Офіційний веб сайт

Наукове обґрунтування та розробка технічних рішень, що забезпечують економічну ефективність залізничної колії на ділянках складного плану

М11

 

Автори Арбузов М.А., к.т.н., Губар О.В., к.т.н.

 

Представлена Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

 

 

Метою роботи є підвищення економічної ефективності використання безстикової колії на кривих ділянках шляхом розробки та впровадження нової конструкції рейкових скріплень, які дають можливість регулювати ширину колії.

 Авторами обґрунтовано теоретичні підходи до параметрів проміжних рейкових скріплень для залізобетонних шпал, що дозволило розширити сферу застосування залізобетонних шпал і обґрунтувати відсутні на теперішній день норми улаштування ширини колії для кривих з радіусами менше 350 м.

Запропоновано методику контролю рівня затяжки гайок клемних болтів проміжного рейкового скріплення типу КБ та СКД з використанням розробленого електронного динамометричного ключа. Вперше для визначення нейтральної температури рейкової пліті використано магнітний метод, заснований на відносній магнітній проникності феромагнітного матеріалу.

 Розроблено нову конструкцію скріплення типу СКД65 та нормативний документ Укрзалізниці - "Інструкцію зі складання та поточного утримання колії зі скріпленнями типу СКД65".

 Розроблено прилад для вимірювання нейтральної температури, що дозволяє визначити температурно-напружений стан як будь-якої ділянки, так і всієї пліті у цілому, та електронний динамометричний ключ для вимірювання крутного моменту затяжки гайок клемних болтів, що підвищує безпеку руху поїздів.

 

Кількість публікацій: 28,в т.ч. 6 статей, 2 інструкції, 13 тез доповідей, 7 патентів.

Надіслати коментар

Коментарі

Романчук В. Б.

В результаті виконання науково-дослідної роботи Арбузова М.А. та Губаря О.В. визначено магнітні характеристики рейкової сталі, фактори, що на них впливають, встановлено закон залежності відносної магнітної проникності рейкової сталі, розроблено та виготовлено прилад для вимірювання нейтральної температури.
На основі теоретичних, лабораторних та натурних досліджень встановлено раціональні місця вимірювання. сумарних поздовжніх напружень, фактичної температури рейки та розроблено технологію вимірювання нейтральної температури плітей безстикової колії.
Результати науково-дослідної роботи Арбузова М.А. та Губаря О.В. лягли в основу промислового виготовлення приладу, що вимірює нейтральну температуру рейкових плітей безстикової колії. Розроблений прилад прийнято до серійного виробництва.
Генеральний директор ТОВ «Іпра-Софт»
Романчук В.Б.

Сухомлін Г. Д.

Авторам роботи вдалося розробити нову конструкцію рейкових скріплень для кривих ділянок колії на залізобетонних шпалах з можливістю регулювання ширини колії. Розроблена конструкція колії зі скріпленням СКД65-Б добре зарекомендувала себе у практичному застосуванні і показала себе як надійна і витривала конструкція.
Достатньо переконливо викладені положення, які підтверджують необхідність впровадження цих конструкцій в умовах залізниць України.
Дані результати використані при економічному обґрунтуванні вибору конструкції верхньої будови колії при проведенні як планових ремонтів, так і поточного утримання колії в різних умовах експлуатації залізничної колії, що визначені з умов не перевищення норм улаштування та утримання залізничної колії.
Таким чином, враховуючи високий науковий і технічний рівень особливу важливість роботи «Наукове обґрунтування та розробка технічних рішень, що забезпечують економічну ефективність залізничної колії на ділянках складного плану», вважаю, що як сама робота так і її автори заслуговують присвоєння їм премії Президента України для молодих вчених за 2012 р.
Д.т.н., професор кафедри Матеріалознавство
та обробка матеріалів» ДВНЗ «ПДАБА»
Сухомлін Георгій Дмитрович

Корноухова К. В.

Важливою проблемою українських залізниць є підвищення довговічності і надійності елементів верхньої будови колії. Існуючі на сьогоднішній день норми ширини колії в кривих ділянках розраховані виходячи з умов вписування жорсткої бази масового залізничного екіпажу. Розрахунки обґрунтування цих норм розроблялися з урахуванням наявності у вагонному парку довгобазних двовісних вагонів і вантажних вагонів з тривісними візками. Обґрунтуванню та розробці нових технічних рішень, що відповідають сучасним вимогам до улаштування та утримання колії на залізобетонних шпалах у кривих ділянках радіусом менше 350 метрів і присвячена дана робота.

Новизна розробок конструкції рейкових скріплень для кривих ділянок колії на залізобетонних шпалах з можливістю регулювання ширини колії підтверджена чотирма патентами як в Україні так і в Російській Федерації, один з яких на винахід. Достатньо переконливо викладені положення, які підтверджують необхідність впровадження цих конструкцій в умовах залізниць України, а саме у так званих гірських дистанціях, де багато кривих ділянок колії з радіусом менше 350 метрів.

Результати науково-дослідної роботи Арбузова М.А. та Губаря О.В. лягли в основу промислового виготовлення конструкції рейкових скріплень для залізничної колії на ділянках складного плану.

Таким чином, враховуючи особливу важливість, високий науковий і технічний рівень роботи «Наукове обґрунтування та розробка технічних рішень, що забезпечують економічну ефективність залізничної колії на ділянках складного плану», вважаю, що сама робота і її автори заслуговують присвоєння їм премії Президента України для молодих вчених за 2012 р.

Головний конструктор
Дніпропетровського стрілочного заводу
Корноухова Клара Володимирівна