Офіційний веб сайт

Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів "РЕГІНА"

р27

 

Автори:

Буткевич О.Ф., Дуркот О.О., Дячук С.Я., Михайлевський О.С., Мольков А.М.,

Сорочинський В.В., Стасюк О.І., Тутик В.Л., Ущаповський К.В., Яндульський О.С.

 

Представлена Інститутом електродинаміки НАН України.

 

Вирішено важливу науково-технічну проблему докорінного покращення системи керування електроенергетичними об’єктами та системами України.

Розроблено наукові засади побудови багатофункціональних мікропроцесорних систем, призначених для розв'язання широкого кола задач моніторингу та діагностування електроенергетичних об'єктів і систем. Створено та реалізовано методи, алгоритми та засоби діагностування пристроїв релейного захисту, автоматики, іншого електроенергетичного обладнання.

Розроблено і впроваджено апаратно-програмні комплекси «Регіна» різного функціонального призначення (14 типів). На їх основістворено системи моніторингу електроенергетичного та електротехнічного обладнання, які впроваджено на усіх АЕС, більшості ТЕС, на всіх підстанціях напруги 750 кВ, у мережах 330, 110 кВ ОЕС України.

Комплекси «Регіна» успішно експлуатуються на всіх електрифікованих залізницях змінного струму та на значній частині залізниць постійного струму, на магістральних газопроводах, гірничорудних та інших підприємствах. Комплекси «Регіна» встановлено на всіх блоках ТЕС та в магістральних електромережах ОЕС Білорусі, їх впроваджено також в Молдові, Казахстані, Азербайджані, Росії. На різнихоб’єктах в Україні і за кордоном експлуатується понад 600 таких комплексів.

Про світовий рівень свідчать переваги розроблених комплексів у порівнянні з найкращими закордонними аналогами, міжнародна сертифікація якості виробництва комплексів згідно стандарту ISO9001-2008, повне витіснення провідних світових фірм у цьому сегменті на ринку України, Білорусі та частково в інших країнах.

Економічний ефект від впровадження комплексів «Регіна» становить 935,36 млн. грн.

За темою роботи опубліковано 146 науковихпраць, у тому числі 7 монографій. Технічна новизна розробок підтверджується 14 авторськими свідоцтвами та патентами.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному університеті "Львівська політехніка".

Надіслати коментар

Коментарі

Начальник управління ІТ НКРЕ України, к.ф.-м.н. В.І.Попович

Результати роботи «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «Реґіна», висунутої Інститутом електродинаміки НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, широко впроваджено на об’єктах об’єднаної енергосистеми України (біля 650 комплектів) та за її межами - в п’яти інших країнах. Системи моніторингу та діагностування, створені на базі комплексів «Реґіна» знаходяться на рівні кращих світових зразків, мають сертифікати якості та відповідають міжнародним стандартам і при цьому значно нижчі за ціною. Ці системи знайшли визнання широкого загалу фахівців завдяки своїм технічним характеристикам та можливостям, які дозволили вирішити багато актуальних питань суттєвого підвищення рівня функціональної надійності обладнання, оперативності ліквідації аварійних ситуацій, забезпечивши оперативний персонал об’єктів та електроенергетичних систем України необхідною інформацією та інтелектуальною підтримкою під час прийняття рішень.
Ця робота досить різнопланова, свідченням чого є, наприклад, хоча б той факт, що її результати використано при створенні (за участю авторів роботи) унікальної для України АСУ ТП електричної підстанції напругою 750 кВ «Київська».
Завдяки цій роботі система оперативно-диспетчерського керування об’єднаної енергосистеми України досягла високого технічного рівня, досягнувши європейських стандартів. І дуже важливо, що цей напрямок роботи себе не вичерпав, не зупинився у розвитку, а продовжує розвиватися, про що свідчать як наукові, так і практичні результати, одержані авторами цієї роботи за останній рік.
Вважаю, що робота «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «Реґіна» та її автори, безсумнівно, заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

д.т.н.,проф.Виноградов Н.А. , Національний авіаційний універ

В роботі «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» авторів Буткевич О.Ф., Дуркот О.О., Дячук С.Я., Михайлевський О.С., Мольков А.М., Сорочинський В.В., Стасюк О.І., Тутик В.Л., Ущаповський К.В., Яндульський О.С. запропоновані нові підходи, принципи організації і методологія синтезу сучасних комп’ютерних систем та мережевих технологій для інформатизації процедур керування електричними мережами і силовим електротехнічним обладнанням. На основі запропонованих методів було розроблено ряд інформаційно-діагностичних комплексів «РЕГІНА». Проведено сертифікацію ІДК «Регіна», організовано серійний випуск і впроваджено на території України, Росії, Молдови, Білорусії, Казахстану та Азербайджану.
Вважаю, що по науковій новизні, сфері впровадження і економічному ефекту робота «Розробка та впровадження систем моніторингу і діагностування потужних електроенергетичних об’єктів та систем України» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Національний авіаційний університет
д.т.н.,проф. Виноградов Микола Анатолієвич

Технический директор ЗАО "Молдавская ГРЭС" Л.М.Погожий

Уже более 5 лет на Молдавской ГРЭС эксплуатируется комплекс «Регина» в количестве семи комплектов, которые предназначены для регистрации аварийных процессов на линиях 110, 330, 400 кВ, а также на генераторном оборудовании.
За это время обслуживающий персонал электроцеха получил с помощью «Регины» огромную поддержку при расследовании сложнейших аварийных ситуаций, а особенно при обнаружении места повреждений на линиях, когда ремонтная бригада не занимается вслепую поиском места короткого замыкания, а целенаправленно отправляется устранять аварию, экономя при этом бензин и сокращая рабочее время.
Считаю, что коллектив авторов, который создал этот комплекс, заслуживает присуждение ему Государственной премии Украины в области науки и техники.

Чл.-кор. НАН України Васильєв В.В.

В роботі «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «Регіна» авторів Буткевича О.Ф., Дуркота О.О., Дячука С.Я., Михайлевського О.С., Молькова А.М., Сорочинського В.В., Стасюка О.І., Тутика В.Л., Ущаповського К.В., Яндульського О.С. розв’язана актуальна проблема державного масштабу, суть якої є підвищення надійності і якості функціонування електричних мереж і силових об’єктів. Представлена робота відрізняється системністю вирішення проблем та високою наукоємністю. Авторами розроблено ряд інформаційно-діагностичних комплексів «Регіна» різного функціонального призначення (14 типів) і створено систему моніторингу електричних мереж та електротехнічного обладнання. Впроваджено і експлуатується понад 600 комплексів ІДК «Регіна» на усіх АЕС, більшості ТЕС та підстанціях напруги 750 кВ, у мережах 330, 110 кВ ОЕС України, понад 600 таких комплексів.
Вважаю, що робота «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «Регіна», безумовно, заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
Чл.-корр. НАН України, Керівник Відділення гібридних і керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г.Є. Пухова, Всеволод Вікторович Васильєв.

Заслужений діяч науки і техніки д.т.н.,про.Ладанюк А. П.

Розвиток людства у напрямі створення Інформаційного Суспільства є свідченням того, що у більшості своїй люди повністю усвідомили надзвичайну роль інформації у своєму житті. Правильне використання інформації дозволяє з мінімальними додатковими витратами досягти потрібних результатів у різних сферах діяльності, у тому числі у виробничих процесах, забезпечивши ефективне керування ними. Робота «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» авторів Буткевича О.Ф., Дуркота О.О., Дячука С.Я., Михайлевського О.С., Молькова А.М., Сорочинського В.В., Стасюка О.І., Тутика В.Л., Ущаповського К.В., Яндульського О.С., яку представлено Інститутом електродинаміки НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, саме і пов’язана з використанням інформації для керування виробничими процесами в галузях економіки України, перш за все в електроенергетичній галузі. Зазначена робота є яскравим прикладом того, що наукомісткі вітчизняні розробки можуть мати кращі показники, ніж відомі відповідні розробки світового рівня. Я обізнаний із науково-технічними здобутками авторів роботи, оскільки знайомився з їх працями не один рік. Причому, спочатку я познайомився із працями, що стосувалися питань АСУ ТП електроенергетичних об’єктів, розробки спеціальних контролерів та ін., так як ці питання особливо цікавили мене і обумовлювалися необхідністю розв’язання науково-технічних задач «своєї» галузі. Згодом, я почав більш широко цікавитися роботами авторів, що стало моїм правилом і дало досить плідні результати у власних розробках. Особливою характеристикою даної роботи, як на мій погляд, є її «глобальна системність», тобто системність в усьому – починаючи від постановки проблем і задач і завершуючи одержаним системним (для енергосистеми України) ефектом. Дуже важливим є те, що робота абсолютно відкрита і для подальшого розвитку, для розширення функціонального багажу та розв’язання нових задач, для яких буде потрібна лише інформація і засоби її спеціалізованої обробки. Я радий з того, що таку роботу виконано в Україні.
Хочу висловитися на підтримку цієї роботи і вважаю, що вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Національного університету харчових технологій д.т.н., проф. Анатолій Петрович Ладанюк

Випанасенко Станіслав Іванович

В роботі «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» (автори: Буткевич О.Ф., Дуркот О.О., Дячук С.Я., Михайлевський О.С., Мольков А.М., Сорочинський В.В., Стасюк О.І., Тутик В.Л., Ущаповський К.В., Яндульський О.С.),представленій Інститутом електродинаміки НАН України, проведені дослідження,що направлені на розв'язання фундаментальної науково-технічноЇ проблеми, яка полягає в розробці теорії, принципів організації і методів синтезу сучасних, інтегрованих мікропроцесорних систем і перспективних комп'ютерних технологій.. Результати проведених досліджень дозволили створити новий клас сучасних інтегрованих комп'ютерних систем спеціального призначення, базовим із яких Є Інформаційно-діагностичний комплекс «РЕГІНА». Комплекс конкурентоздатниЙ на світовому рівні, а по деяких параметрах і технічних рішеннях перевищує світовий рівень. Про світовий рівень свідчать переваги розроблених комплексів у порівнянні з найкращими закордонними аналогами, міжнародна сертифікація якості виробництва комплексів згідно стандарту ISO9001-2008, повне витіснення провідних світових фірм у цьому сегменті на ринку України, Білорусі та частково в інших країнах.Авторами організовано серійний випуск ІДК «РЕГІНА» і впровадження на електроенергетичних об’єктах понад 600 комплектів.
Вважаю , що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Національний гірничий університет
д.т.н., Випанасенко Станіслав Іванович

Гість прфесор,к.т.н. Борисенко А.М.

В данной работе решена важная научно-техническая проблема обеспечения работоспособности электротехнического и электроэнергетического оборудования, находящегося в эксплуатации в различных отраслях экономики Украины. Системный характер выполненных научных исследований и широкое внедрение разработанных систем на базе комплексов «РЕГІНА» оказали также определяющее влияние на развитие системы управления Объединенной энергосистемой Украины. В течение многих лет я занимаюсь проблематикой диагностирования узлов электроэнергетического оборудования, в частности, решению этих задач достаточно внимания уделено и в моей докторской диссертации. Поэтому я могу судить о работе «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» вполне квалифицированно и не по-наслышке, что позволяет мне утверждать, что уровень выполненных авторами работы научных исследований и практических разработок соответствует мировому, а по многим позициям превосходит лучшие мировые аналоги.
С учетом вышеизложенного, я считаю, что указанная работа и ее авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.
Профессор Борисенко Анатолий Николаевич,
профессор кафедры «Теоретические основы электротехники» Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”

НТУУ - КПІ, зав.к-ри "СКС", д.т.н.,проф. Тарасенко В.П.

З роботою «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА», представленою Інститутом електродинаміки НАН України авторів Буткевича О.Ф., Дуркота О.О., Дячука С.Я., Михайлевського О.С., Молькова А.М., Сорочинського В.В., Стасюка О.І., Тутика В.Л., Ущаповського К.В., Яндульського О.С. дуже добре знайомий. Це розробка світового рівня, в якій поряд з новими науковими результатами знайшла широке впровадження в електроенергетиці ціла низка технічних розробок, серед яких Інформаційно-діагностичний комплекс «Регіна», вперше запропонована система моніторингу елегазових вимикачів, що забезпечує постійний контроль технологічних параметрів і відносної густини елегазу, впроваджено в експлуатацію системи моніторингу перехідних режимів електроенергетичних систем України, розроблено та впроваджено автоматичну систему збору інформації від мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, розроблена та впроваджена система моніторингу ізоляції високовольтних вводів автотрансформаторів, силових трансформаторів, реакторів та основної ізоляції трансформаторів струму.
Досягнутий економічний ефект від впровадження в Україні інформаційно-діагностичних комплексів за 2001–2009 роки становить 935,36 млн. грн.
Вважаю, що дана робота заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри - «Спеціалізовані комп’ютерні системи», НТУУ - КПІ,д.т.н.,проф. Тарасенко Володимир Петрович

Директор ІЕЕ НТУУ «КПІ», д.т.н.,проф. А.В. Праховник

Робота авторів Буткевича О.Ф., Дуркота О.О., Дячука С.Я., Михайлевського О.С., Молькова А.М., Сорочинського В.В., Стасюка О.І., Тутика В.Л., Ущаповського К.В., Яндульського О.С. «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» присвячена розв’язанню актуальної проблеми сучасного часу, яка існує в енергетиці – підвищення надійності функціонування електроенергетичного обладнання. Важливо, що виконанню роботи сприяли результати наукових досліджень, які були отримані авторами на протязі останніх двадцяти років. Саме завдяки ним в роботі була сформульована та розв’язана комплексна проблема комп'ютеризації єдиної енергосистеми електропостачання промисловості України, розроблено теорію, принципи організації і методи синтезу сучасних, інтегрованих комп'ютерних систем і перспективних інформаційних енергозберігаючих технологій, створено новий клас сучасних інтегрованих комп'ютерних систем спеціального призначення конкурентоздатних на світовому рівні, розроблено Інформаційно-діагностичний комплекс «Регіна» спеціального призначення, функціонально–орієнтований на безперервний контроль, діагностику та моніторинг електроенергетичного обладнання, передачі і споживання електроенергії, який за своїми технічними параметрами не поступається інженерним розробкам світового рівня.
Вперше на основі ІДК «Регіна» був впроваджений моніторинг параметрів силових електричних мереж шляхом реєстрації доаварійних, аварійних і післяаварійних режимів та система моніторингу ізоляції високовольтних вводів ; розроблені нові комп'ютерні методи, які на основі ІДК «Регіна» забезпечили в процесі моніторингу електричних мереж реалізацію додаткових функцій, таких як ідентифікацію нештатних аварійних режимів, визначення відстані до місця аварії, діагностику і прогноз технічного стану силового електричного обладнання; розроблена і впроваджена в експлуатацію система моніторингу перехідних режимів –«Регіна-Ч», яка забезпечує розв'язання комплексу практичних задач, пов'язаних з реєстрацією миттєвих значень сукупності параметрів, відображує стан енергосистеми з прив'язкою до сигналів точного часу, одержуваних від GPS приймача; розроблена комплексна комп'ютерна система реєстрації параметрів і визначення місця пошкодження на фідерах контактної мережі 27,5 кВ змінного струму, 3,3 кВ постійного струму і і трифазних електричних мереж 10кВ з ізольованою і заземленою нейтраллю, які живлять пристрої СЦБ автоматики залізниць України; вперше на основі теоретичних досліджень і експлуатації ІДК «Регіна» розроблена і впроваджена в експлуатацію автоматична система збору інформації від мікропроцесорних пристроїв релейного захисту; вперше запропонована система моніторингу елегазових вимикачів, що забезпечує постійний контроль технологічних параметрів і відносної густини елегазу.
Виходячи зі сказаного та беручи до уваги величезні обсяги впровадження, вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор ІЕЕ НТУУ «КПІ»
д.т.н., проф. А.В. Праховник

Донецький Національний університет, декан Фізичного факульт

Робота: «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» авторів: Буткевич О.Ф., Дуркот О.О., Дячук С.Я., Михайлевський О.С.,Мольков А.М., Сорочинський В.В., Стасюк О.І.,Тутик В.Л., Ущаповський К.В., Яндульський О.С. Представлена Інститутом електродинаміки НАН України.
Робота електричної галузі в умовах функціонування ринку електроенергії висуває підвищені вимоги до комп'ютерних систем комерційного керування технічним станом, і споживанням електроенергії, а саме: точність подання інформації, вірогідність подання обмірюваних даних з їхнім повним дублюванням і верифікацією, синхронність виконання вимірів порушення якої приводить до появи погрішності розсинхронізації. У зв'язку із цим досить актуальним стало питання організації автоматизованих комп'ютерних систем задовольняючих вимоги енергоринку і виконуючих відповідні функції контролю технічного стану і екологічної безпеки силового обладнання, проведення безперервної діагностики силового електричного обладнання, реєстрації доаварійних, аварійних і післяаварійних режимів, включаючи завдання визначення місця аварії як на лініях із заземленої та ізольованої нейтраллю, формування керуючих впливів для регулювання або захисту обладнання у випадку аварійної ситуації з метою забезпечення стабільності роботи електричних мереж. Авторами на основі проведених досліджень було створено сімейство інформаційно-діагностичних комплексів „Регіна”, що призначені для моніторингу і реєстрації аналогових та дискретних сигналів, а також аналізу і визначення місця пошкодження під час коротких замикань на лініях електропередачі, визначення залишкового ресурсу високовольтних вимикачів, проведення фазового та гармонічного аналізу синусоїдних сигналів з метою виділення симетричних складових в трифазних мережах змінного струму. Сімейство комплексів “РЕГІНА” стало основою створення сучасного АСУ ТП введеної в експлуатацію електричної підстанції напругою 750 кВ “Київська”, аналоги якої в Україні відсутні. На різних об’єктах в Україні і за кордоном було впроваджено і експлуатується понад 600 комплексів «РЕГІНА». Інформаційно-діагностичний комплекс “РЕГІНА”, не має аналогів в Україні і відповідає кращим світовим зразкам, а за окремими показниками і перевершує їх.
Вважаємо, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Донецький Національний університет, декан Фізичного факультету, завідувач кафедри «Комп’ютерні технології», д.т.н., проф. Каргін Анатолій Олексійович

В.о.голови правління АК«Харківобленерго», к.т.н. Ганус О.І.

Робота «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» (автори: Буткевич О.Ф., Дуркот О.О., Дячук С.Я., Михайлевський О.С., Мольков А.М., Сорочинський В.В., Стасюк О.І., Тутик В.Л., Ущаповський К.В., Яндульський О.С.) присвячена актуальним питанням - підвищенню надійності функціонування вітчизняної електроенергетики (для якої характерний істотний фізичний знос обладнання) та якісному удосконаленню системи оперативного управління електричними мережами, що досягається завдяки застосуванню нових методів і підходів ідентифікації штатних і нештатних режимів їх функціонування.
Авторами на основі проведених досліджень була розроблена теорія, принципи побудови і методи синтезу корпоративних комп’ютерних систем, орієнтованих на автоматизацію електроенергетичних об’єктів і мереж. Інформаційно-діагностичний комплекс «РЕГІНА» був розроблений для проведення моніторингу електричних мереж шляхом реєстрації доаварійних, аварійних і післяаварійних режимів їх функціонування з фіксацією роботи системи релейного захисту, прив’язкою до часу і можливістю передачі експрес-інформації на всі рівні управління. Розроблений комплекс виконано на високому світовому рівні в науковому і інженерному плані, він конкурентоспроможний з зарубіжними аналогами.
Системи на базі комплексів «Регіна» протягом багатьох років успішно експлуатуються у АК «Харківобленерго», забезпечуючи оперативне вирішення завдань, що виникають в процесі роботи обладнання електричних мереж. У вигляді високонадійних і високоточних комплексів «Регіна» персонал АК «Харківобленерго» отримав інструментарій, який якісно змінив можливості контролю стану, діагностування й обслуговування устаткування, засобів релейного захисту та автоматики, забезпечив своєчасне виявлення і попередження виникнення аварійних ситуацій, забезпечив підтримку оперативному персоналу в прийнятті рішень.
Вважаю, що робота і її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

В.о. голови правління АК «Харківобленерго», заслужений енергетик України, кандидат технічних наук Ганус Олексій Іванович

начальник ДП ГІОЦ Укрзалізниці Мурзін В.С.

Хочу висловити свою думку щодо даної роботи («Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» авторів Буткевича О.Ф., Дуркота О.О., Дячука С.Я., Михайлевського О.С., Молькова А.М., Сорочинського В.В., Стасюка О.І., Тутика В.Л., Ущаповського К.В., Яндульського О.С.), керуючись при цьому потребами своєї галузі і оцінюючи роботу саме з цих позицій.
Робота вирішує низку ключових проблем, які стосуються не лише електроенергетики. Забезпечення надійного та неперервного електроживлення такого споживача електроенергії, яким є “Укрзалізниця” –дуже важлива науково-технічна проблема, а в економічній площині – завдання державного калібру для усіх, без винятку, галузей економіки України. В господарстві електропостачання залізниць України функціонує 288 тягових підстанцій. Крім того, до електричних мереж залізниць входять лінії контактної мережі, лінії нетягових споживачів, пости секціонування, пункти паралельного поєднання та ін. Але до відносно недавнього часу система управління електричними мережами “Укрзалізниці” мала досить помітне відставання від технічного і функціонального рівня таких систем в інших країнах. Досвід передових країн Європи та світу переконує, що для надійного та безпечного функціонування електрифікованих залізниць потрібно впроваджувати сучасні інтегровані системи, які дозволяють реалізувати різноманітні функції з моніторингу, діагностування обладнання та керування об’єктами таких залізниць. Робота «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА», яку представлено Інститутом електродинаміки НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, якраз і спрямована на те, щоб “Укрзалізниця” вийшла на рівень передових країн за функціональними можливостями та технічними характеристиками і показниками її системи керування. Багаторічний досвід експлуатації створеної на базі інформаційно-діагностичних комплексів "Регіна" інтегрованої корпоративної системи управління електричними мережами “Укрзалізниці” переконливо засвідчує, що науково-технічна концепція створення корпоративної інтегрованої системи управління електричними мережами “Укрзалізниці” була правильною, оскільки фактичні результати, одержані від її втілення у життя перевершили навіть самі оптимістичні прогнози. Зараз в “Укрзалізниці” у складі зазначеної системи експлуатується 107 комплекси "Регіна". І на цьому ніхто зупинятися не збирається, оскільки ще є значні потреби і перспективи для подальшого розвитку зазначеної корпоративної системи керування і одержання додаткового економічного ефекту, істотного не лише для галузі, але і для економіки держави.
Переконаний у тому, що робота «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Начальник Головного інформаційно-обчислювального центру Укрзалізниці Мурзін Володимир Святославович.

д.т.н. Величко Олег Миколайович

З роботою «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА», яку представлену Інститутом електродинаміки НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки ми досить добре обізнані, оскільки всі модифікації різного функціонального призначення комплексів «Прилад електровимірювальний реєструючий «Реґіна» пройшли державні приймальні та контрольні випробування в ДП «Укрметртестстандарт» (випробування проводилися відповідно до вимог чинних державних та міжнародних стандартів), їх занесено до Держаного реєстру засобів вимірювальної техніки за номером У1800-06 та проведено сертифікацію (сертифікати № UA-MI/2p-2118-2006 р., № UA-MI/2-3153-2010 р., № NQSP-0053/09-08 від 16.06.2009 р.).
Електровимірювальні реєструючі прилади “Реґіна-Ч” неодноразово проходили державну метрологічну атестацію, яка підтверджувала зазначені в документації високоточні метрологічні характеристики.
Можу засвідчити, що з огляду на технічні та метрологічні характеристики зазначені розробки знаходяться на рівні кращих закордонних аналогів провідних фірм-виробників, а за окремими показниками перевершують їх, тобто кращі від них.
Вважаю, що зазначена робота «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Директор науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань електричних і магнітних величин ДП «Укрметртестстандарт»,
д.т.н. Величко Олег Миколайович

д.т.н., проф. Бондаренко В. Е.

От надежного и эффективного функционирования Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины напрямую зависит “жизнедеятельность” всей экономики Украины. Данная работа (Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів “Регіна”) как раз и сделала весьма значительный, я бы сказал, решающий вклад в решение этой важной не только для отрасли, но, прежде всего, для всей украинской экономики проблемы. Когда ОЭС Украины функционирует нормально, когда нет системных аварий, то это есть нормой, а норма “не бросается в глаза”. Когда ОЭС Украины становится членом европейского сообщества операторов магистральных сетей в области электроэнергетики – ENTSO-E (что потребовало обеспечения надлежащего современного технического уровня развития системы управления ОЭС Украины и что, снова-таки, является весьма значительным не только в научно-техническом, но и в экономическом аспекте результатом государственного “калибра”), то это тоже воспринимается как норма. И тот факт, что отечественные разработки на базе многофункциональных комплексов “Регина” не только ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам, но даже и превосходят их, вытесняя с рынка в других странах, то это тоже одна из украинских “норм”. И такие “нормы”, ставшие реалиями во многом благодаря данной работе, позволяют говорить о приобретенном новом, европейском качестве системы оперативного управления ОЭС Украины и о неоспоримом решающем вкладе работы в решение важной государственной проблемы.
Считаю, что авторы этой работы ( А.Ф. Буткевич, А.А. Дуркот, С.Я. Дячук и др.) заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Заведующий кафедрой «Передача электрической энергии» Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”, д.т.н., проф. Бондаренко Владимир Емельянович

к.т.н., Гінайло Віктор Олексійович

Робота «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» (автори: Буткевич О.Ф., Дуркот О.О., Дячук С.Я., Михайлевський О.С., Мольков А.М., Сорочинський В.В., Стасюк О.І., Тутик В.Л., Ущаповський К.В., Яндульський О.С.) представлена Інститутом електродинаміки НАН України присвячена вирішенню важливої національної проблеми, яка пов’язана з забезпеченням оперативної спостережливості та надійної керованості електричними підстанціями, передавальними та розподільними мережами шляхом наукового обґрунтування, розробки і впровадження методів та засобів поточного моніторингу режимів функціонування електроенергетичних об’єктів та систем, а також діагностики стану під станційного та електромережевого обладнання.
Робота присвячена актуальним питанням – вирішення проблеми моніторингу та діагностування електроенергетичних об’єктів і систем з урахуванням технологічних особливостей функціонування ОЕС України. Завдяки розробці забезпечується висока ефективність, підвищена надійність та високий рівень автоматизації функціонування електроенергетичних об’єктів і систем.
Авторами розроблені наукові засади моніторингу режимних параметрів високовольтних підстанцій та електроенергетичних систем України, що дозволяє забезпечити оперативне їх введення в допустимі зони керування.
Проведений величезний обсяг робіт по створенню та реалізації сучасних методів, алгоритмів та засобів діагностування пристроїв релейного захисту та автоматики. Був розроблений інформаційно-діагностичний комплекс «РЕГІНА» (ІДК), що за своїми функціонально-технічними характеристиками не має вітчизняних аналогів і конкурентоспроможний на світовому рівні. ІДК «РЕГІНА» сертифікований в Україні, запущений в серійне виробництво.
Розроблені принципи, методи та засоби знайшли широке впровадження на електроенергетичних об’єктах України та країн СНД і дозволяють вирішувати такі основні задачі: безперервний контроль і діагностування обладнання електроенергетичних об’єктів та їх електричних приєднань; реєстрація доаварійних, аварійних і післяаварійних режимів; ведення ретроспективних, поточних та перспективних баз даних; забезпечення гнучкого інтерфейсу з персоналом підстанції; моніторинг технологічних параметрів; ідентифікація відхилень та видача рекомендацій щодо введення електричних режимів в допустимі зони вимірювання та керування.
В основу реалізації даної розробки закладені останні досягнення в галузі електротехніки, обчислювальної техніки, інформаційних і мережних технологій, теорії балансів енергій, міжнародних стандартів, що надає роботі статусу конкурентоспроможної і такої, що відповідає кращим вітчизняним та закордонним аналогам.
Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укренергоналадкавимірювання».
Науковий керівник,
к.т.н., Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки,
заслужений енергетик України Гінайло Віктор Олексійович

ЗАТ “Енпаселектро”

Фізична зношеність та моральна застарілість більшої частини електроенергетичного обладнання електроенергетичних систем (ЕС) України суттєво знижують ефективність та надійність її функціонування. Крім того, вимоги UCTE до паралельної роботи ЕС передбачають суттєвого підвищення показників систем контролю і керування технологічними процесами. Тому представлена на здобуття Державної премії робота , яка присвячена розробці методів та впровадженню сучасних засобів моніторингу та діагностики електроенергетичних систем та потужних енергетичних об’єктів, має велике науково - практичне значення і являється актуальною.
Авторами на основі результатів проведених теоретичних і експериментальних досліджень інформацій процесів в ЕС, які враховували технологічні особливості функціонування об’єднаної ЕС, розроблено науково-технічні засади побудови та функціонування систем моніторингу та діагностики.
Використовуючи новітні досягнення в галузі електротехніки та інформаційних технологій розроблено серію технічних засобів збору та передачі інформації, діагностики силового обладнання, яке по техніко-економічним показникам відповідають кращим світовим досягненням.
Важливою складовою роботи є широке впровадження розроблених систем в електроенергетичній системі, Укрзалізниці та на потужних об’єктах як на Україні так і за кордоном. Це дозволило підвищити надійність та ефективність роботи ЕС.
Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

ЗАТ “Енпаселектро” ,Генеральний директор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, заслужений енергетик України Бондаренко Юрій Миколайович

К.т.н., с.н.с. Сергеєв С.О., Харківська ТЕЦ-5

В работе «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «Регіна» обеспечено решение важной проблемы государственного масштаба, состоящей в повышении надежности функционирования отечественной электроэнергетики (для которой, что особо подчеркивает актуальность указанной работы, характерен существенный физический износ оборудования) и качественном усовершенствовании системы оперативного управления Объединенной энергосистемы Украины. Авторами выполнены колоссальные объемы работ, а внедрения сотен высокотехнологичных наукоемких систем, составляющих конкуренцию лучшим зарубежным аналогам в других странах, свидетельствуют о мировом уровне разработок авторского коллектива. Замечу, что системы на базе комплексов «Регина» на протяжении многих лет успешно эксплуатируются на Харьковской ТЭЦ-5, обеспечивая оперативное решение задач, возникающих в процессе работы оборудования станции и соответствующих электрических присоединений, связывающих Харьковскую ТЭЦ-5 с системой. В виде высоконадежных и высокоэргономичных комплексов «Регина» персонал ТЭЦ получил инструментарий, который качественно изменил возможности контроля состояния, диагностирования и обслуживания оборудования, средств релейной защиты и автоматики, обеспечил своевременное выявление и предупреждение возникновения аварийных ситуаций, обеспечил поддержку оперативному персоналу в принятии решений.
Считаю, что работа и ее авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.
Заместитель Генерального директора ПАТ “Харьковская ТЭЦ-5”к.т.н., с.н.с. Сергеев Сергей Александрович

Шкрабец Федор Павлович

Наиболее эффективный способ повышения надежности и эффективности управления режимами энергосистнмы Украины - широкое внедрение систем диагностирования оборудования, мониторинга режимных параметров и поддержки оперативного персонала в принятии решений на разных уровнях иерархии управления ОЭС Украины.
В работе решена сложная научно-техническая проблема, заключается в коренном улучшении систем управления электроэнергетическими объектами и системами Украины. На базе комплексов “РЕГИНА” создана современная АСУ ТП, аналоги которой в Украине отсутствуют.
Шкрабец Федор Павлович, д-р техн. наук, зав. кафедрой эл. машин НГУ (Днепропетровск)

д.т.н. Сивокобыленко.

В условиях быстрого развития научно-технического прогресса и открытых рынков товаров и услуг выдержать конкуренцию всемирно известных «корифеев»-инофирм, производящих действительно современное и высококачественное оборудование, есть делом необычайно сложным, особенно в областях, где господство западных инофирм даже на уровне подсознания воспринимается как сложившаяся «норма». Для преодоления такого «барьера конкуренции», в том числе и на психологическом уровне, соответствующие отечественные разработки должны иметь преимущество, как минимум, по некоторым основным функциональным показателям и характеристикам, иметь более низкую цену, чтобы, при прочих равных, «компенсировать» влияние устоявшегося психологического давления таких зарубежных инофирм. В условиях современного экономического состояния Украины, включая состояние электроэнергетики, действия «остаточного принципа» при финансировании науки, как и влиянии разного рода иных «ограничений», авторы работы «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» благодаря высокой наукоемкости своих практических разработок сумели не только преодолеть все барьеры, но и достичь, казалось бы, невозможного – их разработки не только широко востребованы и успешно в течение многих лет эксплуатируются дома, в Украине, но они потеснили маститых конкурентов и в других странах. Уже одно это может служить «визитной карточкой» работы. Работу отличают, прежде всего, высокая наукоемкость и системность решения актуальных проблем как электроэнергетики, так и других отраслей экономики. Авторы убедительно доказали, что для обеспечения надежности и эффективности функционирования отрасли нужно не только своевременно получить соответствующую информацию, но и правильно ее обработать и использовать, обеспечивая поддержку оперативному персоналу в принятии решений. По полученным научно-техническим результатам и масштабам их внедрения и влияния на электроэнергетику и ряд других отраслей Украины эта работа заслуживает самой высокой оценки, а ее авторы – Буткевич А.Ф., Дуркот А.А.., Дячук С.Я., Михайлевский О.С., Мольков А.Н., Сорочинский В.В., Стасюк А.И., Тутик В.Л., Ущаповский К.В., Яндульский А.С. – присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год. Заведующий кафедрой "Электрические станции" ГВУЗ "Донецкий национальный технический университет" д.т.н. проф. Сивокобыленко

д.т.н. Заболотный И.П.

Работа авторского коллектива в составе Буткевича А.Ф., Дуркота А.А.., Дячука С.Я., Михайлевского О.С., Молькова А.Н., Сорочинского В.В., Стасюка А.И., Тутика В.Л., Ущаповского К.В., Яндульского А.С., представленная Институтом электродинамики НАН Украины на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники, сделала весомый вклад в решение важной проблемы государственного масштаба –повышение режимной безопасности ОЭС Украины, которую следует рассматривать как одну из наиболее «чувствительных» составляющих энергетической безопасности Украины. Значимость данной работы сложно переоценить, поскольку в условиях большого парка физически и морально устаревшего оборудования, эксплуатируемого на объектах ОЭС Украины, обеспечивается диагностирование его состояния и устраняется угроза повреждений. Обеспечивается возможность оперативного выявления и ликвидации аварий в электрических сетях, не допуская их развития в системные аварии, в результате которых экономике страны наносились бы колоссальные по масштабам ущербы. Система оперативного управления ОЭС Украины обрела новое качество благодаря современной технической основе, базовые составляющие которой, комплексы «Регина», не только не уступают лучшим мировым аналогам, но по отдельным основным показателям и превосходят их. Наличие указанной основы сыграло важную роль не только в вопросе повышения надежности и эффективности оперативного управления ОЭС Украины, но и в вопросе принятия ОЭС Украины в европейскую сеть системных операторов в электроэнергетике (ENTSO-E). Считаю, что коллектив авторов этой работы, безусловно, заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год.
Заведующий кафедрой "Электрические системы" ГВУЗ "Донецкий национальный технический университет", д.т.н., проф. Заболотный И.П.

Ректор Державного університету інформаційно-комунікаційних т

Хочу висловитися на підтримку роботи колективу авторів у складі Буткевича О.Ф., Дуркота О.О., Дячука С.Я., Михайлевського О.С., Молькова А.М., Сорочинського В.В., Стасюка О.І., Тутика В.Л., Ущаповського К.В., Яндульського О.С. «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА», представлену Інститутом електродинаміки НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Можливо наступні мої слова будуть виглядати, як певна «реклама» свого наукового напряму, оскільки я зупинюся лише на питаннях, які мені дуже близькі, проте факти свідчать самі за себе. Перш за все зазначу, що дана робота досить наукоємна, а в дослідженнях та розробках авторами використано сучасні інформаційні технології. Наведу лише приклад. У світі з різною метою використовуються сигнали єдиного астрономічного часу, одержувані від сателітних систем, що знаходяться на орбіті Землі. За кордоном останнім часом почали «придивлятися» і частково використовувати технологію синхронізованих вимірів параметрів функціонування технічних систем у галузях, де взаємодія багатьох об’єктів, що географічно віддалені одні від одних, потребує чіткої координації. Характерним прикладом таких технічних систем є енергосистеми. Проте, автори роботи не просто «придивлялися», вони досить успішно реалізували зазначену технологію у своїх розробках мікропроцесорних систем для вирішення надзвичайно актуальних проблем електроенергетики, пов’язаних із керуванням різними режимами такої надзвичайно складної людино-машинної системи, якою є об’єднана енергосистема України. В роботі використано сучасні підходи до обробки та передачі інформації, реалізовано системи підтримки персоналу у прийнятті рішень, зокрема і за умов неповноти інформації. Створено і душе широко впроваджено пристрої українського виробництва, які ніскільки не поступаються за технічними параметрами і характеристиками кращим всесвітньо відомим закордонним аналогам. Одержані в роботі результати є не лише свідченням високого наукового та інженерного рівня колективу, а і того, що інформатизація та інтелектуалізація виробництва (в різних галузях економіки) – це той безпрограшний шлях, який веде до результатів найвищого світового рівня.
Беручи до уваги все викладене вище, я завершу тим, з чого і почав: вважаю, що робота колективу авторів у складі Буткевича О.Ф., Дуркота О.О., Дячука С.Я., Михайлевського О.С., Молькова А.М., Сорочинського В.В., Стасюка О.І., Тутика В.Л., Ущаповського К.В., Яндульського О.С. «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Ректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
д.т.н.,проф. Кривуца Володимир Георгієвич

д.т.н., проф. Баранов Володимир Леонідович.

Робота «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» авторів Буткевич О.Ф., Дуркот О.О., Дячук С.Я., Михайлевський О.С., Мольков А.М., Сорочинський В.В., Стасюк О.І., Тутик В.Л., Ущаповський К.В., Яндульський О.С. є дуже актуальною. Авторами запропоновані нові принципи організації і методи побудови комп’ютерних систем для реєстрації нормальних і нештатних режимів електроенергетичних об’єктів і мереж з метою покращення їх надійності і якості функціонування. Було розроблено ряд інформаційно-діагностичних комплексів під загальною назвою «РЕГІНА» для аналізу розвитку аварійних ситуацій, визначення місця пошкодження, залишкового ресурсу силового електричного устаткування, а також проведення гармонічного аналізу сигналів. Організовано серійний випуск, сертифікацію і впровадження більше 600 комплексів «РЕГІНА» на об’єктах Україні, Білорусії, Казахстану та Азейбаржану.
Вважаю, що ця робота, безумовно, заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки. Провідний науковий співробітник Відділення гібридних моделюючих систем в енергетиці ІПМЕ НАН України, д.т.н., проф. Баранов Володимир Леонідович.

Ректор інституту залізничного транспорту Української державн

З метою подальшого покращення ефективності функціонування залізниць України, підвищення безпеки руху, надійності технічних засобів та електропостачання Інститутом Електродинаміки НАН України спільно з Державним економіко-технологічним університетом транспорту було розроблено Інформаційно-діагностичний комплекс «РЕГІНА» для проведення моніторингу нормальних, доаварійних, аварійних і післяаварійних режимів роботи тягових мереж змінного і постійного струму, а також силових мереж СЦБ. Реєстрація режимів реалізуються синхронно за часом і роботою систем захисту. Завдяки цьому відкрилась можливість сучасними комп’ютерними методами визначати з високою точністю відстань до місця аварії, проводити в реальному часі діагностування і прогноз технічного стану силового обладнання, залишкового ресурсу, а також реалізувати ідентифікацію аварійних режимів, що дозволило організувати попередження аварій, збільшити строк експлуатації технічного обладнання і підвищити безпеку руху залізничного транспорту. Було організовано серійний випуск ІДК «РЕГІНА» і впроваджено в експлуатацію на залізницях України 107 комплекси. Досвід експлуатації показав, що ІДК «РЕГІНА» є конкурентоздатний на світовому рівні, а по ряду інженерних рішень перевищує рівень технічного прогресу.
Вважаємо , що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Ректор інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту професор Поддубняк Володимир Йосифович

Orest

Вважаю за необхідне висловитися на підтримку роботи «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА», яку представлено Інститутом електродинаміки НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Результати цієї роботи добре відомі широкому загалу фахівців, що не обмежується кордонами держав: сотні комплексів різного функціонального призначення «РЕГІНА» протягом багатьох років успішно експлуатуються не лише на різних об’єктах (енергосистем, залізниць та ін.) України, а і в інших державах, успішно завоювавши ринок у змаганні з відомими світовими лідерами-виробниками аналогічної наукоємної продукції. Один цей факт вже багато про що свідчить, і щоб це зрозуміти – не обов’язково навіть бути фахівцем в конкретній галузі знань. Що ж стосується безпосередньо університету «Львівська політехніка», то 30 червня минулого року не лише професорсько-викладацький склад університету, а і запрошені на розширене засідання Вченої ради НУ «Львівська політехніка» фахівці інших установ та організацій (Західної енергосистеми, ВАТ «ЛьвівОРГРЕС», Львівської залізниці та інших) мали додаткову нагоду безпосередньо і повно, в усіх аспектах ознайомитися з матеріалами роботи, яку представляв один із її авторів, проф. Буткевич О.Ф. На усі питання, які цікавили присутніх, було одержано докладні, вичерпні відповіді. Робота одержала високу оцінку і безумовну, одностайну підтримку. Дуже важливо, що робота продовжується, причому, не лише в науково-технічному аспекті, а і в аспекті її впливу на галузі економіки України, адже лише протягом останнього року додатково одержано 258,73 млн. грн. економічного ефекту. Спробую узагальнити певним чином результати цієї робота і сказати дуже коротко. Завдяки даній роботі вирішено велику науково-технічну проблему, що має важливе значення для всієї економіки України, оскільки впровадження результатів роботи забезпечило істотне підвищення надійності електропостачання різних галузей економіки, насамперед завдяки діагностуванню стану електроенергетичного і електротехнічного обладнання, систем захисту та автоматики, оперативному визначенню місць аварійних пошкоджень і унеможливленню розвитку локальних аварій в системні, а також забезпечило сучасний технічний рівень системи оперативного керування об’єднаної енергосистеми України, що було необхідною умовою її прийняття до складу енергооб’єднання європейських країн (ENTSO-E).
На моє переконання, автори роботи «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» безперечно заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.
Директор інституту енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України
Лозинський Орест Юліанович

Директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.

Перспектива паралельної роботи об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) вимагає розв́´язку цілої низки важливих оперативно-технічних задач у будь-яких режимах роботи об’єднаної української енергосистеми. Це пов’язано з тим, що надійну, гнучку і достатньо ефективну роботу її можна забезпечити при переході на новий рівень - збільшення інформатизованості та автоматизації. Інформатизована електроенергетика з єдиним загальноенергетичним середовищем, інформаційною інфраструктурою, дозволить вирішувати весь комплекс задач у цій галузі (наукові, технічні, технологічні, економічні та організаційні), виконуючи умови пильного моніторингу та глибокої діагностики плинних, а особливо, перехідних режимів функціонування. Таке завдання може бути посильним лише централізованій системі моніторингу перехідних режимів.
З метою забезпечення створюваних систем моніторингу електроенергетичних об’єктів якісною інформацією в Інституті електродинаміки НАН України були проведені дослідження, розроблені принципи побудови та створено комп’ютерний Інформаційно-діагностичний комплекс „Регіна” для реєстрації параметрів нормальних та аварійних режимів. Також було побудовано и запущено в серію ряд модифікацій ІДК «Регіна» для захисту, вимірювання, реєстрації параметрів аварійних режимів в електроенергетичних системах та швидкоплинних процесів в електротехнологічних установках.
Інформаційно-діагностичний комплекс „Регіна” призначений для реєстрації аналогових та дискретних сигналів, аналізу розвитку аварійних ситуацій, оцінки функціонування пристроїв релейного захисту та автоматики, визначення місця пошкодження під час коротких замикань на лініях електропередачі, визначення залишкового ресурсу високовольтних вимикачів, побудови добової відомості режимів, проведення фазового та гармонічного аналізу синусоїдних сигналів, виділення симетричних складових в трифазних мережах змінного струму, виведення інформації у вигляді текстових повідомлень, графіків та таблиць на екран дисплею та на друк, а також передачі зареєстрованої та обробленої інформації на будь-які вищі рівні управління. Всі складові ІДК «Регіна» створені у відповідності з принципами сучасних інформаційних технологій, а інформаційно-діагностичний комплекс по технічному рівню інженерних розробок є конкурентоспроможнім на ринку аналогічних комп’ютерних засобів орієнтованих на силову енергетику. Розробка найшла широке впровадження в електроенергетиці на підстанціях НЕК «Укренрго», «Укрзалізниці», Білорусі, Молдови та Казахстану.
Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, чл.-кор. НАН України В.Ф. Євдокимовю.

д.т.н.,проф. Баранов Георгій Леонідович

Авторами на основі проведених досліджень розв'язана актуальна науково-технічна проблема пов’язана з організацією сучасних, інтегрованих комп’ютерних систем і на їх базі перспективних енергозберігаючих технологій, що забезпечують моніторинг, діагностику, ідентифікацію і прогноз аварійних режимів потужних електричних об’єктів і мереж України. Результатам проведених досліджень дозволили авторам створити новий клас сучасних інтегрованих комп'ютерних комплексів спеціального призначення – «РЕГІНА» для проведення моніторингу і ідентифікації режимів протікаючи в електричних силових мережах. Розроблені комп’ютерні системи конкурентоздатні на світовому рівні, а по деяких параметрах і інженерних рішеннях перевищуючих світовий рівень. Крім того, автори організували їх серійний випуск, а також впровадження в Україні і країнах СНД.
Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
ДП Центральний наково-дослідний інститут навігації і управління Мінпромполітики України
д.т.н.,проф. Баранов Георгій Леонідович

Михайло

Робота “Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів “РЕГІНА” авторів Буткевича О.Ф., Дуркота О.О., Дячука С.Я., Михайлевского О.С., Молькова А.М., Сорочинського В.В., Стасюка О.І., Тутика В.Л., Ущаповського К.В., Яндульського О.С., яку представлено Інститутом електродинаміки НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, мені добре відома як за науковими працями її авторів, так і за результатами широкого впровадження практичних розробок в енергосистемах України, зокрема в Західній енергосистемі. Минулого року проф. О.Ф. Буткевич представляв зазначену роботу на розширеному засіданні Вченої ради Національного університету “Львівська політехніка”, де, після всебічного детального і ґрунтовного розгляду та обговорення, вона отримала схвалення та одностайну підтримку. Цю роботу вигідно вирізняють серед інших поданих робіт дуже високий рівень наукоємності практичних розробок (що забезпечило їх конкурентноздатність на світовому ринку завдяки кращим технічним характеристикам та показникам функціонування у порівнянні із кращими аналогічними розробками всесвітньо відомих інофірм-виробників) та системність у вирішенні багатьох актуальних науково-технічних проблем, насамперед електроенергетичної галузі України (підвищення надійності експлуатації електроенергетичного та електротехнічного обладнання, створення необхідних технічних умов для прийняття Об’єднаної енергосистеми України до складу енергооб’єднання європейських країн ENTSO-E та ін.). Як видно із реферату роботи, вона успішно продовжує розвиватися як у напрямі нових наукових теоретичних здобутків, так і у напрямі їх практичної реалізації з одночасним збільшенням обсягів впроваджень розробок, що дозволило протягом року одержати додатково близько 259 млн. грн. економічного ефекту, створити на базі комплексів “РЕҐІНА” АСУ ТП підстанції “Київська” та ін.
З огляду на викладене, вважаю, що автори роботи “Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів “РЕГІНА” безумовно заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Завідувач кафедри “Електричні станції” Національного університету “Львівська політехніка”, д.т.н., проф. Сегеда Михайло Станкович.

д.т.н., Опанасенко Володимир Миколаєвич

Робота «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «РЕГІНА» (автори: Буткевич О.Ф., Дуркот О.О., Дячук С.Я., Михайлевський О.С., Мольков А.М., Сорочинський В.В., Стасюк О.І., Тутик В.Л., Ущаповський К.В., Яндульський О.С.) представлена Інститутом електродинаміки НАН України
Інститутом електродинаміки Національної Академії наук України проведено дослідження направлені розв'язання фундаментальної науково-технічна проблема, яка полягає в розробці теорії, принципів організації і методів синтезу сучасних, інтегрованих мікропроцесорних систем і перспективних комп'ютерних технологій орієнтованих на силову енергетику, що забезпечують моніторинг, діагностику, ідентифікацію і прогноз аварійних режимів, визначення технічного стану і залишкового ресурсу силового електроенергетичного обладнання і ліній електропередачі, включаючи реєстрацію доаварійних, аварійних і післяаварійних режимів їхнього функціонування з прив'язкою до часу синхронно з фіксацією роботи системи релейного захисту, а також можливістю передачі аварійної експрес-інформації на всі рівні управління.
Робота базується на дослідженні сумісних властивостей математичних моделей, методів, апаратно-орієнтованих алгоритмів, архітектури і інтегральних технологій, завдяки чому істотно поліпшується якість функціонування силових електричних мереж, зменшується комерційна вартість енергоспоживання і поліпшується надійність їхньої роботи. Результати проведених досліджень дозволили створити новий клас сучасних інтегрованих комп'ютерних систем спеціального призначення базовим із яких являється Інформаційно-діагностичний комплекс «РЕГІНА» конкурентоздатних на світовому рівні, а по деяких параметрах і інженерних рішеннях перевищуючих світовий рівень технічного прогресу. Організовано серійний випуск ІДК «РЕГІНА» і впровадження на електроенергетичних об’єктах України, Білорусі, Молдови, Казахстану та Азербайджану понад 600 комплект.
Вважаємо , що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Інститу Кібернетики НАН України
д.т.н., Опансенко Володимир Миколайович

д.т.н., проф. Віктор Кимович Мироненко

Авторами розроблено науково-технічні засади побудови та функціонування комп’ютерних систем, призначених для розв’язання широкого кола актуальних задач моніторингу та діагностування електроенергетичних об’єктів і мереж включаючи і тягові мережі залізниць України. Створено ряд модифікацій багатофункціональних мікропроцесорних систем моніторингу електроенергетичних та електротехнічних об’єктів різного призначення базовим із яких є інформаційно-діагностичний комплекс “Реґіна”, що служить для проведення моніторингу режимів функціонування силових електричних мереж і реєстрації доаварійних, аварійних і післяаварійних режимів синхронно з роботою системи захисту і прив’язкою до часу. За своїми функціонально-технічними характеристиками ІДК “Реґіна” не має рівнозначних вітчизняних аналогів і знаходиться на рівні кращих закордонних розробок. На залізницях України впроваджено в експлуатацію 107 комплекти ІДК “Регіна” на базі яких організовано корпоративну систему моніторингу, ідентифікації та прогнозу нештатних режимів тягових мереж. Досвід експлуатації зазначеної системи засвідчив її високу ефективність завдяки можливості розв’язання найбільш актуальних задач оперативного керування, частина яких без створення такої системи не могла бути розв’язана взагалі, а якість результатів розв’язання іншої частини задач не завжди відповідала сучасним вимогам.
Вважаємо, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Директор науково-дослідного інституту Проблем розвитку транспорта Міністерства транспорту і зв’язку
д.т.н., проф. Віктор Кимович Мироненко,