Офіційний веб сайт

Нейрофізіологічний аналіз функціонування спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та можливості її корекції
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М91


Нейрофізіологічний аналіз функціонування спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та можливості її корекції


 


Родинський О.Г.


 


Дніпропетровська державна медична академія


 


  


16 статей, 36  тез конференцій


В роботі вирішується наукова проблема, яка полягає у знаходженні шляхів та розкритті механізмів розвитку принципово нового рівня зростання збудливості спинного мозку (СМ), гіперрефлексії – спінальної суперрефлексії (СР) – стану, за якого амплітуда рефлекторних розрядів близька до порога дії найбільш збудливих нервових волокон, та вивчення закономірностей функціонування СМ у цих умовах. Вивчено сегментарні та супраспінальні впливи на нейрони СМ в умовах особливо високої збудливості – СР та можливості корекції цих станів за допомогою нейропротектора – рилузола.