Офіційний веб сайт

Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

м78

Представлено Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка

Автор: Воскобійник О.П., д.т.н., Вірченко В.В., к.т.н., Сівіцька С.П., к.е.н.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему енергоефективного відновлення (реконструкції, підсилення) промислової, житлової та громадської забудови і інженерної інфраструктури районів, постраждалих від надзвичайних ситуацій природного та техногенного (в т. ч. військових дій) характеру із застосуванням нових високотехнологічних та ресурсоекономних методів і конструкцій.

Розроблено наукові засади та методологію оцінювання та нормування технічних станів пошкоджених будівельних конструкцій, а також комплексні методи та конструкції їх енергоефективного підсилення (відновлення), запропоновано нові оптимізаційні ймовірнісно-вартісні моделі та критерії розмежування технічних станів пошкоджених об’єктів будівництва, що ґрунтуються на мінімізації функції середнього ризику помилкової діагностики під час обстеження. Розроблено підхід до визначення стратегічних пріоритетів інвестування при відновленні районів, постраждалих від надзвичайних ситуацій, з упровадженням енергоефективних технологій та альтернативної енергетики. Розроблено і впроваджено нові типи енергоефективних комплексних сталезалізобетонних конструкцій підсилення, а також засоби механізації праці для їх виготовлення та зведення, призначені для масового застосування в постраждалих районах з метою ефективного виконання відновлювальних будівельних робіт у стислих умовах дії та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 Економічний ефект від впровадження наукових розробок полягає у зниженні енерго- та матеріалоємності комплексу робіт з відновлення забудови з одночасним забезпеченням високих показників надійності та конструктивної безпеки об’єктів будівництва за рахунок найбільш ефективного використання матеріалів, а також скороченні термінів будівництва, витрат праці та енергоспоживання під час виконання будівельних робіт.

Кількість публікацій: 159, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 79 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 6 патентами.

Надіслати коментар

Коментарі

Євгеній

Робота актуальна з точки зору практичного застосування отриманих результатів, цілком її підтримую та бажаю успіху авторам в їх надзвичайно важливих починаннях.
Євгеній, дизайнер телеканалу "112 Україна"

Ватуля Гліб Леонідович

Розглянута в роботі проблема, є актуальною для будівельної галузі нашої країни, враховуючи наявний стан конструкцій та споруд, в тому числі транспортних. Застосування ефективних сталезалізобетонних конструкцій для будівництва нових та реконструкції зруйнованих споруд при зниженні матеріалоємності, енерговитрат та термінів виконання робіт є край важливим. Вважаю, що робота "Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій" заслуговує отримання Премії Президента України для молодих вчених.
д.т.н., доц. Г.Л. Ватуля

Отрош Ю.А.

Робота є актуальної в наш час, особливо при виникненні різних надзвичайних ситуацій в державі, об'єднує нові типи енергоефективних сталезалізобетонних конструкцій, засоби механізації праці для їх виготовлення і зведення та економічний аналіз запропонованих технічних рішень. Достовірне оцінювання та прогнозування технічного стану дає можливість попередити виникнення аварій конструкцій та пов’язаних з ними збитків.
Вважаю, що представлена робота заслуговує отримання Премії Президента України для молодих вчених.

к.т.н., доцент Отрош Юрій Анатолійович

Лапенко Олександр Іванович

Робота "Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій" актуальна і комплексна, вона об'єднує нові типи енергоефективних сталезалізобетонних конструкцій, засоби механізації праці для їх виготовлення і зведення та економічний аналіз запропонованих технічних рішень. Впровадження результатів роботи забезпечує ефективне використання матеріалів, а також скорочення термінів будівництва, витрат праці та енергоспоживання під час виконання будівельних робіт. Вважаю, що представлена робота заслуговує отримання Премії Президента України для молодих вчених.

Ступак Денис Олегович

Житловий фонд на сьогодні складається як з новобудов, так і з багатоквартирних будинків, побудованих понад 50 років тому. Ресурс таких будинків майже вичерпаний, а на їх знос та будівлю нового житла ресурсів просто немає. Крім того, потребуватимуть відновлення будинки, що частково зруйновані внаслідок бойових дій. Тому тема роботи безумовно актуальна.
Більш того, в роботі одночасно розкрито питання енергозбереження, що збільшує практичну цінність роботи.
На мою думку робота заслуговує отримання Премії Президента України для молодих вчених.
к.т.н. Ступак Денис Олегович

Качкар Е.В.

На мою думку, робота дуже актуальна, вирішує важливі питання та має вагомі результати, особливо в той час еоли в державі проводиться АТО, будівлі та споруди потребують дослідження та відновлення для подальшої експлуатації.

Клименко Є.В.

Проблема оцінювання технічного стану, відновлення та реконструкції будівельних конструкцій, пошкоджених в процесі експлуатації, завжди є проблемою актуальною. На даний час проблема загострилася з огляду на події в зоні АТО. Вирішені в роботі, що розглядається, задачі дають можливість економічни м (енергоефективним) способом на основі ймовірнісного підходу відновити експлуатаційні показники окремих конструкцій та будівель і споруд в цілому.
Вважаю, що робота "Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій" заслуговує отримання Премії Президента України для молодих вчених.
Д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Є.В. Клименко.

Пічугін Сергій Федорович

Робота заслуговує підтримки, зважаючи на її актуальність і комплексність, оскільки вона об'єднує нові типи енергоефективних сталезалізобетонних конструкцій, засоби механізації праці для їх виготовлення і зведення та економічний аналіз запропонованих технічних рішень. На мій погляд, впровадження результатів роботи забезпечує ефективне використання матеріалів, а також скорочення термінів будівництва, витрат праці та енергоспоживання під час виконання будівельних робіт. Особливо хочу відмітити розроблення наукових засад оцінювання та нормування технічних станів пошкоджених будівельних конструкцій, що ґрунтуються на мінімізації функції середнього ризику помилкової діагностики під час обстеження.Вважаю, що представлена робота заслуговує отримання Премії Президента України для молодих вчених.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. С.Ф.Пічугін

Юрченко Євгеній Леонідович

Економічний стан та ситуація в країні вимагає негайної реанімації будівельної галузі, тому дана робота є надзвичайно актуальною і важливою для України. Реалізація енергоефективних проектів, а саме енергоефективне відновлення забудови є стратегічним напрямком розвитку нашої країни. Зважаючи на це, робота "Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій", на мою думку, заслуговує отримання Премії Президента України для молодих вчених.
к.т.н., доц. Юрченко Євгеній Леонідович

Полупан Сергій Сергійович

Авторами проведена значна і важлива робота. Сподіваюся дані методи оцінювання технічного стану та способи виконання робіт будуть активно впроваджуватися в будівельній галузі України.
Інженер відділу капітального будівництва ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" Полупан С.С.

Путько Юлія Михайлівна

В роботі висвітлюються проблеми енергоефективного відновлення конструкцій,що постраждали від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Актуальність цього питання відповідає найважливішим потребам сучасного будівництва.
інженер-конструктор Путько Юлія Михайлівна

Ломіга Олексій Іванович

На мою думку, робота актуальна, вирішує важливі питання та має вагомі результати.
інженер з охорони праці Полтавська філія районних електромереж ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Ломіга Олексій Іванович

Казімагомедов І.Е.

Тема розв’язання проблеми енергоефективного відновлення (реконструкції, підсилення) промисловості, житлової та громадської забудови й інженерної інфраструктуркомплексне є досить актуальною та стратегічною на нинішній час, в умовах глобального енерго та ресурсозбереження.
Одержані результати мають практичне значення і є досить цікавими.

к.т.н., доц. Казімагомедов Ібрагім Емірчубанович

Семко Олександр Володимирович

Робота вирішує дуже актуальні на сьогодні питання відновлення будівельних конструкцій, постраждалих від надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру, і, на мою думку, заслуговує отримання Премії Президента України для молодих вчених.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. О.В. Семко

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.