Офіційний веб сайт

Метод автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації

М71

 

Автор: Вавіленкова А.І.

 

Представлена  Національним авіаційним університетом

 

 Автором розроблено уніфіковану форму логіко-лінгвістичних моделей, яка охоплює всі можливі концептуальні відношення і здатна відображати синтаксичну структуру довільного речення природної мови, що створює теоретичну основу для автоматизованого вилучення знань з текстової інформації.

Розроблено і впроваджено метод автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації, в основу якого покладено відповідність між формулами логіки предикатів та концептами реального світу.

Автоматизована побудова логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови дає змогу простежити ланцюжок дій, за допомогою яких людиною формуються речення природної мови і відповідно зрозуміти їх зміст. 

 

Кількість публікацій:    статей.