Офіційний веб сайт

Культурна спадщина України як рушійна сила сталого розвитку держави

р8

Представлено Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького.

 

Автори: Шарова Т.М., Землянська А.В., Шаров С.В., Москальова Л.Ю.

 

Метою роботи є популяризація культурної спадщини України як органічної частини світового культурного простору, що сприятиме зростанню у молоді почуттів патріотизму, гордості за свою державу.

Створено наукові розробки з використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з історії літератури у вищій школі, запропоновано нові форми аналізу класичної спадщини вітчизняної літератури.

Сформовано базові концептуальні засади інтегрованого підходу до вивчення історії літератури у вищих навчальних закладах.Запропоновано використання електронних засобів навчального призначення, монографічних, літературно-художніх та науково-документальних видань з метою популяризації культурної спадщини українських митців та розкриття її прогресивного характеру.

Інтерактивні технології навчання з використання мультимедійних засобів є канонізованими в європейському освітньому просторі, у який стрімко входить Україна. При цьому посилюється національна, наукова та науково-популярна складова змісту освіти.

Впроваджено в навчальний  процес Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 

Кількість публікацій: 8 електронних підручників, 2 монографії, 5 посібників, 36 статей (8 – у зарубіжних виданнях).

Надіслати коментар

Коментарі

Чичерін Іван Віталійович, вчитель Вознесенської гімназії "Ор

Автори проекту чудово попрацювали задля забезпечення широких знань навчаючих. Вчитель має підготувати урок, адля цього йому потрібно обрати найкраще, і саме ця робота буде його у нагоді. На мою думку, робота, без сумнівів, заслуговує визнання. Щиро вдячний, що залишилися небайдужі люди.

Журба С.С., к.ф.н., доцент КДПУ

Проект, представлений науковцями Мелітопольського державного педагогічного університету, заслуговує на визнання. Інноваційний підхід авторів у використанні мультимедійних засобів при вивченні класичної спадщини вітчизняної літератури відповідає потребам сучасної освіти. Популяризація історико-культурної спадщини українських митців з використанням інтерактивних технологій сприяє вихованню патріотичних почуттів, національної свідомості молодого покоління.

Овсяннікова О.М, д.філол.н., професор

Праця авторів заслуговує на визнання Державного рівня, оскільки електронні засоби навчального призначення мотивують студенті до навчання, що в результаті суттєво покращує їх рівень знань. Після використання таких елктронних ресурсі освіта в Україні підніметься на сходинку вище.

Чураков А.Я., к.т.н., доцент

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології впроваджені у більшість сфер людської діяльності, що робіть їх завжди актуальними. Автори заслуговують на державну нагороду, оскільки зуміли вміло поєднати електронні засоби навчання, культурні надбання нашої країни та наукові дослідження.

Максимов Г. М. доктор філологічних наук, професор

Автори заслуговують на державну премію, бо представили наукові досягнення. Кожен автор дійсно зробив свій внесок в науку. За допомогою електронних засобів можна виховати справжніх патріотів України.

Степанова О.Г. к.ф.н., доцент

Приємно вражена тим, що сьогодні у вищій школі використовують такі електронні засоби навчального призначення. Це дійсно корисно, повчально та інноваційно. Вартими є наробки авторів, які додатково використовуються в освітньому процесі вищої школи (монографії,, навчальні та навчально-методичні посібники). причому майже всі вони одноосібні, це заслуговує окремої уваги. Як на мене, то автори заслуговують державної премії в галузі науки і техніки, бо внесли вагомий внесок в науку, що не можна вимірювати фінансово. В першу чергу це зростатння патріотичної складової, оскільки колектив авторів ставить за мету виховати свідомих громадян своєї держави.
Дякую авторам за їх внесок у науку та техніку. Успіхів в конкурсі та перемоги!

Мамедова О. С. к. ф. н., доцент

Представлена робота гідна уваги. Слід завжди використовувати такі електронні засоби навчального призначення, що суттєво може покращити освітній процес. Велика подяка авторам за їх внесок в освіту України м. Чернігів

Александров І. О.

Робота авторів заслуговує державного визнання. Це справді науково, сучасно, інноваційно. Треба мотивувати таких викладачів і тільки тоді освітній процес буде на високому рівні.

Синятник Н.М.,завуч Фрунзенської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Колектив авторів заслуговує на найвищу нагороду на державному рівні. Використовуючи електронні засоби навчального призначення з української та світової літератури, можна виховати в сучасної молоді почуття патріотизму, збагатити їхню самосвідомість. Запропоновані електронні підручники, монографії, літературно-художні та науково-документальні видання слід популяризувати з метою розкриття культурної спадщини митців слова. Посилення духовної та патріотичної складової сучасної української молоді, виховання почуттів патріотизму не можна виміряти фінансово. Однак, за допомогою таких сучасних засобів та інших видань можна сприяти особистісному культурному розвитку та сформувати національну свідомість і громадянську позицію нового покоління молоді.
Ця робота дійсно заслуговує на заохочення. Авторам бажаю успіху та творчої наснаги. Дякуєю.

Валентина Біляцька

Науковці Мелітопольського державного педагогічного університету представили новаторську, актуальну роботу, яка на сьогодні впроваджена в освітній процес у різних навчальних закладах. Закцентовано на інноваційних підходах до вивчення української та світової літератури, на вихованні в здобувачів вищої школи патріотизму, національної ідентичності. Електронні засоби навчального призначення посилюють мотивацію студентів. Колектив авторів, безумовно, заслуговує на визнання! Молодці!

Біляцька В.П. кандидат філол. наук, доцент ДНУ ім Олеся Гончара

Гурдуз К.О, канд. філол. наук, доц. МДПУ ім. Б.Хмельницького

Проект "Культурна спадщина України як рушійна сила сталого розвитку держави", представлений колективом викладачів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, безперечно, заслуговує на увагу і схвалення. Запропоновані авторські засоби електронного призначення є новаторськими й актуальними, відповідають нагальним потребам сучасної гуманітарної освіти. Концепція поєднання традиційних та інноваційних шляхів подачі навчального матеріалу, що є ключовою у репрезентованому проекті, є запорукою підвищення мотивації до навчання й ефективності здобутих знань.

Гончар Ю.А. учитель Чернігівської ЗОШ І-ІІ ст.

Як гарно, що існують проекти, завдяки яким зростає повага до національної культури. Наукові розробки в галузі філології та методики отримують практичне використання. Це сприяє покращенню роботи викладачів і зацікавленню студентів у їхній спеціальності, а учнів шкіл у вивченні літератури як своєї країни, так і інших. Сучасний навчально-виховний процес супроводжується постійним використанням різних електронних підручників, бо це інноваційно, прогресивно та надзвичайно цікаво. Активно застосовую такі підручники у навчальному процесі, а колись постійно користувалась, ще будучи студенткою.

Андрущенко О. А. д. п. н., проф.

Автори представили актуальну роботу, яка заслуговує визнання на державному рівні. Це дійсно інноваційно, методично обгрунтовано та патріотично. Маючи такі підручники можна виховати справжніх патріотів, захисників нашої держави, що сьогодні вкрай необхідно Україні.

Ермакова А.М. заг. каф. бел. мовы ГДУ імя Ф.Скарыны(Гомель)

Інтэрактыўныя тэхналогіі навучання з выкарыстаннем мультымедыйных дапаможнікаў -- тэхналогіі, што адпавядаюць патрабаванням сучаснай вышэйшай школы. Падручнік вельмі практычны, зручны для карыстання. Вопыт аўтарскага калектыву Мелітопальскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Багдана Хмяльніцкага будзе вельмі карысны для выкладчыкаў ГДУ імя Ф.Скарыны (Гомель, Беларусь)

Кочубей Тетяна, д. п. н., професор Уманського держ. педунів.

На мій погляд, проект "Культурна спадщина України як рушійна сила сталого розвитку держави" є унікальним, відповідає потребам сучасності і буде сприяти популяризації культурної спадщини України та зростанню у молоді почуттів патріотизму і гордості за свою державу. Авторами вдало підібрано та запропоновано використання електронних засобів навчального призначення та інших видань з метою популяризації культурної спадщини українських митців та розкриття її прогресивного характеру. Цінними є й запропоновані інтерактивні технології навчання з використання мультимедійних засобів.

Дегтярьов Віктор Вікторович

Електронні засоби навчального призначення є важливими засобами формування національної самосвідомості й характеру людини, висвітлюючи досягнення митців на ниві української літератури у світовому контексті. Сьогодні такі електронні підручники вкрай потрібні, оскільки мають на меті не лише освітню функцію, а й виховну, бо закликають до патріотизму, гуманності, відвертої позиції громадянина свої держави.

Дегтярьов Віктор Вікторович, заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач інформатики та ІКТ Каховського професійного аграрного ліцею.

Махсма Яна Вікторівна ,МДПУ ім.Б.Хмельницького.

Насправді,це дуже добре,що в наш час створено наукові розробки з використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з історії літератури.Дуже важливо з малку прививати любов дітей до рідної Батьківщина.Сучасна освітня система перебуває у стані пошуку новітніх методів, форм та засобів роботи, де одним з пріоритетних напрямів є формування національно-патріотичної свідомості особистості.Популяризація культурної спадщини України на прикладі творчості саме українських митців уможливить розквіт української нації.

Гребельна Г.В., учениця Мелітопольської гімназії №9

Коли мова йде про культурне виховання підлітків, важливим завданням є заохочення їх до вивчення культурної спадщини своєї країни.Тому впровадження інтерактивних методик та інноваційних технологій навчання дійсно є кроком до популяризації вітчизняної культури серед сучасної молоді, відкритої для всього нового. Хочеться подякувати авторам проекту за їх внесок у модернізацію сучасного навчання та побажати успіху!

Г.С.Мільчевська, к.п.н., ст. викл. МДПУ ім. Б.Хмельницького

Дійсно, популяризація культурної спадщини України і, як результат, зростання у молоді почуття патріотизму – є найголовнішою метою на сучасному етапі розвитку нашої країни. В свою чергу, запропоновані авторами електронні засоби навчального призначення, безперечно, сприяють культурному розвитку сучасної молоді й формуванню в неї почуття патріотизму та громадянської позиції. Даний проект є вагомим науковим внеском, а робота авторів заслуговує визнання на державному рівні.

Юлія Судус, аспірант ПНУ імені Василя Стефаника

Насправді чудово, що у нас поступово оновлюється та удосконалюється система освіти шляхом видання вдалої літератури, яка поєднує в собі нову методику навчання, сучасну тематику та інтерактивний спосіб представлення навчального матеріалу. Популяризація культурної спадщини України є важливим завданням сьогодення. Вважаю це видання неабияк актуальним, адже сучасна молодь потребує свіжої та якісної літератури, яка допоможе зміцнити почуття патріотизму та гордості за Україну. Слід також зауважити, що інтерактивні технології навчання є рушієм успішності на сьогодні у вищій школі.

Олеся Дибовська, аспірантка ПНУ ім. В. Стефаника

Культурна спадщина нашого народу є базовою складовою творення сучасного українського простору. Робота є вагомим вкладом у формування свідомої молоді. Використання інтерактивних технологій робить процес навчання цікавішим та доступнішим. Успіху авторам.

Ганчева В.С., вчитель Запорізької ЗШ №97

На сучасному етапі розвитку освітньої системи в процесі викладання літератури зростає роль використання інформаційних технологій, які дають змогу суттєво підвищити якість навчального процесу. Доступність наукових знань у даних електронних засобах навчання та їх сучасність сприятиме не тільки ще більшій зацікавленості школярів у предметі, але й дасть змогу вчителям навчати й виховувати справжніх громадян, які цінують культурне надбання своєї країни, вивчають його, поширюють і застосовують. Бажаю успіху авторам.

Помиткіна Любов Віталіївна, д. психол. н., професор Націонал

Колектив авторів зробив величезну справу у розробці інноваційних форм передачі культурної української спадщини сучасній молоді. За допомогою електронних засобів навчального призначення, монографій, статей та інших видань, продекларованих у науковій роботі, можна сприяти не лише культурному розвитку молоді нового покоління, а підвищувати їх рівень свідомості, спрямовувати на нове планетарне мислення, формувати високодуховні цінності й прагнення до участі у світотворенні. Бажаю колективу новаторів подальших успіхів.

Захуцька О.В., PhD, ст.викл. НУБіП України

Представлена робота є вагомим кроком вперед в ознайомленні молоді з українською культурою та вихованні патріотизму і почуття власної гідності в непростих умовах сьогодення. Вдале поєднання традиційних та інноваційних компонентів, зокрема використання інформаційно-комунікаційних технологій, дає змогу якісно підвищити рівень навчання, наблизивши знання до студентів, які постійно перебувають в інформаційному просторі. Варто додати, що наукові розробки уже апробовані та успішно впроваджені в освітній процес, що свідчить про їхню змістовність та вартісність.

Арістова Н.О., к. пед. н., доцент, НУБіП України

Наукові розробки, запропоновані колективом авторів, сприяють популяризації культурної спадщини України, формують національну свідомість, почуття патріотизму і духовності сучасної української молоді. Особливу увагу заслуговують інтерактивні технології навчання з використання мультимедійних засобів, розроблені і впроваджені в освітній процес Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

С. Совгіра, професор Уманського ДПУ імені Павла Тичини

Матеріал зібраний у проекті колективу авторів є значимим для популяризації культурної спадщини України,розкриття її прогресивного характеру. Однайомлення молоді з конкретними джерелами, з новими формами аналізу класичної спадщини вітчизняної літератури, посиленням національної, наукової та науково-популярної складової змісту освіти сприятиме зростанню почуття патріотизму в молоді, гордості за свою державу.

Ярослав Попенко, к.і.н., доцент МДПУ ім. Б.Хмельницького

Без вивчення та популяризації української культури в сучасному молодіжному середовищі надзвичайно складно говорити про духовне відродження та патріотизм нації в цілому. Особисто не один раз зіштовхувався з проблемою, що читаючи лекції з історії України, і проводячи паралель з культурним розвитком того чи іншого історичного періоду, наштовхуєшся на "стіну тиші" - студенти елементарно не орієнтуються у власних культурних традиціях. Більше того, їм складно зрозуміти, що культура - це відбиття історичного процесу. Повністю підтримую авторський колектив та бажаю успіху. Думаю, що дана робота буде актуальна не лише для студентів-філологів, а й для спеціальності "історія".

Викладач МДПУ ім.Б.Хмельницького

Сучасна освітня система перебуває у стані пошуку новітніх методів, форм та засобів роботи, де одним з пріоритетних напрямів є формування національно-патріотичної свідомості особистості. Крокуючи в ногу з науково-технічним прогресом, дуже вдалим є розробка зазначених електронних засобів навчального призначення з української та світової літератури. Популяризація культурної спадщини України на прикладі творчості саме українських митців уможливить розквіт української нації.

Стреліна В.О.,директор Вознесенської гімназії "Орієнтир""

Культурні надбання кожної нації – це безцінний скарб всієї людської цивілізації. Збережена та примножена протягом багатьох тисячоліть, культура становить унікальну історичну пам’ять кожної сучасної держави, забезпечує духовний зв’язок минулих, сьогоднішніх та майбутніх поколінь. Захопливі та трагічні сторінки національної історії, неповторні звичаї, обряди та традиції являють собою культурне багатство українського народу. Для меня, як для директора, даний проект є дуже цікавим і корисним. Вчителі нашої гімназії ознайомлені з даним проектом та використовують матеріали на уроках. Проект цікавий та корисний.Робота колективу авторів дійсно заслуговує визнання.

Андрій Орлов, Центр стратегічного розвитку територій

Актуальний проект. Враховує необхідну багатовекторність сучасної освіти й поєднання традиційної й інноваційної компоненти. Можливості втілення результатів впровадження проекту також мають широке коло беніфіціаріїв та зацікавлених аудиторій, адже ланцюг взаємодії та втілення нових підходів реалізує себе безпосередньо у векторі від вищої школи до загальноосвітньої, де подібні ідеї також стали вже нагальними. Тому даний проект має потужну перспективність і саме таким ідеям слід надавати можливість реалізовуватися в нашій країні.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.