Офіційний веб сайт

Нове покоління вітчизняних радіоелектронних засобів системи контролю надводної обстановки

р47

Представлено Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України.

Автори: Дзюба В.П., Доріченко А.Д., Єрьомка В.Д., Зиков А.Ф., Мальований О.Є., Миценко І.М., Міліневський Л.П., Півень А.М., Прокопенко О.І., Роскошний Д.В.

Метою роботи є вирішення актуальної для України науково-технічної проблеми, а саме, розробка наукових основ, створення та впровадження у виробництво вітчизняних радіоелектронних засобів контролю надводної обстановки в районах морського кордону і виключної морської економічної зони держави, позбавлення від імпортної залежності країни при розв’язанні сучасних задач морської радіолокації.

Вперше узагальнено результати багаторічних фундаментальних та прикладних радіофізичних досліджень процесів розповсюдження короткохвильового електромагнітного випромінювання в різних за метеорологічними умовами районах Світового океану, а також у акваторії Чорного моря, радіолокаційної спостережуваності надводних об’єктів, дальності дії радіолокаційних систем, а також діагностики величини множника ослаблення сигналу у точці прийому.

На основі результатів наукових досліджень розроблено методологію створення та впровадження вітчизняних елементів, вузлів і радіоелектронних приладів в цілому. Розроблено принципи побудови нового покоління вітчизняних морських імпульсних радіолокаційних систем (РЛС) «Буревісник-1», «Буревісник-2», «Буревісник-3», «Буревісник-4», «Буревісник-ЗГ». Створено, впроваджено у серійне виробництво та прийнято на озброєння РЛС «Буревісник-1» та «Буревісник-4» системи контролю надводної обстановки в районах морського кордону та виключної морської економічної зони держави.

Про світовий рівень розробок свідчать результати порівняння 30 параметрів створених РЛС із такими ж параметрами відомих закордонних  РЛС того ж класу. За 16 параметрами створені вітчизняні морські РЛС «Буревісник» системи контролю надводної обстановки мають переваги стосовно зменшення енерговитрат, а за 10 параметрами є рівнозначними закордонним РЛС.

Економічний ефект від впровадження полягає у позбавленні України від імпортної залежності, створенні додаткових робочих місць для вітчизняних виробників.

Кількість публікацій70, в т.ч.4 монографії, 21 стаття (14 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 21 (гідно бази даних  SСOPUS), h-індекс =3. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 авторськими свідоцтвами та 5 патентами. 

Надіслати коментар

Коментарі

pukimak

Magnificent beat ! I wish to apprentice even as you amend your web
site, how could i subscribe for a weblog website?
The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit
acquainted of this your broadcast provided shiny clear idea

Мальцев Сергій Борисович

Робота Р-47 «НОВЕ ПОКОЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ» це високотехнологічна наукоємна робота, яка виконана українськими фахівцями. Про високотехнологічний рівень і наукоємність свідчить, наприклад, приймальний модуль «Океан» морських РЛС серії «Буревісник». Приймальний модуль «Океан» у гібридно-інтегральному виконанні є приймачем супергетеродинного типу із поліпшеною лінійно-логарифмічною характеристикою коефіцієнта підсилення та цифровим керуванням режимами роботи. Чутливість не менше 134 дБ/Вт у смузі 3 МГц.
Схема вбудованого в стійку керування пристрою контролю дозволяє контролювати працездатність в усіх основних блоках створених РЛС серії «Буревісник» без підключення додаткових вимірювальних пристроїв і проведення допоміжних комутацій.
Значну роль в обробці інформації та у функціонуванні системи контролю надводної обстановки відіграють блоки первинної та вторинної обробки інформації спеціального обчислювача. Обмін інформацією між блоками первинної та вторинної обробки інформації та інформаційною системою ГАРТ-12 Державної прикордонної служби відбувається за допомогою каналу Ethernet.
В основі створених і поставлених на озброєння Державної прикордонної служби України у 2007 році морських РЛС серії «Буревісник» лежить елементна база вітчизняної НВЧ електроніки.
Розроблені і створені в Україні вперше морські РЛС серії «Буревісник» мають високий науково-технічний рівень завдяки тісній співпраці фахівців інститутів Національної академії наук та промислових підприємств і не поступаються кращим зразкам закордонних морських РЛС. Енергозатрати для забезпечення ефективної роботи українських морських РЛС серії «Буревісник» в шість (!) разів менші ніж у кращих зразків закордонних морських РЛС, наприклад FURUNO (Японія).
Вважаю, що робота Р-47 заслуговує високої оцінки і першого місця у списку, а її автори – високого звання лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки за 2014 рік

Мальцев Сергій Борисович,
Директор ДП НДІ «Оріон»,
кандидат фізико-математичних наук,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

д.т.н., проф. Шинкарук Олег Миколайович. ХНУ

Представлена робота Р-47 «НОВЕ ПОЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ» проливає світло на поточний стан прийнятого на озброєння Державної прикордонної служби України радіолокаційного обладнання. А отже, беручи до уваги ряд переваг представлених радіолокаційних станцій, можна сміливо стверджувати про забезпечення країни конкурентноздатними системами контролю надводної обстановки власного виробництва.
Обґрунтовуючи, до переваг РЛС «Буревісник» слід віднести кращі, порівняно з іншими представленими РЛС закордонного виробництва, параметри (а саме 16 важливих параметрів). Вагоме значення також мають генератори з використанням магнетрону з холодним катодом «Бутон» розробленого вченими Інституту радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України (м. Харків) разом з інженерно – технічними працівниками СКБ «Спектр». Та, що не менш важливо, практична реалізація представленої системи контролю надводної обстановки, про що свідчить розробка РСЛ "Буревісник" на однойменному Київському державному заводі а також виконана вченими Інституту радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України (м. Харків) разом з інженерно- технічними працівниками СКБ «Спектр» Міністерства промислової політики України (м. Київ), доведене до серійного виробництва на ДП завод «Генератор» виготовлення магнетронів «Бутон», сприяє розвитку інженерно-технічних галузей, позбавленню від імпортної залежності при вирішенні задач морської радіолокації та, як наслідок, закріпленню статусу розвиненої країни.
Підсумовуючи, слід відзначити вагомий вклад інституту радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова Національної академії наук України в обороноздатність країни. Робота Р-47 "Нове поління вітчизняних радіоелектронних засобів системи контролю надводної обстановки" заслуговує високої оцінки, а колектив її авторів гідним присвоєння високого звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 год.

Максимов Сергій Юрійович

Робота Р-47«НОВЕ ПОЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ» є комплексною високотехнологічною наукоємною роботою. Вона розв’язала дуже важливу державну проблему, а саме, позбавила Україну від імпортної залежності при вирішенні задач морської радіолокації.
Ця робота демонструє тісний зв’язок зусиль наукових колективів, в тому числі інститутів Національної академії наук, з колективами промислових підприємств. Це приклад вкладу науки в народне господарство.
Робота є сучасною, якщо вона ставить за мету мінімізацію енерговитрат для вирішення поставлених задач. Енерговитрати РЛС серії «Буревісник» не перевищують 240ВТ/на годину. Для порівняння: енерговитрати сучасної японської РЛС FURUNO -1,2 кВт/на годину, сучасної морської РЛС того ж классу ATLAS (Німеччина)- 1,7 кВт/на годину, сучасної російської морської РЛС НАЯДА -2 кВт на годину. Суттєве зменшення енерговитрат морських РЛС серії «Буревісник» досягнуто завдяки розробці та серійному виготовленню оригінального вентильно-реактивного двигуна (ВРД) антен одеським підприємством ТОВ «Електротехніка – Нові технології». Такі двигуни забезпечують значний пусковий момент на валу, надійну роботу у різних кліматичних умовах, високу перевантажувальну здатність, можливість стабілізації швидкості обертання антен, високий рівень їх позиціонування.
Робота Р-47 свідчить про те, що наша країна ще має науково-технічний потенціал, здатний розв’язувати складні сучасні наукоємні проблеми на основі елементної бази вічиняної електроніки НВЧ. Створення, організація промислового виробництва та постановка на озброєння Дежавної прикордонної служби у 2007 році 23 морських РЛС серії «Буревісник» відбувалось у не прості для України 1999-2006 роки.
Про світовий рівеньроботи Р-47 свідчить порівняння 30 важливих параметрів створених морьких РЛС серії “Буревісник» з такими ж параметрами кращих зразків закордонних РЛС того ж класу. За 16 параметрами створені вітчизняні морські РЛС «Буревісник» системи контролю надводної обстановки мають переваги, а за 10 параметрами є рівнозначними закордонним РЛС. Про піонерську роботу Р-47 дає уяву її Презентація.
На мою думку робота Р-47 заслуговує самої високої оцінки, а колектив її авторів присудження високого звання лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Максимов Сергій Юрійович, доктор технічних наук,старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України

Гуминський Олександр Вікторович

Підрозділи Державної прикордонної служби з охорони морського кордону оснащені радіолокаційними станціями «Буревісник-1» відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 4.04.2007 року№248 «Про прийняття на озброєння Державної прикордонної служби України радіолокаційної станції «Буревістник». Одночасно в охороні державного кордону застосовуються РЛС «Furuno FAR-2127» закордонного виробництва.
За період застосування РЛС типу «Буревістник» в охороні державного кордону сформувалась думка персоналу постів спостереження Держприкордонслужби України з порівняння експлуатаційних показників радіолокаційних станцій «Буревісник-1» та РЛС «Furuno FAR-2127». В результаті відмічені такі переваги та особливості станцій «Буревісник».
На практиці радіолокаційні станції «Буревісник-1» відповідають тактичним завданням Держприкордонслужби України.
Працювати на РЛС «Буревестник-1» та «Буревестник-4» комфортніше, ніж на РЛС «Furuno FAR-2127».
Гарантована технічна підтримка виробником працездатності РЛС «Буревестник-1» та «Буревестник-4» становить 10 років.
З закінченням гарантованого терміну можлива подальша експлуатація РЛС «Буревестник-1» після заміни непрацездатних елементів та вузлів вітчизняного виробництва (середнього ремонту з продовженням ресурсу РЛС). Вузловий ремонт станцій спроможний виконати підготовлений персонал Держприкордонслужби.
Енерговитрати при експлуатації РЛС «Буревестник-1» значно менші у порівнянні з іншими аналогічними типами РЛС.
Програмне забезпечення РЛС «Буревестник-1» та «Буревестник-4» створено вітчизняними фахівцями для розв’язання конкретних задач моніторингу і висвітлення надводної обстановки на морському державного кордоні та у виключній морській економічній зоні України.
Програмне забезпечення РЛС адаптоване для передачі інформації (інтеграції) до відомчої інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт-12» Морської охорони Держприкордонслужби України.
На програмному рівні автоматизовано рішення навігаційних «прикордонних» завдань - наведення корабля на ціль-порушника «Перехват».
Є можливість визначення дистанції від будь-якого об’єкта до цілі.
Кількість об’єктів взятих на супроводження, як в ручному, так і в автоматичному режимі – не менш ніж 100.
Реалізовано оперативне встановлення меж контрольної зони спостереження будь якої конфігурації.
Реалізовано можливість НВЧ-випромінювання як в круговому так і в секторному режимах. Ця важлива функція дає можливість застосування РЛС в густонаселених районах з наявною захисною зоною.
За результатами вищенаведеного аналізу та зважаючи на актуальність, фахівці підтримують роботу «Нове покоління вітчизняних радіоелектронних засобів системи контролю надводної обстановки».
Висловлюємо щиру вдячність за творче і професійне відношення колективу розробників та сподіваємось, що промислова база та інтелектуальний потенціал України спроможні продовжити створення нових вітчизняних радіоелектронних засобів та систем моніторингу надводної обстановки для реалізації поставлених завдань з охорони державного кордону.
Начальник відділення інженерного облаштування державного кордону Ізмаїльського прикордонного загону Гумінський О.В.

Максимов Сергій Юрійович

Робота Р-47«НОВЕ ПОЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ» є комплексною високотехнологічною наукоємною роботою. Вона розв’язала дужеважливу державну проблему, а саме, позбавила Україну від імпортної залежності при вирішенні задач морської радіолокації.
Ця робота демонструє тісний зв’язок зусиль наукових колективів, в тому числі наукових колективів інститутів Національної академії наук, с колективами промислових підприємств. Це приклад вкладу науки в народне господарство.
Робота є сучасною, якщо вона ставить за мету мінімізацію енерговитрат для вирішення поставлених задач. Енерговитрати РЛС серії «Буревісник» не перевищують 240ВТ/на годину. Для порівняння: енерговитрати сучасної японської РЛС FURUNO -1,2 кВт/на годину, сучасної морської РЛС того ж классуATLAS (Німеччина) 1,7 кВт/на годину, сучасної російської морської РЛС НАЯДА -2кВт на годину. Суттєве зменшення енерговитрат морських РЛС серії «Буревісник» досягнуто завдяки розробці та серійному виготовленню оригінального вентильно-реактивного двигуна (ВРД) антен одеським підприємством ТОВ «Електротехніка – Нові технології». Такі двигуни забезпечують значний пусковий момент на валу, надійну роботу у різних кліматичних умовах, високу перевантажувальну здатність, можливість стабілізації швидкості обертання антен, високий рівень їх позиціонування.
Робота Р-47 свідчить про те, що наша країна ще має науково-технічний потенціал, здатний розв’язувати складні сучасні наукоємні проблеми на основі елементної бази вічиняної електроніки НВЧ. Створення, організація промислового виробництва та постановка на озброєння Дежавної прикордонної служби у 2007 році 23 морських РЛС серії «Буревісник» відбувалось у не прості для України 1999-2006 роки.
Про світовий рівеньроботи Р-47 свідчить порівняння 30 важливих параметрів створених морьких РЛС серії “Буревісник» з такими ж параметрами кращих зразків закордонних РЛС того ж класу.За 16 параметрами створені вітчизняні морські РЛС «Буревісник» системи контролю надводної обстановки мають переваги, а за 10 параметрами є рівнозначними закордонним РЛС. Про піонерську роботу Р-47 дає уяву Презентація.
На мою думку робота Р-47 заслуговує самої високої оцінки, а колектив її авторів присудження високого звання лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки за 2014 рік.
Максимов Сергій Юрійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона

Каказей Николай

Рекомендую поставить работу Р-47 «Новое поколение отечественных радиоэлектронных средств системы контроля надводной обстановки» на первое место. Эта работа заслуживает быть лидером потому, что:
а) в работе системно решена важная для страны проблема;
б) ярко видна связь науки, в том числе академической, с производством;
в) работа демонстрирует научно-технический потенциал Украины;
г) созданные впервые в Украине морские РЛС «Буревестник» имеют низкие энергозатраты (не более 300Вт/час), а по параметрам не уступают лучшим образцам зарубежных морских РЛС;
д) магнетронные генераторы передатчиков РЛС «Буревестник» имеют уникальные характеристики (срок службы более 10 тыс. часов);

Я – выпускник радиофизического факультета Киевского университета им. Т.Г. Шевченко. В Академии наук Украины я защитил кандидатскую (1969)и докторскую (1991) диссертации. В Мексике работаю с 2000 г (CIICAp-UAEM - Центр прикладных исследований Автономного университета штата Морелос).

КАКАЗЕЙ Николай Гаврилович, доктор физико-математических наук, профессор.
E-mail: kakazey@hotmail.com

Рымша Виталий Викторович

Ставлю работу Р-47 «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННІХ РАДИОЄЛЕКТРОННІХ СРЕДСТВ СИСТЕМІ КОНТРОЛЯ НАДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ» на перове место по следующим признакам:

1. Это комплексная работа с современными наукоемкими технологиями.
2. Некоторые узлы созданных морских РЛС «Буревестник» выполнены на уровне мировых стандартов. Это относится к оригинальному приемнику с высокой чувствительностью. Это относится к оригинальному передатчику на коаксиальном магнетроне с холодным катодом и большим сроком службы. Это относится к оригинальному двигателю антенн РЛС «Буревестник. Это относится к оригинальной цифровой системе обработки информации и управления РЛС в информационной системе контроля
3. Благодаря оригинальным наукоемким решениям узлов созданных морских РЛС
«Буревестник» энерго затраты наодну станции в 6 раз меньше, чем, например в японской морской РЛС FURUNO и примерно в 10 раз меньше чем в российской морской РЛС НАЯДА. Это важно при размещении РЛС, например, на острове в море.
4. Все узлы РЛС «Буревестник» разработаны украинскими специалистами с применением отечественной элементной базы электроники СВЧ.
5. Производство морских РЛС в Украине осуществлено впервые.

Рымша В. В. - доктор технических наук, профессор. Одесский национальный политехнический университет, институт электромеханики и энергоменеджмента, кафедра электрических машин

Колчигин Николай Николаевич

С результатами работы Р-47 "Новое поколение отечественных радиоэлектронных средств системы контроля надводной обстановки" ознакомлен из материалов опубликованных статей, докладов на Международных конференциях и монографий, одну из которых рецензировал.
До работы Р-47 в Украине не проводились разработки морских РЛС, отсутствовало их серийное производство. Украина – морская держава с большой протяженностью морских государственных границ, с исключительной морской экономической зоной, с зарождающимся военно-морским флотом, с портами, торговым флотом. Для морской радиолокации Украина использовала морские РЛС из стран с развитой морской радиолокацией.
Украина завоевала авторитет в мировой науке благодаря вкладу харьковской школы радиофизики в результаты фундаментальных радиофизических исследований процессов распространения радиоволн в акваториях Мирового океана, в том числе, и Черного моря.
Авторы работы Р-47 "Новое поколение отечественных радиоэлектронных средств системы контроля надводной обстановки" впервые продемонстрировали возможность и способность украинских специалистов решать самостоятельно задачи морской радиолокации на основе отечественной елементной базы электроники СВЧ. Ими созданы не только принципиальные схемы оригинальных морских РЛС, также проведено их макетирование, все циклы испытаний, и осуществлено их серийное производство и постановка на вооружение Государственной пограничной службы (апрель 2007 года).
Путь коллектива авторов работы Р-47 в период создания современных морских РЛС серии «Буревестник» (1999-2007 г.г.), которые по многим параметрам превосходят лучшие зарубежные РЛС того же класса, был сложен из-за финансовых трудностей тех лет.
Авторы работы "Новое поколение отечественных радиоэлектронных средств системы контроля надводной обстановки" демонстрируют, что Украина имеет реальный научно-технический потенциал и нуждаются в поддержке государства.
Создание системы контроля надводной обстановки на основе РЛС серии «Буревестник» является важным вкладом в повышение обороноспособности страны.
Считаю, что работа Р-47 "Новое поколение отечественных радиоэлектронных средств системы контроля надводной обстановки" заслуживает высокой оценки, а коллектив ее авторов достоин присвоения высокого звания лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 год.

Н.Н. Колчигин - доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической радиофизики Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Кураев Александр Александрович

Убежден, что работа Р-47 "Новое поколение отечественных радиоэлектронных средств системы контроля надводной обстановки", представленная Институтом радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова Национальной академии наук Украины на соискание Государственной премии Ураины в области науки и техники за 2014 год заслуживает самой высокой оценки, а коллектив её авторов – присуждения почетного звания лауреатов Государственной премии. Несколько аргументов, подтверждающих мое убеждение:
1. До работы Р-47 Украина находилась в списке стран–импортёров морских РЛС. Работа Р-47 исключила Украину из этого списка.
2. Разработка, создание и постановка на производство современных морских РЛС «Буревестник-1» и РЛС «Буревестник-4» осуществлена специалистами Украины.
3. При разработке и производстве морских РЛС серии «Буревестник» применена элементная база электроники СВЧ, созданная в Украине.
4. Созданные морские РЛС принимают активное участие в решении важнейшей задачи, связанной с обеспечением нерушимости морской государственной границы.
5. О техническом уровне созданных РЛС свидетельствуют их параметры. Если выделить тридцать важных параметров лучших зарубежных морских РЛС (например, морских РЛС Японии, Германии, России), то по шестнадцати параметрам созданные украинские РЛС превосходят, а по 10 параметрам не уступают лучшим зарубежным аналогам.
6. Знаком с результатами работы Р-47 из докладов на Междунаролной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо). Доклады, как правило, содержали результаты реализации оригинальных решений и привлекали внимание участников конференции, дискуссии как на Секции вакуумной электроники СВЧ, так и на Секции прикладной радиолокации.

Кураев Александр Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, заведующий кафедрой антенн и устройств СВЧ Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, член Программного комитета КрыМиКо

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.