Офіційний веб сайт

Методики визначення теплового й термонапруженого станів та тріщиностійкості роторів для оцінки надійності роботи парових турбін при продовженні термінів їхньої експлуатації
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М20


Методики визначення теплового й термонапруженого станів та тріщиностійкості роторів для оцінки надійності роботи парових турбін при продовженні термінів їхньої експлуатації


 


Альохіна С.В., Протасова Т.В.,


Мележик І.І.


 


Інститут проблем машинобудування імені А.М. Підгорного


НАН України


 


В роботі поетапно розв’язано задачі теплообміну, термомеханіки та оцінки тріщиностійкості елементів конструкцій. Досліджено теплові та газодинамічні процеси в проточних частинах турбін потужністю 200–300 МВт, розглянуто можливість появи прогресуючого викривлення роторів внаслідок окружної нерівномірності властивостей матеріалу та оцінено живучість ротору за наявністю тріщини в зоні термокомпенсаційної канавки.