Офіційний веб сайт

Оцінка ефективності інноваційних проектів
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М68


Оцінка ефективності інноваційних проектів


 


Бурмака М.М.


Харківський національний автомобільно-дорожній університет


  


В роботі здійснено подальший розвиток теоретичних положень та запропоновані методичні рекомендації з оцінки ефективності інноваційних проектів. Комплексно оцінюється науково-технічний, економічний, соціальний та екологічний ефекти з урахуванням ймовірностей успішного завершення робіт над проектом, його вдалого впровадження, факторів часу, ризику та невизначеності реалізації проекту. Розроблена методика оцінки ефективності інноваційних проектів впроваджена Державною службою автомобільних доріг України.