Офіційний веб сайт

Науково-методичні засади навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних закладах
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М89


Науково-методичні засади навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних закладах


 


Литовченко С.В.


 


Інститут спеціальної педагогіки


 


 


  


Робота присвячена актуальній проблемі спеціальної педагогіки - особливостям організації навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних закладах.


У монографії досліджено становлення та розвиток системи навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних закладах; представлено загальну характеристику та розкрито специфіку процесу навчання глухих студентів та студентів зі зниженим слухом; розкрито зміст і структуру психолого-педагогічного супроводу навчання студентів з порушеннями слуху, метою якого є надання останнім пакету відповідних послуг, формування спеціальних освітніх умов.