Офіційний веб сайт

Механізм ефективного використання вторинних ресурсів в контексті екобезпечного розвитку регіону
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М60


Механізм ефективного використання вторинних ресурсів в контексті екобезпечного розвитку регіону    


                 


Скороход І.С.


 


Волинський національний університет  імені Лесі Українки


 


  В роботі охарактеризовано основні еколого-економічні проблеми, пов’язані з накопиченням промислових і побутових відходів в регіоні, і визначено шляхи  їх розв’язання. Здійснено оцінку наявності і ефективного використання вторинної сировини, зокрема, аналіз динаміки об’ємів використання твердих промислових і побутових відходів. За наслідками досліджень складено порівняльну характеристику виробництв з використанням вторинних ресурсів в регіоні.


Акцентована увага на дослідженні сучасних механізмів державного регулювання процесами використання вторинних ресурсів.