Офіційний веб сайт

Організаційно-економічний механізм співробітництва в межах стратегічних авіаційних альянсів в умовах глобалізації
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М67


Організаційно-економічний механізм співробітництва в межах стратегічних авіаційних альянсів в умовах глобалізації


 


Новикова М.В., Геєць  І.О.


 


Національний авіаційний університет


 


  Розроблено науково-методичні і практичні положення щодо вдосконалення механізму інтеграції авіаперевізників у стратегічні альянси, що забезпечує підвищення організаційно-економічної ефективності функціонування авіакомпаній за рахунок вибору стратегічного партнера. Сформульовано основні напрямки і завдання дослідження, що полягають у визначенні особливостей організаційно-економічного механізму розвитку економічного співробітництва в межах стратегічного альянсу, проведені оцінки ефективності співробітництва авіакомпаній в межах альянсу, визначені перспективи розвитку співробітництва українських авіакомпаній з глобальними світовими структурами.