Офіційний веб сайт

Оцінка технічного стану та енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу

М66

 

Автор:Калінов А. П., к.т.н.

 

Представлена  Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського

 

Створено основи теорії оцінки технічного стану та енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів (АД)  систем промислового електроприводу.Розроблено методи розв’язання прямої та зворотної задачі нелінійних електричних кіл на базі рівнянь балансу складових миттєвої потужності.

Запропоновано нові підходи у ідентифікації електромагнітних та енергетичних параметрів АД на основі рівнянь балансу складових гармонік миттєвої потужності на джерелі живлення та елементах схем заміщення з урахуванням нелінійностей.

Розроблено метод діагностики та оцінювання поточного технічного стану АД за аналізом частотного спектру та інтегральних характеристик споживаної трифазним АД потужності, який формалізовано у вигляді логічних правил для визначення дефектів та пошкоджень.

На основі результатів ідентифікації та діагностики розроблено метод оцінки енергетичної ефективності АД в умовах неякісності напруги живлення, конструктивної й параметричної несиметрії електричної машини за кривими  складових сумарних втрат, коефіцієнта потужності, миттєвого ККД статора, ротора та  машини в цілому, електромагнітного момента.

Результати роботи впроваджено в умовах електроремонтного цеху ПАТ «ТФПНК «УКРТАТНАФТА», м. Кременчук; ТОВ «Проектно-діагностичний центр», м. Кривий Ріг; ВАТ «Донецький електротехнічний завод ТОВ «Семіол» м. Кривий Ріг.

 

Кількість публікацій:  43  наукові публікації,в т.ч. 1 монографія, 43  статі,5 патентів.