Офіційний веб сайт

Надійність елементів металоконструкцій під дією випадкових змінних навантажень
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М62


Надійність елементів металоконструкцій під дією випадкових змінних навантажень


 


Махінько А.В.


 


Полтавський національний технічний університет  імені Юрія Кондратюка


 


  2 монографії, 34 статті


Автором розроблено аналітичні імовірнісні моделі максимумів випадкових тимчасових навантажень з урахуванням їх сумісної дії на елементи конструкцій. Запропоновано аналітичні методики розрахунку надійності елементів металоконструкцій. Наведено рекомендації щодо оцінки оптимального рівня надійності сталевих елементів залежно від класу відповідальності будівель і споруд. Проведено комплекс експериментальних досліджень імовірнісної природи пульсаційної складової вітрового навантаження на найбільшій в Україні Новоазовській вітроелектростанції.