Офіційний веб сайт

Міжмолекулярні взаємодії біологічно активних ароматичних речовин і ДНК у водному розчині
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М61


Міжмолекулярні взаємодії біологічно активних ароматичних речовин і ДНК у водному розчині


 


Євстигнєєв М.П.


 


Севастопольського національного технічного університету


 


  


44 статті, 29 тез  конференцій


        В роботі  отримано структурні та термодинамічні параметри асоціації молекул та їх комплексоутворення з ДНК. Виявлено внесок різноманітних фізичних взаємодій в стабілізацію комплексів. Запропоновано новий підхід для аналізу багатокомпонентних розчинів ароматичних біологічно активних сполук (БАС) з урахуванням всіх можливих міжмолекулярних взаємодій компонентів суміші. Запропонована фізична модель спільного зв'язування різноманітних ароматичних БАС з ядерною ДНК. Для досліджуваних груп продемонстрована потенційна можливість регулювання біологічної активності в комбінації ароматичних сполук і можливість кількісної оцінки очікуваного біологічного ефекту.