Офіційний веб сайт

Особливості плавки сплавів на основі цирконію і алюмінію та одержання їх в аморфному та наноструктурному станах
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М14


Особливості плавки сплавів на основі цирконію і алюмінію та одержання їх в аморфному та наноструктурному станах


 


Безпалий А.А.


 


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів


НАН України


 


5 публікацій, 2 патенти


В роботі вивчено вплив температури, часу витримки, добавок четвертого та п’ятого елементів на процеси міжфазної взаємодії сплавів Zr65Cu17,5Ni10Al7,5 і Al86Ni6Y8 з вогнетривкими матеріалами. Отримано температурні залежності їх рідкоплинності. На підставі отриманих результатів розроблено технологію плавки та отримання цих сплавів в аморфному стані ливарними методами. Створено установки для отримання аморфних заготовок методами вакуумного всмоктування та стопорної заливки. Встановлено, що збільшення температури від 683 К до 729 К та витримка (20 хвилин) приводять до утворення в аморфній матриці нанокристалічної фази, що є причиною збільшення міцності та твердості зразків.