Офіційний веб сайт

Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці

Р21

Представлено Інститутом фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України.

АвториСтрижак П.Є., Пятницький Ю.І., Долгіх Л.Ю., Трипольський А.І., Гринь Г.І., Лобойко О.Я., Зажигалов В.О., Патриляк К.І., Суворін О.В., Кошовець, М.В.

В роботі вирішено низку важливих для промисловості України проблем створення та удосконалення енерго- та ресурсозберігаючих гетерогенно-каталітичних процесів та технологій виробництва каталізаторів. Розроблено наукові основи створення новітніх каталізаторів та різноманітних гетерогенно-каталітичних процесів, які використовуються або є підґрунтям індустрії майбутнього.

Розроблено нові процеси, технології та каталізатори: для азотної промисловості - окиснення аміаку, конверсія СО водяною парою, окиснення оксидів азоту; для органічного синтезу - парціальне окиснення С15 парафінів з одержанням оксигенатів (формальдегід, малеїновий ангідрид та ін.) і олефінів (етилен, пропілен), гідрування органічних нітросполук у цінні нітрили та аміни; каталітичні синтези на основі метанолу; дегідрування циклогексанолу у циклогексанон; для нафтопереробки та нафтохімії – алкілування, ізомеризація, крекінг та ароматизація нафтових фракцій; для паливно-енергетичного комплексу - отримання водню з біоетанолу, одержання вуглеводнів та спиртів гідруванням оксидів вуглецю, синтез етил-трет-бутилового ефіру.

Результати досліджень впроваджено: ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”, “Концерн Стирол” (м.  Горлівка), “Азот” (м. Черкаси), ТОВ НОК АЛВІГО-КС (м. Сєвєродонецьк), Гірничо-збагачувальний комбінат (м. Шевченко, Казахстан), ВО “Навоїазот” (м. Навої, Узбекистан) та ін. Середньорічний економічний ефект від впровадження результатів складає понад 12 млн. грн.

Кількість публікацій: 11 монографій, 489 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1000 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 15. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 17 авторськими свідоцтвами, 54 вітчизняними та 10 закордонними патентами. За даною тематикою захищено 9 докторських та 38 кандидатських дисертацій.

 

   Громадське обговорення роботи відбулося  29 вересня 2014 року  о 14.30 годині на засіданні вченої ради  хіміко-технологічного факультету Національного технічного  університету  України «Київський політехнічний інститут» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 37, аудиторія 118 корпусу 4 (головна алея, пам'ятник Менделєєву). Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.