Офіційний веб сайт

Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)

р56

Автори:

Абрамов І.Б., Богатирьова (Колот) Е.І., Величко В.Ф., Демчишин М.Г., Климчук Л.М.,

Климчук О.Б., Кузьменко Е.Д., Лущик А.В., Стріжельчик Г.Г., Фесенко О.В.

 

Представлена Інститутом геологічних наук НАН України.

 

Метою роботи є оцінка інженерно-геологічних умов території України з розробкою та узагальненням фундаментальних науково-методичних і прикладних досліджень для сталого використання територій та підвищення безпеки життєдіяльності.

Для умов переважного техногенного навантаження на геологічне середовище розроблені фундаментальні наукові основи і науково-методичні принципи досліджень розвитку небезпечних геологічних та інженерно-геологічних процесів та факторів підвищення небезпеки (змін рівня локальної сейсмічної небезпеки, провалонебезпеки та ін.) і їх впливів на формування і зміни інженерно-геологічних умов.

Науково обґрунтовано і розроблено методики середньомасштабного картування умов розвитку екзогенних геологічних процесів, ураження ними територій та впливу цих процесів на господарські об’єкти, з подальшим узагальненням, складанням та виданням загальнодержавних карт.

Розроблено та впроваджено методичні основи інформаційного забезпечення геологічної частини Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій. Впроваджено методики і результати картографічних оцінок небезпек розвитку процесів, які здатні викликати надзвичайні ситуації.

На основі використання результатів досліджень розроблено загальнодержавні нормативи інженерно-геологічних вишукувань в умовах техногенного порушення стану геологічного середовища та оцінки впливу окремих об’єктів і освоєння територій та довкілля.

За результатами досліджень опубліковано 34 монографії і науково-технічнівидання та понад 130 інших наукових робіт, у тому числі 39 - у зарубіжних виданнях. З них, що містяться в базі даних SCOPUS –  21, (280 цитувань), 11 у базі даних ISI Web of Science (120 цитувань), 35 - у міжнародних журналах, що входять до SCImago Journal Rаnk, та 30 - у журналах, що мають визначуваний імпакт-фактор ISI. Отримано 2 патенти.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Державному науково-дослідному інституті будівельних конструкцій 01 вересня 2010 року  о 14.30.