Офіційний веб сайт

Мікрофлора систем гідробіологічного очищення морських вод
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М32


Мікрофлора систем гідробіологічного очищення морських вод


 


Дорошенко Ю.В.


 


Інститут біології південних морів імені О.О.Ковалевського


НАН України


 


 


Основна мета роботи – вивчення закономірностей поширення і чисельності різних груп гетеротрофних бактерій перифітону систем гідробіологічного очищення, виділення чистих культур нафтоокислюючих бактерій та дріжджів і вивчення їхніх морфологічних і фізіолого-біохімічних особливостей.


Дослідження мікроорганізмів є необхідною складовою частиною у комплексному вивчені систем гідробіологічного очищення і можливості їх використання для оздоровлення морських акваторій.