою ділянку роботи, здатних працювати у великих творчих колективах для реалізації амбітних та дороговартісних розробок.
Підготовка, видання та впровадження в навчальний процес висунутого до нагороди комплексу підручників було своєчасним і нагальним. До його складу увійшли підручники «Технологія виробництва літальних апаратів із композиційних матеріалів», «Герметичність в ракетно-космічній техніці», «Твердопаливні ракетні двигуни. Матеріали і технології», «Розвиток ракетно¬космічної техніки в Україні», «Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці», «Технологія виробництва ракетно-космічних літальних апаратів», «Ракети-носії і космічні ступені ракет як об'єкти керування». У цих книгах, які в комплексі забезпечують викладання дисциплін, стратегічних для вивчення ракетно-космічної техніки та технології їх виготовлення, узагальнені курси лекцій з основних та спеціальних дисциплін, що викладаються на фізико-технічному факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара і в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» для студентів за напрямком проектування, виробництва та випробування ракетно-космічних літальних апаратів.
Рецензовані підручники пройшли хорошу апробацію у багатьох вищих навчальних закладах України та за кордоном, підтвердили свою фундаментальність, вміння авторів зрозуміло подати складний матеріал. Підручники орієнтують студентів на практичне застосування знань оскільки їхній зміст відображає не тільки теоретичну, а значною мірою також і прикладну цінність знань з проектування, створення технологій та виготовлення складних виробів. Для викладачів в галузі механіки ці підручники є цінними також і тим, що багато питань, розглянутих у цьому комплекті підручників, вперше з’явилися у відкритому друці завдяки зняттю заборони на їх публікацію. Таким чином створюються передумови для трансферу космічних технологій у звичайну цивільну інженерію. Важливим є те, що витримано єдиний принцип ретельного підбору термінології та позначень.
Ці підручники є доступними і придатними для широкого кола студентів-бакалаврів, магістрів, аспірантів, а також широкого кола фахівців у різних галузях механіки.
Підсумовуючи вищесказане, вважаємо, що авторський колектив комплексу підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» у складі д.ф.-м.н. Полякова М.В., д.т.н. Гайдачука О.В., Кобріна В.М., д.т.н. Джура Є.О., д.т.н. Манько Т.А., д.т.н. Саніна А.Ф., д.т.н. Шептуна Ю.Д., к.т.н. Джур О.Є., к.т.н. Кулика О.В., к.т.н. Хуторного В.В. цілком заслуговує присудження Державної премії України в галузі і техніки 2011 року, оскільки цей комплекс україномовних підручників для вищих навчальних закладів є надзвичайно вагомим досягненням в галузі науково-технічної та навчальної літератури в Україні.

Зав. кафедри механіки
Львівського національного університету
імені Івана Франка,
заслужений працівник освіти України,
доктор фіз.-мат. наук, професор Г.Т.Сулим

Сулим Георгій Теоджорович

Україна є однією із небагатьох країн, які мають величезний практичний досвід виробництва потужних ракет-носіїв для запуску космічних апаратів. Зараз ракетно-космічна техніка невпинно й інтенсивно розвивається під впливом потреб життя людської спільноти, яка ставить щораз новіші складні далекосяжні завдання. Формування ринкової економіки в Україні не завжди позитивно, проте доволі істотно впливає на умови діяльності підприємств космічної галузі, де надзвичайно відчутним є вплив міжнародної конкуренції. З огляду на те, що ракетно-космічна галузь є однією із буквально декількох, де нашій країні вдалося ще зберегти світові лідерські позиції, особливо актуальним є питання науково-методичного забезпечення навчального процесу підготовки фахівців даного напрямку. Адже саме підручники формують науковий світогляд майбутніх фахівців, створюють передумови для створення майбутніх неординарних науково-практичних проектів, прийняття оригінальних рішень. Вони готують випускників до настільки успішної практичної діяльності в ролі творчих осіб, ініціативних та відповідальних за свою ділянку роботи, здатних працювати у великих творчих колективах для реалізації амбітних та дороговартісних розробок.
Підготовка, видання та впровадження в навчальний процес висунутого до нагороди комплексу підручників було своєчасним і нагальним. До його складу увійшли підручники «Технологія виробництва літальних апаратів із композиційних матеріалів», «Герметичність в ракетно-космічній техніці», «Твердопаливні ракетні двигуни. Матеріали і технології», «Розвиток ракетно¬космічної техніки в Україні», «Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці», «Технологія виробництва ракетно-космічних літальних апаратів», «Ракети-носії і космічні ступені ракет як об'єкти керування». У цих книгах, які в комплексі забезпечують викладання дисциплін, стратегічних для вивчення ракетно-космічної техніки та технології їх виготовлення, узагальнені курси лекцій з основних та спеціальних дисциплін, що викладаються на фізико-технічному факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара і в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» для студентів за напрямком проектування, виробництва та випробування ракетно-космічних літальних апаратів.
Рецензовані підручники пройшли хорошу апробацію у багатьох вищих навчальних закладах України та за кордоном, підтвердили свою фундаментальність, вміння авторів зрозуміло подати складний матеріал. Підручники орієнтують студентів на практичне застосування знань оскільки їхній зміст відображає не тільки теоретичну, а значною мірою також і прикладну цінність знань з проектування, створення технологій та виготовлення складних виробів. Для викладачів в галузі механіки ці підручники є цінними також і тим, що багато питань, розглянутих у цьому комплекті підручників, вперше з’явилися у відкритому друці завдяки зняттю заборони на їх публікацію. Таким чином створюються передумови для трансферу космічних технологій у звичайну цивільну інженерію. Важливим є те, що витримано єдиний принцип ретельного підбору термінології та позначень.
Ці підручники є доступними і придатними для широкого кола студентів-бакалаврів, магістрів, аспірантів, а також широкого кола фахівців у різних галузях механіки.
Підсумовуючи вищесказане, вважаємо, що авторський колектив комплексу підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» у складі д.ф.-м.н. Полякова М.В., д.т.н. Гайдачука О.В., Кобріна В.М., д.т.н. Джура Є.О., д.т.н. Манько Т.А., д.т.н. Саніна А.Ф., д.т.н. Шептуна Ю.Д., к.т.н. Джур О.Є., к.т.н. Кулика О.В., к.т.н. Хуторного В.В. цілком заслуговує присудження Державної премії України в галузі і техніки 2011 року, оскільки цей комплекс україномовних підручників для вищих навчальних закладів є надзвичайно вагомим досягненням в галузі науково-технічної та навчальної літератури в Україні.

Зав. кафедри механіки
Львівського національного університету
імені Івана Франка,
заслужений працівник освіти України,
доктор фіз.-мат. наук, професор Г.Т.Сулим

Іванець Сергій Анатолійович

Дніпропетровські вчені – автори комплексу україномовних підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» в сьоми книгах представили унікальний матеріал не тільки для фахівців ракетнобудівних спеціальностей, но і для спеціалістів інших галузей.
Наукові розробки, представлені в підручниках охоплюють різні напрямки створення сучасних технологічних процесів виробництва. Вперше формалізована система базових навчальних основ та інформативно-нормативних даних, що дозволяє її активно використовувати на випередження в науковій роботі як студентам і аспірантам, так і викладачам навчальних закладів або фахівцям космічної галузі та інших галузей народного господарства України. Даний комплекс підручників повністю відповідає концепції Болонських угод – навчання протягом життя.
Підтримую висунення підручників на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011г.

Декан факультету електронних та інформаційних технологій,
кандидат технічних наук, доцент Іванець Сергій Анатолійович

Рябченко Роман

Комплекс учебников "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" является, по сути, уникальным изданием для Украины, а также для стран бывшего СНГ. Материал изложен последовательно, четко и доступно. Широко представлен исторический аспект развития аэрокосмической отрасли в мире. Также хорошо изложена теоретическая база, от материалов, применяемых в космической отрасли, технологии изготовления узлов, до испытаний готовых ракетоносителей, что, бесспорно, вызовет интерес не только у студентов вузов, но и инженеров, как аэрокосмической, так и смежных областей промышленности.
Несомненно, издание окажет огромную помощь в подготовке высококвалифицированных кадров в различных областях машиностроения, и в ракетостроении в частности.
Думаю, авторы данного комплекса учебников заслуживают уважения и присвоения Государственной премии.
Рябченко Роман, инженер 2-ой категории ОАО Хартрон

Байбарза Влад

Данные книги очень актуальны и отвечают современным требованиям к учебникам. Они позволят дополнить курсовые и дипломные работы студентов ракетостроительных специальностей максимальной информацией без затрат труда на поиски среди других источников, так же будут полезны для повседневной практики инженерам недавно закончившим обучение в ВУЗах. Материал изложен понятно и доступно, что даёт возможность для самоподготовки.

Байбарза Владислав, студент Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ».

Швец Е. М.

Хотелось бы выразить свою благодарность авторам комплекса учебников "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" из 7 книг. В данных книгах материал изложен очень понятно и доступно, что помогло мне в написании дипломной работы. Уверена, что не только я, но и мои одногруппники не раз обращались к этим книгам во время написания дипломной работы.
Думаю, авторы этих книг заслужили присуждение Государственной премии Украины в сфере науки и техники.
Швец Екатерина, выпускница Национального Авиационного Университета.

Лубянский Андрей

Предлагаемый комплекс учебников из 7 книг "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" был составлен на основе богатого опыта авторов. Сами книги изложены в доступном понимании и богаты информацией о нынешних технологиях производства, а так же подкреплены отличными иллюстрациями, что бесспорно поможет студентам в процессе обучения на специальностях авиастроения, и других технических специальностях.
Авторы комплекса учебников, безусловно, заслуживают присуждения Государственной премии Украины в сфере науки и техники.
Лубянский Андрей, студент Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ».

Сечин М.С.

Комплекс учебников «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» написан в соответствии с современным развитием техники, при этом в нем собран весь опыт, наработанный за многие годы ведущими специалистами в данной области.
Материал, изложенный в вышеупомянутом издании доступен и понятен для студентов, что немаловажно для качественной подготовки высококвалифицированных специалистов. Комплекс научно-методических материалов представляет собой незаменимую часть учебного процесса, в тоже время он может вполне использоваться и уже квалифицированными инженерами ракетно-космической техники.
Сечин Максим, инженер 3-й категории НПП ХАРТРОН-ИНКОР.

Батаєв Віктор Олександрович

Підручники комплексу містять викладені як навчальні матеріали науково-технічні пропозиції і рішення з проблем проектування, конструювання, управління, технології виробництва, технології матеріалів, вироблених на рівні виноходів творчим об’єднанням українських ракетобудівників: НПП “Хартрон-Аркос”, Харків; КБ КРЗ, ЦКБ “Арсенал”, Київ; ДНУ, ІТМ НАНУ і НКАУ, Дніпропетровськ; інших на чолі з ДКБ ”Південне”.
Зазначені пропозиції і рішеня, утілені в неперевершені зразки ракетно-космічної техніки, суттево сприяли формуванню України як передової у світі космічної держави.
Підручники край необхідні для виховання фахівців і науковців для ракетно-космічної галузі України. Їх наявність забезпечить навчання з урахуванням досягнень передової, визнаної в світі української ракетно-космічної науки і технології, розвиток унікальної української ракетно-космічної спадщини.
Автори підручників
Поляков М.В., Джур Є.О., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санін А.Ф., Джур О.Є.,
Ніколенко Є.Ю., Хуторний В.В., Кулик О.В.
заслуговують присудження Державної премії України з науки та техніки 2010 року.

Батаєв Віктор Олександрович, доктор технічних наук, Лаурет державноі преміі УРСР, головний науковий співробітник НВП Хартрон – Аркос, м. Харків

Ігор Олександрович Гірка, декан ФТФ ХНУ імені В.Н.Каразіна

Комплекс посібників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки», автори: Поляков М.В., Гайдачук О.В., Кобрін В.М., Джур Є.О., Манько Т.А., Санін А.Ф., Шептун Ю.Д., Джур О.Є., Кулик О.В., Хуторний В.В., - поза всяких сумнівів, є значним внеском до справи методичного забезпечення підготовки фахівців цієї дуже складної наукоємної галузі промисловості.
Авторам удалося з єдиних наукових і методичних позицій розглянути широкий спектр теоретичних, проектно-конструкторських, технологічних, організаційних проблем створення об’єктів ракетно-космічної техніки. Підручники написані на високому науковому рівні, узагальнюють великий практичний досвід авторів.
Особливо слід відзначити, що крім питань виробництва та експлуатації складних систем ракетно-космічної техніки, зазначені роботи містять значні фундаментальні результати у галузі газодинаміки, динаміки руху, матеріалознавства. Це дає можливість використовувати здобуті результати і в інших наукоємних галузях, таких як ядерна енергетика, плазмові технології, тощо.
Виходячи з зазначеного, вважаю, що комплекс підручників за актуальністю, новизною здобутих результатів та важливістю для забезпечення підготовки фахівців для наукоємних галузей промисловості заслуговує на присудження Державної премії України.

Шматков С.И. Заведующий кафедрой ТПС ХНУ имени В.Н.Каразина

Украина - космическая держава. Этот факт, во всяком случае в настоящее время, есть непреложным. Именно космическая отрасль лучше других характеризует общий уровень развития науки, производственных технологий в стране. Важнейшим фактором поддержания на современном уровне,не говоря уж о развитии,космической отрасли является подготовка высококвалифицированных кадров. К счастью, в Украине такие кадры готовятся в нескольких ВУЗах. Для проведения этой работы,несомненно, очень важным является наличие не только отдельных учебников, но и научно и методически завершенных учебных комплексов, системно охватывающих все направления подготовки специалистов ракетно-космической отрасли. Именно о таком явлении мы говорим, рассматривая комплекс учебников "Производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники".
Автором этих замечательных книг удалось соединить изложение крайне сложной космической проблематики с живой романтикой истории построения ракетных комплексов и космических систем, строгие математические выводы с замечательным иллюстративным материалом. Все это привело к тому, что все интересующиеся космической тематикой от студента до маститого ученого найдут здесь полезную информацию и повод для размышлений.
Особую ценность этим трудам придает тот факт, что долгие годы замечательные достижения,полученные в ракетно-космической отрасли, были закрытой тематикой. Поэтому именно в этих книгах широкая научная, да и не только, общественность смогла ознакомиться с многими из них.
Такой замечательный труд многихлюдей, больших специалистов в этой области, несомненно должен быть отмечен и вознагражден. Присуждение Государственной премии Украины по науке и технике 2011 года было бы справедливой наградой.

Тарасюк Анатолий Петрович

Вченими Дніпропетровського Національного Університету і Харківського авіаційного інституту підготовлений та виданий унікальний комплекс україномовних підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» в 7 книгах.
В комплексі підручників у вигляді навчальних матеріалів вперше представлені теоретичні та технічні нетрадиційні, піонерські рішення в частині питань матеріалознавства, технології, динаміки керування та інші.
Підручники містять конкретні приклади створення зразків РКТ з композиційних матеріалів із заданними властивостями при використанні енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що особливо важливо в теперішній час.
Матеріал підручників може бути використаний в навчальному процесі та є прикладом ефективного співробітництва вищої школи, академічних інститутів, конструкторських бюро і промислових підприємств у вирішенні проблем підготовки висококваліфікованих кадрів для космічної галузі України.

Тарасюк А.П. Первый проректор по учебной работе Украинской инженерно-педагогической академии

Самохина Наталия Витальевна

Колектив авторів представив навчальну літературу, в якій розглядається актуальні питання в галузі ракетно-космічної техніки. Матеріали, адаптовані для навчального процесу і є навчальним посібником для якісної підготовки студентів, аспірантів і фахівців, що займаються проектуванням літальних апаратів.
Вважаю, що представлений підручник заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Самохіна Наталія Віталіївна, асистент кафедра хімії, екології та експертизних технологій, Національний аерокосмічний університет.

Калногуз Анатолій Миколаевич

Калногуз Анатолій Миколайович
Матеріал підручників комплексу базується на піввіковому досвіді, накопиченому українськими підприємствами ракетобудівної галузі - НВП “Хартрон-Аркос” (Харків); КБ Київський радіозавод, ЦКБ “Арсенал” (Київ); Дніпропетровський національний університет, Інститут механіки НАНУ і НКАУ (Дніпропетровськ) на чолі з ДКБ ”Південне” - в процесі розробки чотирьох поколінь ракетних комплексів стратегічного призначення, ракетно-космічних комплексів, створених у творчій співдружності передових підприємств і організацій.
Всі розробки виконувались на рівні винаходів і піонерських науково-технічних рішень з проблем механіки, управління, технології, матеріалознавства, тощо.
Реалізація зазначених рішень забезпечила створення в необхідні строки з необхідними тактико-технічними характеристиками ракетні комплекси, що нейтралізували імовірну ракетно-ядерну загрозу.
Основна частина цих підручників використовувалась та використовується спеціалістами в якості методичних посібників в практиці проектування.
Публікація підручників актуальна, має державне значення. Використання їх сприятиме підготовці фахівців для ракетно-космічної галузі України необхідного рівня кваліфікації, розвитку України як космічної держави.
Автори підручників : Поляков М.В., Гайдачук О.В., Кобрін В.М., Джур Є.О., Манько Т.А., Санін А.Ф., Шептун Ю.Д., Джур О.Є., Кулик О.В., Хуторний В.В. заслуговують присудження Державної премії України з науки та техніки 2011 року.
Калногуз Анатолій Миколайович, кандидат технічних наук, перший заступник генерального директора НВП Хартрон-Аркос, заслужений машинобудівник України.

Mamalis Athanasios Georgios

"We are know about the successes of Ukraine in the field of rocketry. Everybody is familiar with its participation in the implementation of international space projects such as "Sea Launch", "International Space Station" and others.
It is thus the space industry which is the highly qualified one of the main areas of aerospace activities in Ukraine.

For high theoretical training, familiarization with practical skills of professional, timely and relevant is the write-up and the publication of the textbooks series "Production, testing and operation of space
technique" in 7 books very well known in Ukraine and to the foreign scientists. Judging from the titles and the contents as well as from the authors names of the textbooks issued sequentially, beginning with the development of space equipment in Ukraine and to special calculations for preparing of specialists in the field of production, testing and flight control of the rocket-space vehicles, to my opinion it is an outstanding very useful scientific work.

Academician Prof. Dr-ing, Dr.h.c. Prof.h.c. A.G. Mamalis
Scientific Director
Project Center for Nanotechnology and Advanced Engineering (PC-NAE), a joint initiave of RRC "Kurchatov Institute" Moscow and NCSR "Demokritos", Athens, Greece.
(E-mail: mamalis@ims.demokritos.gr)

Татаревський Костянтин

Підготовка Вузами України висококваліфікованих фахівців в області розробки і виробництва ракетно-космічної техніки, безумовно, є найважливішою задачею, як для підприємств цієї галузі, що потребують таких фахівців, так і для економічного і політичного престижу України - космічної держави. І з погляду рішення даної задачі, підготовка і видання комплексу підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки», що систематизують накопичені знання і досвід в цій галузі, є потрібним і своєчасним кроком.
Особливо доцільно відзначити той факт, так вже складається реальне життя, що на підприємства ракетно-космічної галузі часто приходять молоді фахівці з хорошою Вузівською підготовкою, але що не є профільною їх майбутній роботі. І в цій ситуації, наявність обговорюваного комплексу підручників, підготовлених не лише на базі академічних знань, але і з урахуванням практичного досвіду роботи відповідних підприємств України і, зокрема, ДП «КБ «Південне», у багато разів прискорює перетворення молодих фахівців на кваліфікованих фахівців-ракетників.
Вважаю, автори заслуговують на присудження їм Державній премії України в області науки і техніки.

Татаревський К.Е., начальник відділу державного підприємства «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля», почесний працівник космічної галузі України.

Гість

"We are know about the successes of Ukraine in the field of rocketry. Everybody is familiar with its participation in the implementation of international space projects such as "Sea Launch", "International Space Station" and others.
It is thus the space industry which is the highly qualified one of the main areas of aerospace activities in Ukraine.

For high theoretical training, familiarization with practical skills of professional, timely and relevant is the write-up and the publication of the textbooks series "Production, testing and operation of space
technique" in 7 books very well known in Ukraine and to the foreign scientists. Judging from the titles and the contents as well as from the authors names of the textbooks issued sequentially, beginning with the development of space equipment in Ukraine and to special calculations for preparing of specialists in the field of production, testing and flight control of the rocket-space vehicles, to my opinion it is an outstanding very useful scientific work.

Academician Prof. Dr-ing, Dr.h.c. Prof.h.c. A.G. Mamalis
Scientific Director
Project Center for Nanotechnology and Advanced Engineering (PC-NAE), a joint initiave of RRC "Kurchatov Institute" Moscow and NCSR "Demokritos", Athens, Greece.
(E-mail: mamalis@ims.demokritos.gr)

Генрихова Марина Николаевна

Комплекс учебников "Производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники" будет особо интересен специалистам аэрокосмической техники,
профессорско-преподавательскому составу аэрокосмических и технических ВУЗов, а также читателям, которые интересуются космонавтикой, ввиду доступности и ясности изложения материала. Эти учебники - хорошая база знаний для любого студента. Я считаю, что эти учебники достойны Государственной премии Украины в сфере науки и техники 2011. От всех студентов кафедры Технологии самолето- и вертолетостроения НАУ ХАИ выражаю особую благодарность авторам за написание этих книг, которые сильно облегчают студентам понимание материала.

Січевий О.В.

Січевий Олексій Володимирович
Комплекс підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки», 7 книг авторів Полякова М.В., Гайдачука О.В., Кобріна В.М., Джура Є.О., Манько Т.А., Саніна А.Ф., Шептуна Ю.Д., Джур О.Є., Кулика О.В., Хуторного В.В., характеризується актуальністю, містить об’ємний унікальний навчально - методичний матеріал, необхідний студентам, аспірантам, молодим інженерам, науковцям. Підручники висвітлюють безцінний досвід роботи ДКБ «Південне», багатьох науково-дослідних інститутів, передових виробничих підприємств. Вражає широта питань, що обговорюються, і глибина викладання матеріалу. Розглядаються історичні етапи розвитку ракетної техніки в Україні, методи проетування, конструювання, випробування ступенів ракет, двигунів, систем керування; проблеми технологія виробництва, таке інше. Представлено сучасні досягнення теорії і практики передової в світі української ракетно-космічної техніки. Загальний об’єм підручників перебільшує 2,5 тис. стор.
Вважаю, що автори зазначеного комплексу підручників безумовно заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки та техніки 2011 року.

Січевий Олексій Володимирович, випускник Фізико-технічного факультету ДНУ, доктор техічних наук, професор, зав. кафедри енергетики ФТФ Дніпропетровського національного університету.

Хитько Андрей Владимирович

В настоящее время студенты и преподаватели технических специальностей испытывают острую необходимость в новых учебниках,особенно по ракетной технике. Я препадаю более 15 лет на физико-техническом факультете ДНУ и столкнулся с этой пробмемой в реальной жизни. Приходится использовать учебники старых лет по которым учили нас. Поэтому комплекс учебников по ракетной технике авторов является необходимым,актуальным и востребованным. Полнота и уровень изложенного материала заслуживает высокой оченки. Без этих учебников невозможна подготовка специалистов для ракетной техники. Аторы заслуживауют присуждения Государственной премии Украины.
Кандидат технических анук, старший научный сотрудник, доцент кафедры двигателестроения ФТФ ДНУ,директор НИИ энергетики ДНУ, Хитько Андрей Владимирович

Чмовж Виталий Витальевич

Комплект учебников (в семи книгах) «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» содержит все основные разделы в области технологии производства ракетно-космической техники, представляющие интерес для современного инженера широкого профиля, так как аэрокосмические технологии были, есть и будут наиболее передовыми и востребованными не только в Украине, но и во всем мире.
Я не буду перечислять весь перечень знаний, представленный учеными и педагогами. Он слишком широк. Отмечу только наиболее близкий к моей сфере деятельности учебник «Герметичність в ракетно-космічній техніці», раскрывающий сложные вопросы течения газов через щели и проницаемые поверхности простым и доступным для понимания языком.
Кроме того, тенденция интенсификации учебного процесса предполагает увеличение, как объема, так и качества самостоятельной работы студентов, что невозможно без соответствующей учебно-методической литературы, образцом которой может стать представляемый на Государственную премию Украины 2011 года комплект учебников.

Заведующий кафедрой Аэрогидродинамики Национального аэрокосмического университета "ХАИ", к.т.н., доцент Чмовж В.В.

Кузнецова Наталия Владимировна

Комплекс учебников сделал предметом теоретического анализа системные закономерности возникновения, развития и становления ракетно-космической техники как объективной реальности. Коллектив авторов уделяет особое внимание методологическим аспектам изучения современного авиастроения. Основная цель настоящего учебного пособия, на мой взгляд, заключается в том, чтобы вооружить не только студентов авиационных специальностей, но и преподавателей технических ВУЗов. Работа данного коллектива авторов является ценным вкладом в достижении указанной цели. С присущей им тщательностью и ясностью впервые систематизировано изложена теория, которая с годами, несомненно, окажет значительное влияние как на ориентацию науки в целом, так и на практические разработки. Обширные технические знания в области авиастроения позволили авторам изложить теорию и развить ее в новых направлениях. Практическая направленность учебного пособия представляет несомненный научный интерес и является чрезвычайно актуальной.

Кузнецова Н.В., доцент, кандидат технических наук, "ХАИ".

Шовкопляс Юрий Анатольевич

Ключевой проблемой ракетно-космической отрасли является подготовка кадров, которые приходят на смену поколению, создавшему ракетные и космические комплексы, являющихся гордостью нашей страны. В этом многоплановом процессе обеспечение студентов и молодых специалистов учебной и технической литературой имеет решающее значение. Старшее поколение специалистов должно использовать все возможности для передачи своего опыта молодёжи, обеспечивая тем самым преемственность, как научно-технических идей, так и традиций, послуживших основой для создания ракетно-космической техники в Украине.
На фоне тотального сокращения издания учебной и технической литературы по ракетно-космической тематике, выпуск комплекта учебников в семи книгах “Изготовление, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники”, в котором последовательно, системно и квалифицированно изложены ключевые вопросы, необходимые специалисту РКТ в его практической деятельности, можно квалифицировать, как несомненный успех. Практическую значимость проекта подтверждает тот факт, что все семь книг, имеющиеся в библиотеке ГП “КБ ”Южное”, постоянно на руках у специалистов.
Считаю, что работа коллектива авторов в составе Полякова М.В, Гайдачука О.В, Кобрина В.М, Джура Е.О, Шептуна Ю.Д, Манько Т.А, Санина А.Ф, Джура О.Е, Хуторного В.В, Кулика О.В заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Шовкопляс Юрий Анатольевич, Заместитель главного конструктора КБ космических аппаратов, систем измерений и телекоммуникаций ГП “КБ ”Южное”.

Куклин Лев Юрьевич

Очень приятно, что коллектив авторов, взяв на себя такую ответственную задачу, выполнил ее на качественном уровне. Приятно осознавать, что аэрокосмическая отрасль остается одной из приоритетных в Украине. Знания, которыми делятся авторы, принесут огромную пользу при решении производственно-технологических задач. Я поддерживаю коллектив авторов и считаю достойным присуждения премии.

Куклин Лев Юрьевич, г. Павлоград, выпускник ХАИ 1994 года

Бетин А.В.

Комплекс учебников «Производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники» предназначен для подготовки кадров высшей квалификации в области авиа- и ракетостроения и является первым подобным комплексом в современной Украине.
В его основе лежат исследования и разработки, как самих авторов, так и передовые достижения учённых и инженеров других стран, занимающихся созданием современной ракетно-космической техники.
Обращает на себя внимание тот факт, что представленный комплекс учебников разработан специалистами Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», Днепропетровского национального университета им. О. Гончара и Национального центра аэрокосмического образования молодёжи им. О.Н. Макарова, то есть имеет широкую географию и подготовлен в организациях с большим опытом проведения научных исследований и педагогической деятельности.
Что касается направленности комплекса учебников, то он включает следующее:
а) технологию производства летательных аппаратов, в том числе и из композиционных материалов;
б) способы и методы обеспечения герметичности в ракетно-комической технике;
в) твердотопливные ракетные двигатели;
г) динамика ракеты и её управление.
В целом комплекс учебников «Производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники» отвечает требованиям к работам, выдвигаемым на соискание Государственной премии Украины.
Бетин А.В., д.т.н., лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники

Габринец Владимир Алексеевич

Выдвинутый на соискание Государственной премии Украины комплекс из 7 учебников по производству, испытаниям и эксплуатации ракетно-космической техники авторов: Полякова М.В., Гайдачука О.В., Кобріна В.М., Джура Е.О., Шептуна Ю.Д., Манько Т.А., Саніна А.Ф., Джур О.Е., Ніколенко Е.Ю., Хуторного В.В., Кулика О.В. является важным, выполненным с учетом современных тенденций и достижений, научным трудом. Этот труд, во-первых, обобщает огромный,накопившийся в ракетно-космической отрасли опыт последних 20 лет самостоятельного развития Украины, во-вторых, он является отличной базой для подготовки современных специалистов.
Считаю,что авторский коллектив в составе: Поляков М.В., Гайдачук О.В., Кобрін В.М., Джур Є.О., Манько Т.А., Шептун Ю.Д., Санін А.Ф., Джур О.Є., Кулик О.В., Хуторний В.В комплекса учебников «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки» заслуживает присуждения Госпремии Украины.

Зав. кафедры теплоехники ДНУЗТа, д.т.н., проф, Габринец В.А.

Ильинский Алексей Владимирович

Представленный на соискание Госпремии Украины 2011 комплект учебников по ракетно-космической технике представляет собой уникальное и весьма успешное сочетание строгого учебного материала на основе практического опыта, описания истории развития вопроса и большой практической ценности комплекта учебных пособий. Несомненно, кроме вышеупомянутых достоинств данного комплекта учебников, следует отметить и его большую значимость для объективной оценки выдающейся роли украинских ученых и инженеров в развитии мирового и отечественного ракетостроения. Присуждение государственной премии будет означать также и признание значимости роли ракетостроения в развитии научно-технического прогресса и экономики Украины.
Считаю представленный комплект учебников достойным присуждения госпремии Украины 2011г.
Ильинский А.В. к.б.н., ст.н.с. лаб.1.10. УкрНИИ экологических проблем

Варламов Евгений Николаевич

Представлені підручники містять теоретичні та практичні питання про зразки ракетно-космічної техніки розроблені українськими вченими.
Ці підручники охоплюють питання щодо виготовлення, випробування та експлуатації ракет-носіїв, космічних ступенів ракет, твердопаливних ракетних двигунів; відомості щодо технологій створення надскладних систем, агрегатів; використання композиційних та тугоплавких матеріалів в конструкціях, спроможних працювати в екстремальних умовах.
Наш інститут - Український НДІ екологічних проблем завжди цікавлять питання забезпечення екологічної безпеки при виробництві та експлуатації такої техніки.
Тому комплекс підручників складає значний інтерес для фахівців нашої галузі.
Вважаємо, що представлений Комплекс підручників є вельми корисний для підготовки сучасних фахівців для ракетно-космічної галузі України, оскільки по суті – це перший досвід видання такої науково-навчальної літератури, заснований на великому практичному досвіді авторів і відповідних підприємств. Безперечно, що даний Комплекс підручників сприятиме покращенню підготовки спеціалістів і науковців для багатьох галузей України, що утворюють ракетно-космічний комплекс.
Символічно, що Комплекс підручників подається на здобуття Державної премії України з науки і техніки саме в ювілейний рік першого польоту людини в космос.
Вважаємо доцільним розповсюдження Комплексу підручників серед наукових бібліотек обласних центрів та навчальних закладів України, які готують фахівців з напрямків Авіація і космонавтика, Інженерна механіка, Прикладна механіка, Інженерне матеріалознавство; Прикладна математика тощо.
Виходячи з висловленого вважаємо, що комплекс підручників заслуговує присудження Державної премії України з науки і техніки 2011 року.
Варламов Є.М.,к.т.н., с.н.с., завідуючий лабораторією УкрНДІЕП

Садіков Генадій Миколайович

Як суттєвий внесок у вітчизняну науку та освіту можна розглядати комплекс підручників по технології виробництва та конструювання ракетно-космічної техніки, в яких викладено питання космічного матеріалознавства, основ конструювання ракетно-космічної техніки та засобів виробництва, які представлені на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки.
Автори робіт у складі Полякова М.В., Гайдачука О.В., Кобріна В.М., Джура Є.О., Шептуна Ю.Д., Манько Т.А., Саніна А.Ф., Кулика О.В, Джура О.Є. та Хуторного В.В. відомі та крупні спеціалісти в області створення нових матеріалів та методів їх обробки для космічної галузі. Представлені підручники не традиційні, їх в повній мірі можна віднести до «високих технологій», які ефективно можуть бути реалізовані в інших галузях Української економки. Стиль та методика викладення заслуговує високої оцінки.
Садіков Г.М., д.б.н., професор

Лещук Александр Валерьевич

Учебники будут полезными и необходимыми для студентов, обучающихся по аэрокосмическим (и не только) специальностям, а также специалистов ракетно-космической отрасли. Считаю что комплекс учебников заслуживает Государственной премии Украины.

Студент ФТФ ДНУ им. О.Гончара Лещук Александр.