Офіційний веб сайт

Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин

м99

 

Автор: Бісик С.П.,к.т.н.

Представлений Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України

В роботі знайшли подальший розвиток методи проектування, математичного моделювання та аналізу складних технічних систем, що стосуються підвищення рівня протимінної стійкості бойових броньованих машин (ББМ) шляхом вдосконалення комплексної системи пасивного протимінного захисту.

 Розроблена комплексна математична модель для числового розв’язання задачі вибухового навантаження конструкції ББМ, що враховує особливості її вибухового навантаження, реалізована в програмному комплексі скінченно-елементного аналізу з приведеними межами її застосування та  методика обґрунтування раціональної до дії вибухового навантаження форми захисної поверхні, що дозволяє проводити комплексну оцінку ефективності системи пасивного протимінного захисту ББМ та проектування такої системи з прогнозованою імовірністю отримання травми членами екіпажу, на основі медико-фізіологічних вимог витривалості людиною ударних перевантажень.

 Запрпоновано нові технічні рішення, що підвищують стійкість ББМ і живучість їх екіпажу до дії вибухового навантаження.

 Розроблені програма та методики експериментальних досліджень макетів днищ ББМ і проведенні їх експериментальні дослідження.

Результати циклу мають важливе значення при науково-технічному обґрунтуванні вимог та оцінці конструктивних рішень з підвищення рівня протимінної стійкості сучасних і перспективних зразків ББМ, включаючи етапи раннього проектування.

 

Кількість публікацій: 9 статей, 9 тез доповідей, отримано патент.