Офіційний веб сайт

Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" у 6 книгах

П2

Автори:

Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я., Терещенко В.С.,

Бойченко Б.М., Харлашин П.С., Гладких В.А.

 

1. Основи металургійного виробництва металів і сплавів. – К.: Вища шк., 2006. - 503с.;

2.Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів. – К.: ІЗМН, 1996. - 392с.; 

3. Безкоксова металургія заліза. – Дніпропетровськ: РВА "Дніпро – ВАЛ", 2002. – 338с.;

4. Конвертерне виробництво сталі (теорія, технологія, якість сталі, конструкція агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія). – Дніпропетровськ: РВА "Дніпро – ВАЛ", 2004. – 454с.;

5. Проектування і обладнання електросталеплавильних і феросплавних цехів. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2004. – 692с.;

6. Автоматичні системи керування процесами спеціальної електрометалургії. – К.: Техніка, 2002. - 211с.

 

Представлений Міністерством освіти і науки України.

 

Загальний тираж підручників складає 3100 примірників.

 

Комплекс підручників об'єднує шість окремих видань, що структурно та методологічно відповідають навчальним програмам підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямом "Металургія". Комплекс об'єднується підручником "Основи металургійного виробництва металів і сплавів", в якому докладно висвітлені сучасні технології виробництва сплавів різного хімічного складу на основі заліза (чавуну, сталі, феросплавів) та методи виробництва  кольорових металів і сплавів.

Розвиток і деталізація окремих питань, пов'язаних з виробництвом металів та сплавів, знаходять  відображення в спеціалізованих виданнях, що входять до складу комплексу. В них особлива увага приділена  розгляду можливих шляхів  удосконалення існуючих технологій та устаткування для їх здійснення, розглядаються екологічні проблеми  існуючих та новітніх технологій.   Усі розділи мають контрольні запитання і завдання.

Комплекс забезпечує  фундаментальну теоретичну і практичну підготовку фахівців для роботи в сучасних  виробничих умовах металургійного  підприємства за передовими технологіями.  Це перше у вітчизняній науково-педагогічній літературі системне висвітлення  металургійних процесів.

Комплекс підручників призначений для студентів металургійного, матеріалознавчого та машинобудівного напрямів і може бути корисним для працівників проектних, дослідних інститутів та металургійних підприємств.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Донецькому національному технічному університеті 7 вересня 2010 року о 14.00.

Надіслати коментар

Коментарі

Жаворонков Ю. І.

Видання у 5-ти томах «Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів», авторів Чернеги Д.Ф., Богушевського В.С., Готвянського Ю.Я., Бойченка Б.М., Харлашина П.С., Гладких В.А., Гриневич В.О., Головко О.М. є дуже актуальною працею, що дозволяє на високому рівні підготовлювати студентів, які навчаються за напрямом «Металургія» та іншими матеріалознавчими і машинобудівними напрямками, що в подальшому працюватимуть на металургійних підприємствах України. Комплекс підручників з цього ракурсу працює на перспективу, а саме, на розвиток інженерного потенціалу країни.
Згоден з коментарями, та вважаю доцільним та своєчасним висунення даного комплексу підручників під загальною назвою «Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів» на здобуття Державної премії України за 2011 рік.
З повагою, начальник конвертерного цеху ВАТ «Запоріжсталь» Жаворонков Ю.І.

д. т. н., Професор Лялюк В. П.

Вперше вирішена проблема забезпечення напряму «Металургія» сучасними вітчизняними підручниками, що видані на державній мові.
Комплекс об’єднується підручником «Основи металургійного виробництва металів і сплавів», в якому докладно висвітлені основи металургійного виробництва чорних і кольорових металів і сплавів, узагальнено сучасні науково-технічні розробки провідних підприємств і науково-дослідних інститутів, вимоги чинних стандартів.
Велику увагу приділено новітнім технологіям – спеціальній і ковшовій металургії.
Комплекс підручників охоплює навчальний матеріал з теорії і практики металургійного виробництва металів і сплавів, який, на відміну від попередніх підручників, дозволяє оволодіти фундаментальними знаннями послідовно з кожного етапу виробництва металопродукції та безпосередньо орієнтує майбутніх фахівців на розробку нових науковоємних, екологічно чистих технологій.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії.
Головний технолог агло-доменного виробництва
ВАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг”
д. т. н., проф. Лялюк В. П.

д. т. н., Професор Засельський В. Й.

Перспективний план розвитку економіки України залишає металургію найпотужнішим постачальником валюти, що робить останнє об’єктом уважного спостереження всіх ланок держави, зокрема вищої освіти.
Фундаментальний підхід у підручниках "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" зберігається й за викладання існуючих й перспективних технологій, проходить яскравою стрічкою через усі розділи підручників.
Підручники мають виправдану методичну побудову, написані з використанням досконалої науково-технічної української термінології з металургії, що пильно створюється, що сприятиме тому, як вона з часом займе відповідне місце в світовій науковій літературі.
Підручники за всіма ознаками заслуговують високої не тільки професійної, але й державної оцінки. Вважаю доцільним висунення наданого комплексу підручників на здобуття Державної премії України.
Декан Криворізького металургійного факультету
Національної металургійної академії України
д. т. н., проф. Засельський В. Й.

д. т. н., Професор Учитель О. Д.

Автори підручників є провідними вченими вітчизняної і світової металургійної освіти і науки, що допомогло висвітлити питання, ґрунтуючись як на власному, так й на світовому досвіді. Про це свідчить як обсяг розглянутих питань, так і глибина їхньої проробки.
Поява таких підручників, як комплекс "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" , в Україні є помітною подією в житті науки металургійного виробництва. Вони служитимуть і під час підготовки фахівців, створюючи умови для навчання протягом всього життя, що є одним з головних напрямів розвитку освіти в Україні.
Вважаю, що комплекс підручників і їх автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
Директор Криворізької Вищої металургійної школи,
лауреат Державної премії в галузі науки та техніки
д.т.н., проф. Учитель О.Д.

Проф. Чернятевич А.Г.

Вдосконалення існуючих металургійних процесів і створення нових,які забезпечують належний рівень ресурсо- та енергозбереження, зумовлюють підвищені вимоги до рівня теоретичних та практичних знань майбутніх бакалаврів, спеціалістів і магістрів з металургії.Створений відомими вченими-металургами та успішно впроваджений в учбовий процес комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" відображає сучасний рівень розвитку металургійної науки, технологій та обладнання. Це дозволяє на високому рівні здюснювати учбовий процес, вибір та обгрунтування технологій та обладнання для прямого одержання заліза, виробництва сталі сучасними киснево-конвертерними та електропічними процесами.
Важаю, що вказаний комплекс підручників та його авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри металургії чорних металів Дніпродзержинськго державного технічного університету,проф.,д.т.н. Чернятевич А.Г.

д.т.н. Тарасов В.П.,д.т.н. Скребцов А.М.

Комплекс учебников «Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів» создан в коллективах с многолетними учебными и научными традициями, поддерживающими тесные связи с металлургическими предприятиями, вузами, НИИ Украины и зарубежья. В них впервые изложен ряд вопросов теории и практики металлургического производства, в том числе по разработкам авторов, который будет обеспечивать подготовку специалистов, магистров, научных кадров высшей школы на современном высоком уровне и оказывать содействие достойному имиджу Украины.
Высокий уровень научных и методических разработок позволяет однозначно утверждать, что представленный комплекс учебников и его авторский коллектив действительно заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 года.

С уважением д.т.н., проф. Тарасов В.П. и д.т.н., проф. Скребцов А.М.

Андрєєв В.І.

Такий комплекс підручників як «Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів» (автори Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянский Ю.Я., Терещенко В.С., Бойченко Б.М., Харлашин П.С., Гладких В.А.) створено вперше. Автори – провідні вчені в окремих галузях – з великою відповідальністю підійшли до вирішення питання, на високому рівні висвітлили вопрови, що розглядаються.
Вважаю, що сумлінна, новаторська праця заслуговує на відзнаку Державною премією.

Директор ТОВ «Гіпромез» Андрєєв В.І.

Чепурной А.Д.

Створення комплексу підручників «Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів» авторів Чернеги Д.Ф., Богушевського В.С., Готвянского Ю.Я., Терещенко В.С., Бойченка Б.М., Харлашина П.С., Гладких В.А. – неординарне рішення, але своєчасне та креативне, бо відповідає вимогам та потребам інших комплексів – металургійного та машинобудівного. Така робота, без сумніву, буде сприяти вдосконаленню рівня професійної освіти.
Великий науковий викладацький досвід авторів дозволив оптимізувати поєднання теорії та практики процесів металургії. Підручники корисні не лише студентам ВНЗ, а й технологам, проектантам, дослідникам. У підручниках наведені новітні технологічні схеми, що забеспечують ефективне ресурсо- та енергозбереження у співвідношенні до принципів сталого розвитку промисловості.

Головний інженер ВАТ «МЗТМ», Голова правління – директор ВАТ «ГСКТІ», д.т.н., проф. Чепурной А.Д.

О.С. Вергун

Основною заслугою авторів комплексу підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" ( Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я., Терещенко В.С.,Бойченко Б.М., Харлашин П.С., Гладких В.А.) є те, що ними висвітлені питання теорії та технології виробництва не тільки чорної металургії, а й кольорової металургії та спеціальної металургії, враховуючи екологічні аспекти виробництва.Вважаю доцільним та своєчасним надання комплексу підручників на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
Вергун О.С. доктор технічних наук, с.н.с Інституту чорної металлургії ім. З.І.Некрасова НАНУ.

А.П. Шевченко

Видання комплекту підручників ,,Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів”, авторів Чернеги Д. Ф., Богушевського В. С., Готвянського Ю. Я., Терещенка В. С., Бойченка Б. М., Харлашина П. С., Гладких В. А. є своєчасним та актуальним в вирішенні питання підготовки висококваліфікованих спеціалістів для металургійних підприємств України. Важливим є широке коло висвітленних частин металургійного виробництва.
Вважаю, що комплекс підручників та його автори заслуговують на присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.
Шевченко А.П. доктор технічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України. Зав. відділом Інституту чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАНУ.

Професор Головко В.І.

Успішна розробка і експлуатація систем автоматизації в металургійній галузі неможлива без всестороннього знання об'єктів управління.
Відсутність сучасної науково-технічної літератури, що забезпечує знання пристрою і роботи металургійних цехів із застосуванням досконаліших технологічних процесів приводить до відірваності в навчанні студентів від насущних проблем автоматизації. В зв'язку з цим саме комплекс підручників «Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів» розглядає окремі аспекти у підготовці фахівців з напряму «Комп'ютерно-інтегровані технології і автоматизація».
Тому вважаю, що комплекс підручників і його автори заслуговують присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2010 року.

д.т.н., проф. Троцан А.И.

Комплекс учебников "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" способствует развитию у обучающихся научного поиска, обеспечивает подготовку инженеров- металлургов новой формации, сочетающих в себе глубокие знания и способность творчески решать технологические задачи.
По широте охвата и полноте изложения вопросов комплекс учебников не только является учебно-методическим, но и справочным изданием, поэтому он будет полезен как студентам и аспирантам металлургических специальностей ВУЗов, так и инженерам-практикам и ученым, работающим в данной области. Считаю, комплекс учебников и его авторов достойными Государственный премии Украины в области науки и техники.

Троцан А.И.- зав.отделом материаловедения стали Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, д.т.н., профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженный изобретатель Украины.

Д.т.н., проф. Губін Г.В.

На здобуття державної премії України групою вчених металургів представлений комплекс підручників для вищої школи, що охоплює широке коло дисциплін викладаємих по напрямку «Металургія». Слід зазначити високу кваліфікацію авторів, що позначилася на об'ємі і якості представлених видань. Варто підкреслити своєчасність цих підручників, тому що у світовій металургії останнє десятиліття ХХ століття і на початку ХХІ - відбулися значні зміни як у доменному, так і в сталеплавильному виробництвах, пов'язані з інноваційними ресурсозберігаючими технологіями, які знайшли відображення в представлених матеріалах. Ці книги націлюють не тільки студентів, але також викладачів і виробничників на необхідність корінної модернізації вітчизняної металургії.
Висунутий на здобуття Державної премії України комплекс підручників заслуговує її присудження.
Зав. Кафедрою металургії чорних металів і ливарного виробництва Криворізького технічного університету, д.т.н., проф. Губін Г.В.

Ткач В.В.

Комплекс підручників, "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів", який підготували відомі фахівці вчени-металурги Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я., Терещенко В.С., Бойченко Б.М., Харлашин П.С., Гладких В.А. є значною подією у науковому та освітянському просторі України. Автори підручників, маючи великий досвід педагогічної діяльності і наукових досліджень створили вкрай необхідний навчальний матеріал для підготовки фахівців з напряму підготовки «Металургія». Структура підручників цілком відповідає навчальним програмам і є дуже необхідними для навчання студентів металургійного напряму. В них викладені як теоретичні питання металургійних процесів, так і розглянуті технологічні особливості металургії металів і сплавів.
Вважаю, що автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
Директор гірничо-металургійного інституту КТУ, декан металургійного факультету, к.т.н., проф. Ткач В.В.

к.т.н Калиновський В.В.

Дякую авторам великої праці(6 підручників)за прекрасну системну роботу присвячену теоретичним і технологічним основам виробництва металів і сплавів.
Матеріал викладений в підручниках може бути використаний як при підготовці молодих спеціалістів, так і може бути корисним при впроваджені нових технологій і переоснащенні заводів сучасним обладнанням.
Думаю, що висунутий на здобуття Державної премії України комплекс підручників заслуговує її присудження

доцент Кравченко.М.А

Комплекс учебников по структуре и методологии соответствует учебным программам подготовки специалистов металлургического направления. На базе фундаментальных воззрений освещены современные технологии производства черных и цветных металлов и сплавов.Уделено достаточно места усовершенствованию существующего оборудования и технологий, рассмотрены экологические проблемы и показаны пути их решения.
Считаю, что представленный комплекс учебников под общим названием "Теория и технология металлургического производства металлов и сплавов" заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2010году.

Гайдуков Борис

Найкращий комплекс підручників в галузі загальної металургії і спеціальної металургії. Робота авторів дійсно заслуговує на Державну премію України, особливо враховуючи те, що саме металургія приносить в бюджет країни найбільшу кількість валютних надходжень.

к.т.н. Філіппов І.Ю.

Матеріал, викладений у комплексі підручників, структурно та методологічно відповідає навчальним програмам з дисциплін як для студентів, що навчаються за напрямом ,,Металургія”, так і для підготовки фахівців інших матеріалознавчих і машинобудівних напрямів, що здобувають освіту у вищих технічних закладах України. Цей комплекс може бути також корисним для освітніх закладів перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, для працівників науково-дослідницьких, проектних інститутів та підприємств, пов'язаних з виробництвом та використанням металургійної продукції.
Виробництво феросплавів є потужною ланкою промисловості України. Тому особливу вагу має наведені у підручнику 5 способи виробництва феросплавів і їх використання, печі для виробництва феросплавів, технологія виробництва феросиліцію, вуглецевого феромарганцю, вуглецевого ферохрому, феротитану, у т. ч. сировинні матеріали, фізико-хімічні умови процесу плавки, технологія плавки, ТЕП. Наведено технологію виробництва низьковуглецево¬го феромарганцю і ферохрому, а також ферованадію.
Уперше систематизовані матеріали щодо вибору та обґрунтуванню способу одержання феросплавів, типу і потужності електроферосплавних печей, шихтових матеріалів і способу їх підготовки до плавки, розливки та переробки феросплавів, організації мало- і безвідходних технологій.
Таким чином комплекс підручників висвітлює цілеспрямований матеріал, що забезпечує фундаментальну теоретичну та практичну підготовку фахівців для праці в сучасних цехах (та тих, що проектуються) металургійних підприємств за передовими технологіями.
Вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії Укоаїни в галузі науки та техніки.
к.т.н. Філіппов І.Ю., начальник ВТУ ОАО НЗФ

к.т.н. А.А.Чумаков

Видання підручників з теорії та технології металургійного виробництва є першим в Україні системним узагальненням сучасних наукових поглядів на фізико-хімічні процеси отримання металів і сплавів та присвячені вирішенню актуальних питання металургійного виробництва. Підручники корисні не тільки студентам, а й дуже потрібні керівникам та спеціалістам металургійної галузі. Вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії Укоаїни в галузі науки та техніки.
к.т.н. А.А.Чумаков, ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"

Гість к.т.н. Дєдов Ю.Б.

Комплекс підручників ,"Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів", авторів Чернеги Д. Ф., Богушевського В. С., Готвянського Ю. Я., Терещенка В. С., Бойченка Б. М., Харлашина П. С., Гладких В. А. дуже корисні не тільки для початкової підготовки фахівців з напрямку ,,Металургія”. Вважаючи на значну кількість в Україні діючих виробництв потребуючих реконструкції та модернізації, інженерно-технічний персонал цих металургійних підприємств може почерпнути з них багато
інформації щодо впровадження нових технологій, проектування та обладнання для вирішення дуже актуальної для нашої країни задачі підвищення ефективності вітчизняного виробництва та економії матеріально-технічних ресурсів.
Вважаю, що робота заслуговує здобуття Державної премії Украіни.
К.т.н. Дєдов Ю.Б. Зам.начальника виробничо-технічного управління Нікопольського заводу феросплавів

Гість к.т.н. Дєдов Ю.Б. Нікопольський завод феросплавів

Комплекс підручників ,"Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів", авторів Чернеги Д. Ф., Богушевського В. С., Готвянського Ю. Я., Терещенка В. С., Бойченка Б. М., Харлашина П. С., Гладких В. А. дуже корисні не тільки для початкової підготовки фахівців з напрямку ,,Металургія”. Вважаючи на значну кількість в Україні діючих виробництв потребуючих реконструкції та модернізації, інженерно-технічний персонал цих металургійних підприємств може почерпнути з них багато
інформації щодо впровадження нових технологій, проектування та обладнання для вирішення дуже актуальної для нашої країни задачі підвищення ефективності вітчизняного виробництва та економії матеріально-технічних ресурсів.
Вважаю, що робота заслуговує здобуття Державної премії Украіни.

К.т.н. Тронько Л. П.

В циклі робіт "Теорія і технологія
металургійного виробництва металів і сплавів", докладно висвітлені основи металургійного виробництва чорних і кольорових металів і сплавів, узагальнено сучасні науково-технічні розробки провідних підприємств і науково-дослідних інститутів, вимоги чинних стандартів. Велику увагу приділено новітнім технологіям – спеціальній і ковшовій металургії. Наведено сучасні уявлення про процеси, що забезпечують виробництво якісних і високоякісних металів та сплавів, описано конструкції споруд та агрегатів, викладено нагальні екологічні проблеми металургійного виробництва.
Вважаю доцільним висунення комплекс підручників і їх автори на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
К.т.н., Тронько Л. П.

Кандидат технічних наук Рюмшин М. О.

У комплексі підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" (автори Д.Ф. Чернега, В.С. Богушевський, Ю.Я. Готвянський, В.С. Терещенко, Б.М. Бойченко, В.А. Гладких) систематично підкреслює один із важливих мотивів, які керують діями створювачів нових технологій: розробити методи відновлення заліза із рудної сировини, минаючи коксопоглинаючий доменний процес шляхом застосування газу і недефіцитних видів твердого палива: антрациту, енергетичного вугілля, торфу.
Хочу висловити слова вдячності колегам за пророблену роботу, вони неодмінно заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
З повагою, к.т.н., Рюмшин М. О.

Доцент Бойчук В. И.

Велику увагу в комплексі підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" приділено сучасним технологіям добування металів і сплавів високої якості, як то: обробка металу вакуумом, продувка інертними газами, перемішування крапель металу. В галузі спеціальної електрометалургії розглянуто схеми та сутність таких переплавних процесів як вакуумно-дуговий, електрошлаковий, плазмово-дуговий та електронно-променевий. Приділена увага і позапічній обробці рідких металів.
Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" і їх автори гідні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
Доцент Бойчук В. І.

Доктю техн. наук, проф. Архангельський В. І.

Це перше у вітчизняній технічній науково-педагогічній літературі системне висвітлення металургійних процесів. По охопленню проблеми комплекс підручників відзначається професійним висловом, чітким інженерним аналізом технологічних схем. Він окрім різноманітного інформаційного матеріалу, має привабливу рису: узагальнюючи показ технологічних новацій у сучасній металургії, він націлює молодих фахівців – будь то магістранти, аспіранти чи молодші наукові співробітники –на пошук нових технологічних рішень, на створення наукоємних технологій, що відповідають потребам науково-технічного прогресу сьогодення.
Вважаю,що комплекс підручників і їх автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
З повагою, доктор технічних наук, професор Архангельський В. І.

Жуков В. П.

Позитивним моментом роботи Комплекс підручників ,,Теорія і технологія
металургійного виробництва металів і сплавів”, авторів Чернеги Д. Ф.,
Богушевського В. С., Готвян­ського Ю. Я., Терещенка В. С., Бойченка Б. М.,
Харлашина П. С., Гладких В. А. є поєднання питань технології й автоматизації
окремих процесів, що дозволяє підготувати спеціалістів свідомо вирішуючих
питання автоматизації процесів металургійного виробництва. Комплекс
заслуговує присудження державної премії.
В.П.Жуков

Проф. Ладохін С.В.

Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" (автори Д.Ф. Чернега, В.С. Богушевський, Ю.Я. Готвянський, В.С. Терещенко, Б.М. Бойченко, В.А. Гладких) вирішує важливу в даний час задачу забезпечення студентів металургійних спеціальностей високоякісними підручниками, які базуються на узагальнені досягнень металургійного виробництва в останні роки. Важливою особливістю комплексу є те, що він охоплює практично всі найбільш важливі напрямки металургійного виробництва. Високий науковий рівень підручників і глибокій аналаз викладення в них новітніх технологій в сучасній металургії свідчать, що автори заслуговуть присудження Державної премії України в області науцки і техніки.

Магістри

Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" - це видання, яке містить у собі фундаментальні та практичні знання, методики, дослідження авторів, велику кількість наукових праць вчених-педагогів. Підручники увібрали передовий світовий досвід та дослідження. Щира дяка авторам!

к.т.н. Белик В.Д.

Хочу поблагодарить авторов Чернегу Д. Ф., Богушевского В. С., Готвянского Ю. Я., Терещенко В. С., Бойченко Б. М., Харлашина П. С., Гладких В. А. за создание современного комплекта учебников по металлургии ,,Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів”. Этот набор учебников дает возможность ознакомиться с современным состоянием технологии металлургического производства без трудоемкого просмотра огромного количества журналов, что представляет несомненный интерес для широкого круга специалистов, работающих в области материаловедения. Хочется отметить хороший уровень изложения и системный подход при комплектации материала учебников.
Считаю, что эта работа заслуживает присуждения Государственной премии в области науки и техники
К.т.н., с.н.с. отдела 21 ИПМ НАНУ Белик В.Д.

Пищида В.І.

Вважаю, що авторський колктив відомих в світі вчених-металургів Національної академії України (Дніпропетровськ), Національного технічного університету "КПІ" (Київ) і Приазовського Державного технічного університету (Маріуполь) протягом 10-12 років вирішив проблему повного забезпечення всіх металургійних дисциплін якісними підручниками. Підручники збагатили бібліотеки ВНЗ країни в кількості більше 7000 екземплярів і слугують вихованню широкого кола фахівців металургійних, механіко-машинобудівних і зварювальних спеціальностей на високому рівні. Комплекс, на наш погляд, є достойний присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Пищида В.І., к.т.н., начальник Виробничого відділу ВАТ "ДМЗ ім. Петровського"