Офіційний веб сайт

Комплексна оцінка стану популяції кровосисних членистоногих – переносників збудників хвороб в умовах степового Придніпров’я

М16


Автор: Горбань В.В.


 


Представлена Державним вищим навчальним закладом "Запорізький національний університет".


 
Комплексная оценка состояния популяции кровососущих членистоногих - переносчиков возбудителей болезней в условиях степного Приднепровья


Автор: Горбань В.В.


 


Complex estimation of the state of populyatsii bloodsucking chlenistonogikh – carry of exciters of illnessesin the conditions of steppe Pridneprov'ya


Author: Gorban V.


 


Кількість публікацій:54 наукові роботи (2 монографії, 4 методичні посібники, 36 статті, 12 тез доповідей), 1 патент.


 


В роботі вперше наводиться комплексна характеристика біолого-екологічних особливостей популяцій кровосисних членистоногих степового Придніпров’я, а саме, кровосисних комарів, мокреців, ґедзів, мошок та кровосисних кліщів родини Ixodidae. З’ясовано біотопи їх розвитку, фенологія, добова динаміка чисельності, морфологія та санітарно-епідеміологічне значення, бо саме ці членистоногі є головними переносниками збудників небезпечних трансмісивних хвороб в Україні: хвороби Лайма, кліщового енцефаліту, лихоманки Західного Нілу, Синдбіс, Тягіня тощо.


В роботі наводяться основні принципи роботи та сучасні методики відбору та культивування цих членистоногих для зоологічних і вірусологічних досліджень.


На основі досліджень вперше розроблено визначник двокрилих комах степового Придніпров’я, показано роль масових кровососів у формуванні природних вогнищ арбовірусів та їх роль у виникненні захворювань у людей