Офіційний веб сайт

Методика підвищення якості моделювання багатосупутникової низькоорбітальної екологічної системи дистанційного зондування Землі
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М1


Методика підвищення якості моделювання багатосупутникової низькоорбітальної екологічної системи дистанційного зондування Землі


 


Козелкова К.С.


Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління.


 


 


В роботі розглядаються питання застосування багатосупутникових низькоорбітальних систем для екологічного дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Проведено синтез багатосупутникової екологічної системи ДЗЗ, вибрана навігаційно-балістична структура для цієї системи. Проведено обґрунтування динамічних змін багатосупутникової екологічної системи. При цьому у монографії розроблена модель функціонування космічної мережі передачі даних в багатосупутникову екологічну систему ДЗЗ.