Офіційний веб сайт

Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України

р31

Представлено Українським гідрометеорологічним інститутом ДСНС України та НАН України

 

Автори: Осадчий В.І., Набиванець Ю.Б., Протасов О.О., Линник П.М., Щербак В.І., Никифорович Є.І., Корнілович Б.Ю.

 

Авторами обґрунтовано нові прогресивні принципи та методи і реалізують сучасні технології оцінювання, прогнозування та оптимізації стану водних екосистем України.

Створено хіміко-аналітичну та експериментальну бази для оцінки якості поверхневих вод і водних екосистем та здійснено системні гідрохімічні дослідження, у т.ч. термодинамічне моделювання хімічного складу поверхневих вод, аналіз джерел надходження, співіснуючих форм елементів і процесів самоочищення водних екосистем.

Розроблено концепцію буферної ємності водних екосистем за рахунок потужних фізико-хімічних, гідрологічних і біологічних процесів у водному середовищі, яка є основою для розробки ефективних підходів до відновлення стану поверхневих вод України.

Виконано комплексні регіонально-басейнові гідрохімічні і гідроекологічні дослідження, у т.ч. районування, дослідження на експериментальних водозборах; компонентного складу розчинених органічних речовин у поверхневих водах, створення баз даних щодо формування стану водних об’єктів держави.

Розроблено принципи та методологічні засади оцінки і контролю біотичних процесів у водних екосистемах в градієнті антропогенної залежності – від водних об’єктів природно-заповідного фонду, антропогенно порушених водойм і водотоків до техноекосистем; створено принципово нові наукові засади і системи гідробіологічного та гідроекологічного моніторингу техноекосистем.

Створено та впроваджено інформаційно-аналітичну систему "Хімічний склад та якість поверхневих вод України", web-базовану екологічну базу даних міжнародного басейну Дніпра.

 

Кількість публікацій: 49 монографій (1 – закордонна), 829 статей (204 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 743 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 10 та 2338 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 14. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами України. За даною тематикою захищено 2 докторських та 28 кандидатських дисертації.

 

Надіслати коментар

Коментарі

Петренко Н.Ф.

Представлений на здобуття Державної премії України цикл робіт має велике наукове та практичне значення. Авторами закладено принципи та методологічні засади оцінки і контролю екологічного стану поверхневих вод України, що включають як теоретичне моделювання хімічного складу, так і створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи якості міжнародного басейну Дніпра. Пріоритетними є роботи з аналізу біотичних процесів у водних екосистемах в градієнті антропогенної залежності, які визначають напрям подальшої діяльності з відновлення антропогенно порушених водойм і водотоків. Автори циклу робіт є відомими спеціалістами в галузі захисту навколишнього середовища і, безумовно, заслуговують на присудження Державної премії України.

Петренко Н.Ф., докт. біолог. наук, ст.наук. співр., завідувачка лабораторією гігієни та екології води ДП Український науково-дослідний інституту медицини транспорту МОЗ України, м.Одеса,

Петренко Н.Ф., докт. біолог. наук, ст.наук. співр., завіду

Представлений на здобуття Державної премії України цикл робіт має велике наукове та практичне значення. Авторами закладено принципи та методологічні засади оцінки і контролю екологічного стану поверхневих вод України, що включають як теоретичне моделювання хімічного складу, так і створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи якості міжнародного басейну Дніпра. Пріоритетними є роботи з аналізу біотичних процесів у водних екосистемах в градієнті антропогенної залежності, які визначають напрям подальшої діяльності з відновлення антропогенно порушених водойм і водотоків. Автори циклу робіт є відомими спеціалістами в галузі захисту навколишнього середовища і, безумовно, заслуговують на присудження Державної премії України.

Кошик Ю.Й. Кандидат технічних наук ДП «УкрНДПРІ промтехнолог

Кошик Ю. Й., Кандидат технічних наук ДП «УкрНДПРІ промтехнології»

На території України розташовані значні поклади корисних копалин, видобуток та переробка яких безумовно негативно впливають на довкілля, тому оцінка, довгострокове прогнозування та оптимізація стану водних екосистем та довкілля являються необхідною процедурою на початковій стадії проектування будівництва такої діяльності.
Наукове обґрунтування нових прогресивних принципів та методів оцінки, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем особливо актуальні для одержання достовірних результатів та застосування прогресивних технологій для вирішення практичних екологічних проблем.
Вважаю, що представлені роботи заслуговують на Державну премію в галузі науки та техніки.

Пономарев М.И. , профессор, доктор технических наук.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов является одним из основных факторов, определяющих социальное развитие. Украина относится к районам наименее обеспеченным водными ресурсами. Хотя в содержании работы в основном фигурирует термин поверхностные воды, ее значение выходит далеко за пределы охраны и рационального использования поверхностных вод. Тесная взаимосвязь поверхностной и подземной гидросфер на территории Украины придает этой работе особую актуальность.

Представленный цикл работ вполне заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Силаєва А.А., канд.біол.наук., Інститут гідробіології НАНУ

Авторами роботи є видатні науковці, що узагальнили матеріали багаторічних наукових досліджень, що не мають аналогів не тільки в Україні, а за деякими напрямами – і у світі. Цикл наукових праць висвітлює новітні принципи, підходи, методи та моделі моніторингу, оцінки та прогнозування стану та якості поверхневих вод України, що спрямовані на забезпечення охорони та екологічно безпечного використання водних об’єктів і їхніх водозборів. Безсумнівно, робота заслуговує на Державну премію в галузі науки та техніки.

Шевченко О.Л., док-р геол. наук, ННІ "Інститут геології" КНУ

Над представленою темою працювали одні із найкращих фахівців у даній науковій галузі. Опрацьовано величезний обсяг фактичних даних. Запропоноване авторами використання буферної ємності водних екосистем для відновлення їх природного стану є найбільш прогресивною, ефективною та економічно виправданою технологією. Більшість Європейських країн повернули своїм річкам чисту воду та відновили гідробіологічне населення. Взяти хоча б Рейн... На шляху у цивілізовану Європу ми обов'язково повинні виконати екологічні програми з покращання стану річок та надати службі Державного екологічного моніторингу нові більш дієві та ефективні функції і повноваження. На мою думку, робота цілком заслуговує на Державну премію в галузі науки та техніки.

Голод А.В., Зам. нач. ОООС ОП Хмельницкая АЭС

Затронута весьма важная и актуальная тема. Я, как заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Хмельницкой АЭС, на себе ощутил важность данной тематики. ОП ХАЭС эксплуатирует водоем-охладитель, наибольший среди АЭС Украины (120 млн. м.куб. и 20 км.кв. площадь). Конкретно для нас это весьма актуальная тематика. Хорошо, что в Украине ведутся научные исследования в данном направлении.
Мое мнение, что авторы заслуживают Государственную премию.

Dr. Maria Bellenberg, Duisburg-Essen University, Germany

Ukrainian surface water resources needs systematic and deep research which were done by authors. The most important part of current research, according to my opinion, is prediction of aquatic ecosystems development based on long term research since 1980 year till present time. Created web-based ecological database for international basin of the Dnipro river could be a good background for next step of Ukrainian hydrobiology establishing. I would definitely recommend current research.

Семенченко В.П., НПЦ по биоресурсам, член-корр.

В условиях глобальных изменений климата и антропогенного воздействия на водные экосистемы проблема оценки современного состояния и прогнозирования последствий этих изменений является крайне важной как с фундаментальной, так и практической точки зрения. Важным моментом этих исследований является их системность, включающая гидрологию, гидрохимию и гидробиологию. Научная значимость этих исследований подтверждается монографиями, статьями с высоким индексом Хирша.
Считаю, что представленный цикл работ вполне заслуживает Государственной премии Украины в области науки и техники.

Морозовська І.О., співробітниця Інституту гідробіології НАНУ

Вважаю, що проблема, яка затронута у роботі є дуже важливою. Робота цікава та перспективна. Аналіз даної роботи, опублікованих статей показує на всі передумови подальшого розвиття цього напрямку. Автори даної роботи заслуговують на Державну премію України у галузі науки і техніки.

Степанова Т.І. співробітниця Інституту гідробіології НАНУ

Вважаю дану тему актуальною для нашої країни. Авторами виконана складна комплексна робота. Тож результат діяльності авторів заслуговує на Державну премію України у галузі науки і техніки.

мАМЧЕНКО

работа достойна присуждения госпремии

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.