Офіційний веб сайт

Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М64


Онтологічно-антропологічна модель філософування  Георгія Кониського


 


Діденко Л.В.


 


Національний університет  харчових технологій


 


 


  


Дослідження присвячене розглядові натурфілософських та антропологічних ідей україно-білоруського мислителя XVIII сторіччя Ґеорґія Кониського (1717–1795). Ідеї та розмірковування києво-могилянського філософа і релігійного діяча презентовані крізь призму авторської методології, за допомогою якої прослідковано розвиток української філософії в контексті історії-культури-філософії європейського регіону, а також виявлено проблеми українського історико-філософського знання, що донині є дискусійними.