Офіційний веб сайт

Оцінка ефективності інноваційних проектів
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М68


Оцінка ефективності інноваційних проектів


 


Бурмака М.М.


Харківський національний автомобільно-дорожній університет


  


В роботі здійснено подальший розвиток теоретичних положень та запропоновані методичні рекомендації з оцінки ефективності інноваційних проектів. Комплексно оцінюється науково-технічний, економічний, соціальний та екологічний ефекти з урахуванням ймовірностей успішного завершення робіт над проектом, його вдалого впровадження, факторів часу, ризику та невизначеності реалізації проекту. Розроблена методика оцінки ефективності інноваційних проектів впроваджена Державною службою автомобільних доріг України.

Надіслати коментар