Офіційний веб сайт

Комплексна утилізація відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М57


Комплексна утилізація відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів 


 


Ісаєва-Парцванія Н.В., Башева Т.С.,


Назарова В.В.


 


Донбаська національна академія будівництва і архітектури


 


 


 


20 статей, 18   тез конференцій


          Роботу присвячено розробці й вивченню стадій більш екологічно чистої комплексної електрохімічної технології переробки свинцево-кислотних акумуляторів. В результаті запропоновано комплексну технологію переробки відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів з використанням електрохімічних методів, здійснено підбір оптимальних умов для вилучення свинцю з акумуляторного шламу і пластин електрохімічним методом; визначено кількісний і якісний склад рідких відходів, які утворюються в процесі переробки, у залежності від складу електроліту й умов проведення електролізу.