Офіційний веб сайт

Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

М82

Автор: Панов М.М. 

 

Представлена Інститутом вивчення проблем злочинності (АПН України)

 

Кількість публікацій: 16 наукових публікацій, в т.ч. 1 монографія, 7 наукових статей, 8тез доповідей.

 

Роботу присвячено проблемам кримінальної відповідальності за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення.

 Основна мета роботи полягає у комплексному теоретичному аналізі складу злочину, передбаченого ст. 200 Кримінального Кодексу України (КК України), опрацюванні рекомендацій, які мають значення як для вдосконалення кримінального законодавства, так і для правильної кваліфікації злочину.

В монографії досліджуються об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, на цій підставі проводиться відмежування від суміжних злочинів. Сформульовані рекомендації щодо удосконалення ст. 200 КК України, запропоновано нову редакцію статті.

Результати дослідження можуть використовуватись у правозастосовчій діяльності при підготовці проектів постанов пленуму Верховного Суду України з проблем кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності; у практичній діяльності слідчих, прокурорів, суддів для забезпечення правильної кваліфікації злочинів, передбачених ст. 200 КК України, відмежуванні їх від суміжних злочинів

Надіслати коментар

Коментарі

Лук’янов Д.В.

Робота, представлена М. М. Пановим, є надзвичайно актуальною в сучасних українських реаліях. Упродовж усіх останніх років спостерігається постійна тенденція збільшення безготівкових електронних розрахунків у фінансово-банківській системі України, у тому числі з використанням банківських платіжних карток. Майже кожен громадянин України є власником платіжних карток, а їх загальна емітована кількість уже більше чисельності населення країни. Водночас, з розвитком системи електронних платежів Україна, вслід за розвинутими державами світу, зіткнулася з проблемою зростання злочинності, пов’язаної з використанням комп’ютерної техніки та інформаційно-телекомунікаційних систем. Кількість таких злочинів кожного року невпинно зростає.
Наукова праця М. М. Панова є першим монографічним дослідженням складу злочину, передбаченого ст. 200 Кримінального кодексу України, та значною мірою компенсує нестачу досліджень з цієї важливої тематики у вітчизняній юридичній науці, сприяє розвитку як науки кримінального права, так і вдосконаленню кримінального законодавства та правозастосовної практики.
Лук’янов Д.В. начальник управління
планування і координації правових досліджень
Академії правових наук України