Офіційний веб сайт

Наукове обґрунтування, розробка та впровадження ефективних технологій освоєння родовищ титанового комплексу України

р33

Автори:

Баранов Ю.Д., Блюсс Б.О., Головач М.А., Гуменик І.Л.,

Панасенко А.І., Панченко В.В., Семененко Є.В., Шуригін В.Д.

 

Представлена Національним гірничим університетом.

 

Метою роботи є вирішення наукової проблеми забезпечення сталого розвитку титанового комплексу України шляхом обґрунтування, розробки та впровадження ефективних технологій на основі встановлених фундаментальних закономірностей нестаціонарних технологічних процесів відкритих гірничих робіт в складних гірничо-геологічних умовах, що дозволило в нових економічних відносинах підвищити конкурентоспроможність продуктів переробки титанових руд із врахуванням зростаючих вимог світового ринку.

Авторами розроблено методи прогнозу стану геотехнічних систем, які базуються на встановлених фундаментальних закономірностях аеро- та гідродинамічних процесів їх взаємодії з навколишнім середовищем, що дозволило теоретично обґрунтувати комплекс ефективних технологічних рішень при відкритій розробці титанових родовищ з урахуванням еколого-ландшафтної оцінки території гірничопромислового регіону.

Створено методологію проектування і планування гірничих робіт на титанових родовищах, що базується на принципах розробки інтелектуальних систем прийняття рішень: системному підході до формування множини проектних і планових задач, пошуку нових технологічних рішень, методах векторної оптимізації і трьохвимірного моделювання гірничих робіт засобами сучасних інформаційних технологій, які забезпечили якісно новий рівень проектних і планових рішень.

За результатами досліджень опубліковано  6 монографій, 1 навчальний посібник, 263 статті. Отримано 29 авторських свідоцтв та патентів СРСР і України. За результатами роботи захищено 4 докторських і 10 кандидатських дисертацій.