Офіційний веб сайт

Наукове обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на забезпечення здорового довкілля та збереження і зміцнення здоров’я населення
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М42


Наукове обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на забезпечення здорового довкілля та збереження і зміцнення здоров’я населення


 


Грузєва О.В.


 


Національний медичний університет


імені О.О.Богомольця


 


  


1 монографія, 9 статей, 12 тез конференцій


В роботі охарактеризовано мережу, кадрове забезпечення санітарно-епідеміологічної служби України, умови праці фахівців, виявлено їх сучасні потреби та розроблено рекомендації щодо поліпшення ресурсного забезпечення. Досліджено  особливості  регламентації права на охорону здоров’я та здорове довкілля в міжнародному та європейському законодавстві, визначено основні напрями удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази.


Розроблено модель системи моніторингу впливу навколишнього середовища на здоров’я населення для забезпечення динамічної його оцінки, визначення прогнозних тенденцій, прийняття обґрунтованих управлінських рішень.