Офіційний веб сайт

Основи теорії просторового формоутворення черв’ячних фрез

М60

 

Автор: Охріменко О.А., к.т.н.

 

Представлена Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут"

 

В роботі вирішено проблему підвищення точності та працездатності черв’ячних зуборізних фрез.

Розроблено теорію просторового  формоутворення черв’ячних фрез і створено фрези з меншим відхиленням їх профілю від теоретично-точного та з більш раціональною геометрією різальної частини та раціональним завантаженням з врахуванням особливостей технології їх виготовлення. Запропоновано методологію і алгоритми проектування  черв’ячних фрез підвищеної точності і працездатності

Розроблені і впроваджені у виробництво на ПАТ ""Мотор Січ" та ВАТ "Львівський інструментальний завод" черв’ячні фрези, що дозволило підвищити точність вінців зубчастих коліс, що нарізались такими фрезами, у 1,5 рази в порівнянні з фрезами стандартної конструкції. Стійкість такого інструменту збільшилась на 25-30%.

Економічний ефект від впровадження фрез підвищеної точності і працездатності  на ПАТ "Мотор Січ" на одному типономіналу цього інструменту склав 21,0 тис. грн. в рік, на ВАТ "Львівський інструментальний завод" - 75,0 тис. грн. на рік.

 

Кількість публікацій: 33, в т.ч.  монографія, 16 статтей (в т.ч. 1 у зарубіжному  журналі), 16 тез доповідей, 3 патенти. Сумарна кількість посилань 2 (згідно баз даних Scopus).