Офіційний веб сайт

Монографія "Духовенство, церкви та колегіум міста Переяслава середини ХVII-ХІХ ст."
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М49


Монографія "Духовенство, церкви та колегіум  міста Переяслава середини ХYII-ХІХ ст."


 


Лоха В.А.


Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди


 


 


 


1 монографія


У монографії здійснено спробу комплексного вивчення персонального складу, соціальної структури та майнового становища переяславського духовенства, а також історії створення церков Переяслава.


Окремим розділом розглядається: персональний склад переяславських єпископів; показані функції та роль архієреїв у церковній структурі і генезі Переяславсько-Бориспільської єпархії. Відображений статус верхівки духовенства та показана ієрархія церковного управління – консисторії. Також особлива увага звертається на громадську діяльність єпископів стосовно створення та функціонування Переяславського колегіуму як одного з важливих освітньо-культурних осередків Гетьманщини XVIII ст. У роботі досліджено історію Переяславського колегіуму.