Офіційний веб сайт

Нанотехнології отримання концентратів лактози

М18

 

Автор: Змієвський Ю.Г., к.т.н.

 

Представлена Національним університетом харчових технологій.

 

Робота присвячена експериментальному та теоретичному вивченню електродіалізу і мембранної дистиляції за умов отримання концентратів лактози з молочної сироватки.

Визначено коефіцієнти масопередачі та основні технологічні показники іонообмінних мембран за умов їх використання у найбільш поширених та розробленій автором конструкції електродіалізаторів. Встановлено, що раціональним режимом роботи для електродіалізатора є поєднання певниих параметрів.

Встановлено, що в процесі мембранної дистиляції розчинів лактози, отриманих з молочної сироватки, коефіцієнт масопередачі та питома продуктивність  гідрофобних мембран змінюються за лінійним законом.

Удосконалено процес електродіалізу розчинів лактози шляхом розроблення електродіалізатора, який унеможливлює формування важкорозчинного осаду на поверхні іонообмінних мембран, що забезпечує в порівнянні з існуючими конструкціями споживання менше енергії при одночасному зростанні швидкості перенесення солей через іонообмінні мембрани, коефіцієнту ефективного використання струму, коефіцієнту масопередачі.

Запропоновано методику попередньої обробки молочної сироватки перед мембранною дистиляцією. Дані рекомендації щодо конструктивних особливостей мембранно-дистиляційних установок при застосуванні мембран.

За результатами досліджень розроблено нову конструкцію електродіалізатора, яка за техніко-економічними показниками переважає  існуючі технічні рішення; розроблено три машино-апаратурних схеми комплексної переробки молочної сироватки мембранними методами з отриманням концентрованих розчинів лактози.

 Конструкціюапробовано на ВАТ "Вімм-Білль-Данн Україна" та передано технічну документацію ВАТ “Яготинський механічний завод”.

Очікуваний економічний ефект від їх впровадження складає 88 грн. на 1 м3 переробленої молочної сироватки.

Кількість публікацій: 40,в т.ч.  за темою роботи 8  статей, 14 тез доповідей, отримано 4 патенти.