Офіційний веб сайт

Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання

р22

 

Автор:

Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Ніронович І.О., Клуб М.В., Винницький І.П., Моспан Ю.М.

 

Представлена Національним університетом "Львівська політехніка".

 

Роботу присвячено вирішенню проблеми підвищення маневреності, надійності і економічності потужних енергоблоків з пиловугільними та газомазутними котлами, що експлуатуються на електростанціях України (300 МВт та теплофікаційні енергоблоки потужністю 250/300 МВт).

На основі законів теплообміну, матеріальних та теплових балансів вперше у світовій практиці розроблено метод перевантаження енергоблоків за умов зміни режимних та конструктивних факторів устаткування енергоблоків в меневренних режимах. Вперше для енергоблоків 300-800МВт з надкритичними параметрами середовища дано теоретичне обґрунтування та практичне втілення переведення їх в режим ковзного тиску, визначені критерії надійності. Отримані залежності зміни опору, тертя і т.д. в системах ПВК.

Результати роботи впроваджені в Україні, Росії, Бєларусі, прибалтійських республіках, Сербії,  Хорватії, Польщі, Румунії, Молдові, Китаї, В’єтнамі.

Економічний ефект в Україні становить більше 1млрд. грн., а з урахуванням інших країн світу - більше 2 млрд. дол. США.

 

Наукові результати опубліковано у 14 монографіях, 282 статтях, 8 збірниках наукових праць та 10 брошурах. Розроблено 11 галузевих нормативних документів для Мінпаливенерго України та 10 держстандартів і технічних умов. Отримано 48 авторських свідоцтв і патентів.  Захищено 3 докторські  та 19 кандидатських  дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося  на засіданні вченої ради Інституту  вугільних енерготехнологій НАН України 16 вересня 2011 року об 11 годині в актовому  залі.

Надіслати коментар

Коментарі

Энергонаблюдатели

Из аннотации следует, что работа направлена на повышение эффективности блоков 300 МВт с пылеугольными и газомазутными котлами и результаты работы внедрены в Украине, России, Белоруссии, прибалтийских республиках, Сербии, Хорватии, Польше, Румынии, Молдавии, Китае, Вьетнаме.
Желательно, чтобы были указаны наименования станций, на которых произведено внедрение работы, так как, например, в Молдавии никогда не устанавливались блоки мощностью более 200 МВт; кроме того непонятно, что означают слова «прибалтийские республики»; участвовали ли в работе фирмы-изготовители котлов, например, в Сербии на ТЭС Никола Тесла 1 и 2, где установлены блоки 300 МВт и более западных фирм.
На каких станциях с газомазутными котлами в Украине и когда была внедрена работа и получен экономический эффект, так как блоки мощностью более 300 МВт с газомазутными котлами давно не работают и законсервированы (Запорожская, Славянская, Углегорская ТЭС).

Гість

Шановні енергоспостерігачі
Робота складається із 3-ох томів загальною кількістю сторінок більше 650,і тому в анотації роботи ,звичайно,не можна дати повно її характеристику.Виконувалась вона впродовж багатьох років на електростанціях України,а також колишнього СРСР.Матеріали роботи згруповані та викладені в такій послідовності:технологічна частина;економічна частина;та екологічна частина.
Основну увагу в роботі приділено енергоблокам 300 МВт (42 із 103 енергоблоків,що працюють в ОЕС України),тому вони були спроектовані для експлуатації в базовій частині графіку навантаження енергосистеми.Сьогодні ж у зв»язку з тим ,що в базовій частині ОЕС працюють АЕС України,а всі ТЕС- у маневрених режимах,результати виконаної роботи (науково-дослідницькі,проектно-конструкторські,налагоджувальні)з підвищення маневреності,надійності й економічності енергоблоків 300МВт-КЕС та 250/300 МВт ТЕЦ є актуальними,мають наукове та практичне значення для енергетичної галузі України.Всі розробки є інноваційними,енергозберігаючими та мало витратними. За результатам багаторічної експлуатації устаткування енергоблоків в нових маневрених режимах розроблено та впроваджено лише в Україні 11 нормативних та галузево-керуючих документів які регламентують експлуатацію устаткування в нових режимах , та більше 10 Державних стандартів і технічних умов.Матеріали опубліковані в 14 монографіях , 282 наукових статтях,отримано 48 авторських свідоцтв СРСР та патентів України,Росії,захищено 3 докторських та 19 кандидатських дисертацій.
Розглянемо деякі аспекти роботи:

Технологічна частина
Викладені матеріали розробок, досліджень та впроваджень,що направлені на підвищення маневреності енергоблоків 300МВт(250/300МВт) з газомазутними та пиловугільними котлами,а саме:розширення діапазону навантажень та переведення енергоблоків в режим роботи на ковзних параметрах середовища з виконанням цілої низки реконструктивних заходів;розробка ефективних технологій три ступеневого спалювання палива;розробка та впровадження ефективних систем теплопостачання;розробка та впровадження ефективних систем пило подачі в паливню котлів в яких спалюється низькореакційне вугілля(система ПВК). Ці роботи широко відомі енергетикам України вони впровадженні на енергостанціях України:Ладиженська ТЕС енергоблоки 300МВт з котлами ТПП-312А;Трипільська ТЕС енергоблоки 300МВт з котлами ТПП-210А та ТГМП-314; Київська ТЕЦ-5-теплофікаційні енергоблоки250/300 МВт з котлами ТГМП-314А;Київська ТЕЦ-6 – теплофікаційні енергоблоки 250/300МВт з котлами ТГМП-344А;Харківська ТЕЦ-5-теплофікаційні енергоблоки 250/300МВт з котлами ТГМП-344А та інші. Наведу лише один приклад реалізації науково- технічної розробки,що направлена на підвищення ефективності спалювання палива в маневрених режимах роботи енергоблоку.При розробці і будівництві котлів паропродуктивністю 1000т/год впроваджено технологію пилоподачі з високою концентрцією під тиском-ПВКт,яка була досліджена та впроваджена на енергоблоках 300 МВт Трипільської ТЕС фахівцями НТУУ «КПІ» під керівництвом проф..Кєсової Л.О . Матеріали досліджень широко опубліковані та передані Таганрозькому котельному заводу,співробітники якого систематично спостерігали за експлуатацією системи ПВКт на Трипільській ТЕС.Причому з ТКЗ було узгоджено використання діючих вихрових пальників котлів ТПП-210А Трипільської ТЕС потужністю 70 МВт при висококонцентрованій пиловугільної подачі. Потрібно відмітити також,що громадянин В»єтнаму Хоанг Тьєн Зунг був аспірантом кафедри та під керівництвом проф.Кєсової Л.О захистив кандидатську десиртацію з оптимізації транспортування ПВКт. Отже, можна стверджувати, що внесок авторів у впровадження ПВКт у В»єтнамі є обгрутнованим. НТУУ (КПІ) протягом декількох років співпрацював (через «Технопарк» ) з КНР. Китайські вчені та інженери не одноразово приїжджали для отримання консультацій з ПВКт,їм передано матеріали та відповідну документацію,а заводи виготовлювачі (ТКЗ) прийняли систему до реалізації.
З метою кардинального покращення стану теплових мереж вперше в Україні розроблено технологі з виробництва теплоізоляції для труб. За розробленими технологіями виготовляються і впроваджуються в Україні попередньо ізольовані трубопроводи,реалізація яких відбулася на Бурштинській ТЕС,планується на Київській ТЕЦ-5 і 6. Продукція реалізується успішно за кордон в країни СНД ,Польщу Румунію,Болгарію,Нідерланди та інші.
На основі багаторічної експлуатації енергоблоків електростанцій в маневрених режимах розроблено низку нормативних та галузево-керуючих які регламентують маневрені режими роботи устаткування.(ГКД 34.25.503-96;ГКД 34.09.31.96;СОУ-Н.МПЕ 40.1.26.303.205;ГКД 34.09.453.203;ГСТУ 34-204-88-002-98 та інші)
Економічна частина
У зв»язку з новими маневреними умовами роботи енергоблоків ТЕС України та реформою електроенергетичної галузі,і утворення оптового ринку електроенергії одним із основних показників є заявлена ціна одиниці електричної і теплової енергії,що визначена на основі її собівартості.В таких умовах продовж багатьох років потрібно було розробляти такі методики які б найбільш ефективно відображали економічні показники роботи електростанцій. Зокрема,Винницький І.П в співавторстві багато років ефективно вирішує цю проблему.Розроблені методики розрахунку техніко-економічних показників роботи енергоблоків не тільки 300 МВт, а й інших,і не тільки для України, а й для країн колишнього СРСР.(див ГКД 34.09.100.-2003;СОУ-Н.МПЕ 40.1.09.151: 2005;СОУ-Н.МПЕ 40.1.09.111.-2005; СОУ-Н.МПЕ40.1.08.552:2005 та інші.)На сьогоднішній день Винницький І.П реалізує проект розрахунку техніко- економічних показників роботи енергоблоків Молдавської ТЕС.
Екологічна частина
Вперше в Україні та в світовій практиці досліджені умови та механіз утворення оксидів азоту при шпаклюванні вугілля,мазуту та природнього газу в котлах електростанцій (проф. Сігал І.Я).
Такі дослідження були проведені на котлах ТПП-312А ; ТПП-210;ТГИП-314;ТПП-110;ТП-70;ТП-47;ТП-170;ТП-15;БКЗ-15;БКЗ-210 та інших. На основі багаторічної наукової та інженерно-дослідницької роботи вперше було показано,що оксиди азоту на 95-98% визначають токсичні продуктів горіння природнього газу.Результати досліджень були обговорені з відомими вченими двічі і тричі Героями праці,акадаміками Зельдовичем Я.Б, Стиріковичем М.А.,Петряковим-Соколовим, Авдуєвським В.С.(зас.гол.конструктора С.Крольова) та інші.Результати досліджень багаторазово були докладені на вчених радах ВТІ (Москва),МЕІ (Москва),а також опубліковані в провідних журналах України,Росії,Англії. «Percamon Press»(Лондон) .
На енергоблоках 300 МВт з котлами ТГМП-314А Київської ТЕЦ-5 шляхом реконструкції пальників вдалося знизити викиди оксидів азоту на 53-57% від існуючого рівня.В основу методу в перше світовій практиці було наведено принцип попереднього перемішування газів рециркуляції з повітрям до початку процесу горіння.Результати досліджень були прийняті ТКЗ та впроваджені на багатьох електростанціях світу куди поставлялися котли заводу ТКЗ, і зокрема на Соргутській ТЕС (Росія),Марийській ТЕС ( Туркменія), ТЕС Углєвік та ТЕС Гацко ( Югославія).Спільно з Белгородським котельним заводом були розроблені пальники ступеневого спалювання газу та мазута, які поставляються в 20 країн світу.На основі досліджень розроблено і вперше впровадженно в Україні «Методичні посібники з комплексних еколого-теплотехнічних досліджень котлів,що працюють на газі і мазуті».Ці матеріали лягли в основу розробки подальших документів з регламенту та методів досліджень викидів оксиду азоту при спалюванні органічного палива.Роботи з екології впроваджені окрім України на ТЕС Росії , Білорусі , Узбекістану , Туркменістану , Литві , Латвії , Болгарії,Сербії,Ірану і інших країн світу.
В заключенні ще раз зупинемося на ваших запитаннях:
-на Молдовській,Естонській,Прибалтійській ТЕС впроваджені та багато років використовуються методики розрахунку техніко- економічних показників роботи устаткування,а також розрахунку викидів оксидів азоту в атмосферу;
-в колишній Югославії на ТЕС Нікола Тесла 1 і 2 дійсно встановлені енергоблоки західних фірм, проте на ТЕС Углевік та ТЕС Гацко встановлене устаткування колишнього СРСР.Енергоблоки 300 МВт з котлами ПК-64 та турбінами К-300-240 МЛЗ.Впродовж 3-ох років під керівництвом Мисака Й.С з науковцями-енергетиками Белградського університету в Югослівії була розроблена програма підвищення маневреності цих електростанцій,та впроваджена у виробництво.Підготовлена докторська та дві кандидатські десиртації з реалізації цієї програми.Матеріали цих впроваджень шороко висвітлені в журналах «Elektroprivreda» м.Белград.
-погоджуємось,що енергоблоки конденсаційні 300-800МВт з газо-мазутними котлами в Україні законсервовані,хоча на них також впроваджені наші розробки та методики,які в перші роки незалежності України працювали. Консервація зовнішніх поверхонь нагріву котлів проводиться у більшості випадків за нашими технологіями на які ми отримали патенти України.
Однак ТЕЦи з енергоблоками 250/300 МВт ефективно працюють(це Київська ТЕЦ-5, ТЕЦ-6; Харківська ТЕЦ-5)на яких встановлені газомазутні котли типу ТГМП-314 та ТГМП-344;
-всі інженерно- технічні дослідження виконувались за дозволом заводів виготовлювачів устаткування.Такі дозволи отримували електростанції на яких проводились дослідження та впровадження як при СРСР так в Україні.При цьому зрозуміло,що розробка та впровадження вище перелічених галузево-керуючих та нормативних документів без довготривалої експлуатації та багаторазової перевірки маневрених режимів і звітності ТЕС пер Мін.енерго неможливо.

За дорученням колективу співавторів роботи висловлюю подяку «Енергоспостерігачам» за низку конкретних запитань.
Ваші запитання дозволили нам ще раз показати актуальність та масштабність виконаних досліджень.

З повогою проф. Й Мисак

Косячков Олексій Вячеславович

Покращення роботи пиловугільних електростанцій України є невідкладною задачею. Одним з головних чинників, що призводять до підвищення витрат питомого палива, значних питомих викидів шкідливих речовин в атмосферу є робота енергоблоків в маневровій частині графіку електричних навантажень. Підвищення ефективності та надійності роботи електричних станцій на таких режимах, особливо для енергоблоків 300 Мвт здатне призвести до значного заощадження коштів як з точки зору експлуатаційних витрат, так і з точки зору витрат на екологію. Ця проблема вирішена авторами комплексно, з урахуванням існуючих можливостей і реальних, а не віртуальних технологій. Ці технологій, як от висококонцентрована пилоподача, робота блоку на ковзних параметрах, застосування ступеневого спалювання палива та інші, розроблені на рівні кращих світових зразків та з застосуванням сучасних наукових методик, мають бути впроваджені на підприємствах енергетичної галузі України та інших держав СНД.
Пиловугільні енергоблоки, які складають основу парку електростанцій України, а значна частина, 12,3 млн. кВт встановлених потужностей енергосистеми це енергоблоки 300 Мвт, відіграють ключову роль в забезпечені енергонезалежності нашої держави. Робота, що проведена авторами на цих блоках, заслуговує найбільшого визнання, є актуальною, важливою для народного господарства роботою.
С.н.с. відділу процесів горіння та газифікації твердого палива
Інституту вугільних енерготехнологій НАН України,
лауреат Премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених,
канд. техн. наук О.В. Косячков.

Тесленко Олександр Іванович

Робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання», що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік, має велике наукове та практичне значення , оскільки присвячена вирішенню актуальної і комплексної проблеми - підвищенню маневровості, надійності, економічності энергоблоків 300 МВт, які усі (43 блоки зі 103) працюють у змінній частині графіку навантаження ОЕС України (41 з них - пиловугільні, що визначає їх суттєвий вплив на екологію). Нова технологія висококонцентрованої пилоподачі на пальники котлів знижує металоємність системи, підвищує довговічність і ремонтопридатність, знижує витрати електроенергії на власні потреби та обслуговування, покращує екологічні показники котлів ТЕС. Маневровість енергоблоку залежить як від котла, так і від турбіни, тому в поданій роботі цю задачу вирішено комплексно, що є її безумовною перевагою: "висококонцентрована пилоподача", "ковзний тиск", "покращання екологічних показників технологічними методами без додаткових коштів". Такий комплексний підхід забезпечує надійну роботу енергоблоків в розширеному понад проектному робочому діапазоні та підвищення ефективності використання потужності встановленого обладнання з додержанням сучасних екологічних вимог. Всі ці розробки впроваджені на ТЕС з значним економічним ефектом і використовуються вже багато років. Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік за напрямом "Енергетика та екологія".
Заст. директора
Інституту проблем екології
та енергозбереження,м.Київ, Україна
канд.техн.наук О.І. Тесленко

Дубовський Сергій Васильович

Через високу питому вагу енергоблоків АЕС, здатних нести виключно базові електричні навантаження та брак маневрених потужностей ГЕС, основні функції підтримки частоти електричного струму в Об’єднаній енергетичній системі України покладаються в останні роки на існуючі пиловугільні та газомазутні енергоблоки теплових електростанцій, які проектувалися на несення переважно базових електричних навантажень.
У зв’язку з цим в енергетичній системі України існує доволі гостра та багатопланова проблема науково-технічного забезпечення використання встановленого обладнання енергоблоків ТЕС у непроектних режимах підтримки змінної частини добового графіку електричних навантажень із збереженням робочого ресурсу, техніко-економічних та екологічних характеристик.
Автори роботи «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання», яку висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року, внесли значний вклад у вирішення зазначеної проблеми.
Їм вдалося розробити та впровадити у життя комплекс оригінальних науково-технічних рішень, що забезпечили істотне покращання маневрених характеристик існуючих енергоблоків 300 МВт, в т.ч. теплофікаційних блоків 250/300 МВт, збільшення максимальної потужності, зниження технологічного мінімуму електричних навантажень, зростання припустимої швидкості набирання навантажень. При цьому автори спромоглися забезпечити прийнятні техніко-економічні і екологічні характеристики роботи енергетичного обладнання у реальних режимах підтримки змінних графіків електричних навантажень.
Науково-технічні пропозиції авторів мають міцне наукове підґрунтя, вони неодноразово випробувані на практиці, закріплені у відповідних галузевих нормативно-технічних документах, успішно використовуються на теплових електричних станціях України, Росії, інших країн світу.
Слід зазначити, що актуальність проблеми, що вирішується авторським колективом, не тільки не знижується, але й зростає з огляду на існуючі плани об’єднання енергетичної системи України з енергетичними системами Європи. Це обумовлює необхідність забезпечення доволі суворих нормативів підтримки частоти електричного струму у нормальних та аварійних режимах роботи енергетичної системи існуючим складом теплових енергоблоків, що неможливо без поліпшення їх маневрених властивостей. Додаткову складність проблеми вже у найближчій перспективі додасть необхідність маневреної підтримки енергоблоками ТЕС зростаючих потужностей електричних станцій та установок на базі відновлюваних джерел енергії, потужність яких визначається стохастичним характером надходженням первинного ресурсу.
У цілому робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання»,, яку висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року є актуальною, комплексною, наукоємною працею, техніко - економічна та практична цінність якої підтверджена реалізацією її основних технічних рішень на багатьох енергоблоках 300 МВт теплових електричних станцій України та інших країн.
Вважаю, що робота відзначається високим науковим і інженерним рівнем, а її автори-розробники Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Ніронович І.О., Клуб М.В., Винницький І.П., Моспан Ю.М. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Зав. відділу прогнозування розвитку та
оптимізації функціонування електроенергетики
Інституту загальної енергетики НАН України,
лауреат Премії НАН України ім. О.С. Лєбєдева,
д-р . техн. наук С.В. Дубовський.

Денисевич Казимир Броніславович

Робота «Підвищення маневреності, надійності та економічності енергоблоків потужності 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» висвітлює шляхи вирішення проблем, які постають в Об‘єднаній електроенергетичній системі України щодня: недостатня кількість маневрової потужності, низька економічна ефективність енергоблоків теплових електростанцій та, зважаючи на вік обладнання станцій, зниження їхньої надійності. Важливим в роботі є наявність заходів, направлених на зменшеня базової потужності енергоблоків ТЕС 300 МВт – доречі, найбільшої за наявною потужністю групи енергоблоків в ОЕС України.Особливо зважаючи на примусові обмеження потужності атомних електростанцій, що виникають через недостатню можливість станцій до розвантаження в нічні провали графіка електроспоживання. Слід зазначити, що підвищення маневреності вирішується комплексно – як за рахунок котла – запропонована подача вискоконцентрованого вугільного пилу, так і за рахунок роботи турбіни на ковзних параметрах. Група авторів, відомих та авторитетних науковців-енергетиків, впровадила запропоновані ними рішення на існуючих об‘єктах енергетики, підвищивши економічні та екологічні показники блоків. Беручи до уваги те, що робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужності 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами» направлена на вирішення важливих практичних проблем режимів роботи ОЕС країни, вважаю її гідною присудження Державної премії України 2010 р. у галузі науки і техніки.
Заступник начальника управління балансуючого ринку
Національної компанії України «Укренерго»
К.Б. Денисевич.

Гість ЮТЕМ - Голодинець В.М.

ВІДГУК
на роботу «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та систем теплопостачання»
В Умовах відпрацювання ресурсів енергоблоків ТЕС та їх роботи в змінній частині графіку навантаження ОЕС представлена робота є актуальною та важливою для розвитку енергетики України. Маневреність енергоблоків залежить як від котла, так і від турбіни, тому впровадження засобів підвищення маневреності потребувало комплексних досліджень всіх елементів енергоблоків – основного та допоміжного устаткування.
Наукові дослідження, представлені в роботі, відкривають шляхи покращення екологічних показників котлів енергоблоків, що дуже важливо в умовах необхідності на перспективу підвищення використання на ТЕС вітчизняного вугілля згідно з «Енергетичною стратегією України до 2030 року» та постійного зростання ціни на газ.
Заслуговує увагу результати досліджень та досвіт впровадження мало витратної енергозберігаючої технології пило подачі вугільного пилу з високою концентрацією на пальники котлів, методів вимірювання витрат палива, систем автоматизації пило подачі, засобів зниження витрат газу (мазуту) на підсвічування факелів пиловугільних пальників.
Робота включає цілу низку позитивно вирішених питань, що мають велике значення для надійної експлуатації пиловугільних енергоблоків: використання ковзних параметрів, підвищення надійності та економічності пилоподачі, дослідження нового типу пиложивильників, керування роботою пальників, підвищення ремонтопридатності та довговічності зниження експлуатаційних і ремонтних витрат в системах пилоподачі, покращення екологічних показників ТЕС і заслуговують на подальше масове впровадження.
Багаторічний досвід позитивного промислового використання результатів роботи для теплової енергетики України, високий науково-технічний рівень та актуальність і достовірність реалізованих розробок для теплової енергетики дають право стверджувати, що представлена робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та систем теплопостачання» заслуговує присудження Державної премії України 2011 року в галузі науки і техніки.

Базакуц Вячеслав Александрович

Представленная на присвоение Государственной премии Украины в области науки и техники работа «Повышение маневренности, надёжности и экономичности энергоблоков мощностью 300 МВт с пылеугольными и газомазутными котлами» имеет большую научную и практическую ценность.
В тепловой энергетике Украины основную нагрузку в переменной части суточных графиков несут преимущественно работающие на твердом топливе энергоблоки 300 МВт. Выполненные исследования и разработки относительно повышения маневренности блоков и эффективности технологических процессов являются актуальными, имеют комплексный поход и отличаются высоким научным и инженерным уровнем.
Внедренные в производство: режимы работы энергоблоков 300 Мвт с газомазутними и пылеугольными котлами на скользящих параметрах среды во всем пароводяном тракте
расширение диапазона регулирования мощности, перегрузка энергоблоков, новые схемы подачи и сжигания угля, газа и мазута, разработка методик расчетов технико-экономические показатели работы ТЭС дали большой, подтверждаемый многолетним опытом работы электростанций, экономический эффект.
Считаю, что работа «Повышение маневренности, надёжности и экономичности энергоблоков мощностью 300 МВт с пылеугольными и газомазутными котлами» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники, а авторский коллектив - получения Государственной премии Украины.
И.о. начальника ПТО Углегорской ТЭС
Базакуц В.А.

Корчинский Александр Олегович

Работа «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання», которая выдвинута на присвоение Государственной премии Украины в области науки и техники, в настоящее время актуальна, как никогда.
Увеличение диапазона маневренности энергоблоков позволит уменьшить «вращающийся резерв мощности на валу», который в отдельные сутки достигает до 1000 МВт, уменьшить количество энергоблоков, которые работают с минимальной нагрузкой, и, следовательно, увеличить среднюю нагрузку остающихся в работе энергоблоков и этим повысить их экономичность.
Представляют огромный практический интерес и другие разработки авторов:
1. Підвищення ефективності роботи регенеративних повітропідігрівників енергоблоків електростанцій.
Решение данной проблемы очень актуально, как в целях повышения максимальной нагрузки блоков, так и повышения их экономичности.
2. Ефективна технологія триступеневого спалювання палива на котлах ТПП-312 енергоблоків 300 МВт.
Внедрение данной технологии значительно улучшает экологическую обстановку в зоне влияния объектов энергетики, что априори не может вызывать никаких дискуссий о пользе внедрения данной технологии.
3. Схема для підвищення сушильної продуктивності пилосистем енергоблоків, та надійності роботи кульових барабанних млинів (КБМ).
Проблема повышения производительности и надежности мельничных систем очень близка всем пылеугольным станциям, на которых проводятся ежедневные работы по ее решению. Помощь науки в решении этой проблемы очень актуальна и эта проблема не потеряла своей остроты и на сегодня, особенно при сжигании углей ухудшенного качества.
4. Розроблення методик розрахунків техніко-економічних показників роботи ТЕС.
Внедрение данных методик позволило более точно определять ТЭП ТЭС.
5. Дослідження утворення оксидів азоту при спалюванні палив, екологічні показники роботи електростанцій, розробка та впровадження ефективних методів зниження викидів оксидів азоту.
Выполнение данных работ и внедрение разработок никогда не утратят актуальности.
6. Розроблення та впровадження ефективних систем теплопостачання від енергообєктів
Уменьшение потерь тепла при его транспортировке снижает затраты предприятий, повышает экономичность их работы, себестоимость транспорта тепловой энергии, а, следовательно, и тариф на транспортировку тепла. Вопрос очень актуален.
Считаю, что данная работа заслуживает присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 году.

Начальник ПТО Змиевской ТЭС
Корчинский Александр Олегович

Максимов Максим Витальевич

Широта исследований, их фундаментальногсть и в тоже время высокая практичность результатов, выдвигает эту работу в первые ряды претендентов на получение Государственной премии в 2011 г. Подтверждением этому служить факт, что работа инженерно-практическая с серьезным экономическим эффектом. Важно и то, что в номинированной работе комплексно рассматриваются проблемы, в настоящее время остро актуальные в теплоэнергетике. Это надежность маневренных режимов, совершенствование процессов сжигания органического топлива и защита окружающей среды от вредных выбросов тепловых электростанций. Следует отметить, что все поставленные в работе задачи были успешно решены.
Считаю, что работа «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання» явлдяется существенным вкладом в науку и инженерную практику и совершенно обосновано заслуживает присуджения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Зав. кафедрой
«Автоматизации теплоэнергетических процессов»
Одесского национального политехнического ун-та
Доктор техн.наук,

Максимов М.В.
Дом.тел. +38 (048) 753 73 70
Моб. 067 936 33 19

Королев Александр Викторович

Представленную работу следует интегрально оценить как существенный вклад в развитие материально-технической базы теплоэнергетического комплекса страны. Подтверждением тому является то, что основные результаты работы успешно внедрены на ряде крупнейших теплоэлектростанций Украины, что позволило существенно улучшить их эксплуатационные и экономические показатели.
Следует выделить особо, что исследования велись широким фронтом, по основным направлениям технико-экономического обеспечения надежной и эффективной работы теплоэлектростанций. Так обоснован и внедрен перевод энергоблоков 300 МВт на сверхнормативные параметры (до 120 %)без снижения их надежности и эффективности. Разработаны и внедрены новые схемы и технологии: совершенствование работы регенеративных воздухоподогревателей; принципиально новый режим работы энергоблоков на “скользящем” давлении; новая, более эффективная схема сжигания органического топлива и еще ряд мероприятий, существенно повысивших надежность и эффективность работы энергоблоков в целом.
Принципиально важным является присутствие в работе, наряду с практическими положения, фундаментальных исследований. В частности, это исследование механизма образования окислов азота, а также комплекс исследований по установлению коэффициента трения пылевого потока и значений критической скорость пыле-воздушной аэросмеси. Релультаты этих исследований позволяет проектировать энергооборудование по уточненным методикам, разработать наиболее эффективные методы снижения вредных выбросов енергоблоков в атмосферу.
Представленный цикл работ, открывает пути построения на Украине пылеугольных станций замкнутого цикла, отвечающим лучшим мировым аналогам, с минимальным влиянием на окружающую среду и с максимальным использованием продуктов сгорания угля.
Считаю, что авторы представленной работы, Мысак И.С., Кесова Л.А., Сигал И.Я., Клуб М.В., Винницький И.П., Моспан Ю.М. залуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Профессор кафедры АЭС
Одесского национального политехнического ун-та,
доктор техн.наук
Королёв А.В.

korol118@ukr.net
моб. 0672840079
дом. 0482445897

Гончаренко Василь Павлович

Теоретичне обґрунтування та практичне впровадження, переведення енергоблоків 300 МВт Трипільської ТЕС і енергоблоків на інших електростанціях України з надкритичними параметрами в режим змінного (ковзного) тиску вирішує проблему підвищення маневровості, надійності та економічності енергоблоків теплових електростанцій України, які працюють на пиловугільному та газомазутному паливі.
Використання енергоблоків 300 МВт в змінних режимах роботи енергосистем, практично дало можливість забезпечення ефективного безперебійного і надійного електро-теплопостачання споживачів. Робота енергоблоків 300 МВт в змінних параметрах дозволяє працювати електростанціям в пікових режимах без впровадження додаткового обладнання та суттєвих капіталовкладень.
Важливим є вирішення інших питань, таких як: ефективність роботи регенеративних повітряних підігрівачів, триступеневе спалювання палива, мінімізація шкідливих викидів в атмосферу.
Впровадження досліджень, які виконані в даній роботі, на електростанціях України, Росії, Китаю, Польщі та інших країн підтверджує серйозність розробок авторським колективом і заслуговує на висунення цієї роботи на Державну премію України, а її авторський колектив на одержання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гончаренко В.П.
Головний інженер проектів
ПАТ «Київського науково-дослідного
проектно-конструкторського інституту
«Енергопроект»»
тел. (044)236-39-34

Соловйов Олександр Олександрович

Робота, широко відомих в Україні та інших країнах Європи та світу науковців та фахівців енергетичної галузі - Мисака Й.С., Кєсової Л.О., Сігала І.Я., Ніроновича І.О., Клуб М.В., Винницького І.П. та Моспана Ю.М, „Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання”, що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки є достатньо актуальною на цей час. Досить значний внесок в підвищення надійності та економічності енергоблоків 300 МВт ТЕС ПАТ „Центренерго”, зокрема Трипільської ТЕС, внесли такі роботи, як –„Впровадження режимів роботи енергоблоків на ковзних параметрах”,”Розроблення та впровадження систем подачі вугільного пилу високої концентрації” також комплекс робіт, що направлені на підвищення паропродуктивності котлів та електричного навантаження енергоблоків. Особливу важливість мають практичні результати роботи, які закріплені галузевим керівним документом Мінпаливенерго ГКД 34.25.503-96 Маневреність енергоблоків з конденсаційними турбінами. Технічні вимоги та інші. Крім того авторами роботи були роблені методики розрахунків техніко-економічних показників роботи ТЕС, проведені відповідні дослідження щодо екологічних показників роботи електростанцій та виконана розробка та впровадження ефективних методів зниження викидів оксидів азоту.
Вищезазначені технології та розробки дають значний економічний ефект та економію палива, а експлуатація протягом більш ніж 20-ти років підтвердили їх високу надійність та покращання екологічних показників. Все це дуже важливо в умовах підвищення частки використання вітчизняного вугілля на ТЕС України та зменшення споживання природного газу.
Враховуючи важливість та актуальність роботи „Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання”, виконаної відомими авторами, їх наукову та практичну цінність вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України 2011 року у галузі науки і техніки.

В.о. Генерального директора ПАТ „Центренерго”

О.О. Соловйов

Павлов Фелікс Олександрович

Енергетикам добре знайома проблема підвищення маневреності, надійності та екномічності роботи
енергоблоків 150-300 Мвт на теплових електричних станціях. Спроби забезпечити участь цього обладнання у режимах перевантажень (зупинки, пуски, глибоки розвантаженя)почалися ще в 70-х роках минулого сторіччя. Роботи в галузі автоматизації технологічних процесів на Старобешівській ГРЕС, Курахівській ГРЕС, Ладижинській ТЕС, Бурштинській ГРЕС, потім Київських ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, що виконував Київський Інститут автоматики у ці
роки, в значній мірі були пов'язані з забезпеченням нестаціонарних режимів роботи енергоблоків, зокрема, з автоматизацією пусків, вивченням зносу деяких частин основного
обладнання в нестаціонарних режимах. Незважаючи на вдале вирішення окремих локальних проблем, завдання комплексної автоматизації технологічних процесів енергоблоків в нестаціонарних режимах в ті роки не було виконано. Однією з головних об'єктивних
причин цього було те, що основне та допоміжне обладнання енергоблоків створювалося для роботи
у винятково базових режимах. Це добре знайоме всім учасникам цих робіт.

Авторський колектив роботи “Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з
пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання”, що запропонована на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011, успішно виконав наукове і технічне вирішення проблеми переведення
потужних енергоблоків у маневрений режим. В ході цієї роботи була розвязана низка наукових і технологічних проблем, серед яких найбільш значними, на мій погляд, були:
- переведення енергоблоків ТЕС і ТЕЦ в режим ковзного тиску;
- впровадження режимів роботи енергоблоків 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами на навантаженнях понад номінальні значення;
- розроблення та впровадження режимів 3-ступеневого спалювання вугілля;
- переведення котлів на мінімальні надлишки повітря;
- розроблення методики розрахунку техніко-економічних показників роботи електростанцій в
маневреному режимі.

Вважаю, що робота цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, а авторський колектив - на отримання Державної премії України.

Павлов Ф. О., к.т.н.
т. 096 598 92 72
е−mail: feliks1935@ukr.net

Жовтянський Віктор Андрійович

В умовах нинішнього дефіциту маневрених джерел енергопостачання та постійного зростання вартості паливо-енергетичних ресурсів до числа найважливіших у національній економіці відноситься проблема підвищення надійності, економічності та екологічних показників енергетичних комплексів.
Авторський колектив у складі співробітників Національного університету „Львівська політехніка”, „ЛьвівОРГРЕС”, Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”, Інституту газу Національної академії наук України за участю працівників Трипільської та Ладижинської ТЕС успішно вирішив таку задачу стосовно оптимізації роботи обладнання теплових електростанцій в сучасних умовах значних змін навантаження в енергосистемі України та дефіциту маневрених потужностей. При цьому на основі наукових досліджень розроблені сучасні методи спалювання палив та регулювання режимів роботи котлів енергоблоків, що дозволяють забезпечити надійну, з високими економічними та екологічними показниками роботу обладнання електростанцій при зміні навантаження. Можливість гнучкого регулювання навантаження в цілому надала енергосистемі можливість надійно функціонувати за умов відсутності газотурбінних електростанцій.
Важливе значення у вирішенні проблеми мають її екологічні аспекти. Особливість енергетики України та деяких країн СНД полягає в тому, що електростанції з газомазутними енергоблоками розміщені безпосередньо у великих містах. Вони працюють, в основному, на природному газі (Київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, Харківська ТЕЦ-5), а періодами – на мазуті. Токсичність викидів котлів на газі на 95..98 %, а на мазуті на 50 % визначається вмістом оксидів азоту. Тому зниження утворення та викиду оксидів азоту при спалюванні палив є одним з головних завдань енергетичних комплексів.
З фахової точки зору автору цих рядків приємно відзначити, що вперше в колишньому СРСР процеси утворення оксидів азоту при спалюванні палив в котлах були досліджені в Інституті газу НАН України під керівництвом проф. І. Я. Сігала, а на їх основі – розроблені та впроваджені методи зниження утворення і викидів в атмосферу оксидів азоту енергоблоками. Було проведено великий обсяг досліджень щодо нормування викидів оксидів азоту, зокрема – окремого нормування вмісту оксиду та діоксиду азоту у викидах котлів електростанцій. Уперше в Європі були проведені дослідження утворення оксидів азоту в факелі, розроблені наукові основи утворення оксидів азоту в топкових процесах та методів зниження їх утворення, створений новий напрям і наукова школа в цій галузі. Вони узагальнені у двох виданнях монографії І. Я. Сігала „Защита воздушного бассейна при сжигании топлива.”Л., 1977, 293 с.; Л., 1988, 313 с. та деталізовані в «Методическом пособии по проведению комплексных эколого-теплотехнических испытаний котлов, работающих на газе и мазуте» (Киев: ВНИПИтрансгаз, 1992, – 213 с.).
Були розроблені також пальникові пристрої зі зниженим на 40..50 % утворенням оксидів азоту, які успішно працюють протягом багатьох років в енергосистемах „Київенерго”, „Львівенерго”, „Харківенерго” та ін. (Україна), а також „Мосенерго”, „Тюменьенерго” та багатьох інших (Росія), енергосистемах Литви, Латвії, Туркменії, Болгарії та ін. країн (всього в експлуатації нині є понад 1600 потужних пальників).
Особливо слід відзначити методи подавання газів рециркуляції в пальники та в дуттьове повітря для зниження викидів оксидів азоту, які були відпрацьовані на енергоблоках 250/300 МВт на Київській ТЕЦ-5 при спалюванні газу і мазуту та впроваджені в експлуатацію на багатьох котлах.
Впровадження рециркуляції та ступеневих пальників (ГДС-100 та ГДС-50) дозволили скоротити на 40..50 % викиди оксидів азоту в атмосферу та, відповідно, знизити екологічні платежі. Зрештою це дозволило відмовитись від імпорту в Україну сотень пальників зі зниженим утворенням NOx (Low-NOx burner) та зекономити десятки мільйонів гривень. Розроблені пальники зі зниженим утворенням оксидів азоту нині поставляються котлобудівними заводами більш як в 20 країн.
Високий рівень комплексної роботи, висунутої на здобуття Державної премії України, ґрунтується на теоретичних та експериментальних дослідженнях, проведених авторським колективом; їх результати опубліковані авторами в монографіях, статтях, захищені патентами таавторськими свідоцтвами.
Проаналізувавши весь комплекс робіт, проведений авторським колективом, вважаю, що робота „Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання” заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 р.

Жовтянський Віктор Андрійович
доктор фіз.-мат. наук
завідувач відділу плазмових технологій
заступник директора з наукової робот
Інститут газу НАН України
м. Київ, вул. Дегтярівська, 39

Борисов М.А.

Борисов Микола Андрійович
Борисов Микола Андрійович - канд.техн.наук, Заслужений енергетик
України, Лауреат в галузі науки і техніки, заступник відділу ВП «Науково-
технічний центр електроенергетики» ДП НЕК «Укренерго»
Енергоблоки 300 МВт складають групу маневрених потужностей та беруть участь в
регулюванні частоти та потужності Об'єднаної енергосистеми України. Маневреність,
надійність і економічність роботи цих блоків має велике значення для ОЕС України.
Вирішення таких проблем є складним питанням на сьогодні. Ця робота дозволила
розв'язати ці проблеми за рахунок розробленому алгоритму та програми розрахунків
можливостей перевантаження за умов зміни конструктивних та режимних факторів
устаткування енергоблоків в маневрений режим. Також вирішені дуже важливі екологічні
проблеми пиловугільних ТЕС за рахунок розробленому механізму зниження генерації
оксидів азоту при спалюванні органічного палива, що дозволяє зменшити їх викиди в
атмосферу до 40%. Вперше в Україні на основі термодинамічних законів розроблено
алгоритм, методику та програму розрахунків техніко-економічних показників роботи
ТЕС, ТЕЦ в маневрених умовах. Збільшення діапазону навантажень енергоблоків за
рахунок переведення енергоблоків в режим ковзного тиску перед турбіною позитивно
вплине на роботу блоків та підвищить надійність обладнання, дозволить зекономити
паливо при проходженні мінімального навантаження.
По результатам комплексних досліджень пилоподачі виконана модернізація
системи пилоприготування та впроваджена автоматизована технологічна система
висококонцентрованої пилеподачі вугільного пилу під тиском (ПВКт), що дозволило
зекономити експлуатаційні витрати на Трипільській ТЕС у розмірі 5,9 млн.грн. (за
2008рік). Отримані результати досліження мають велике значення для пиловугільних
ТЕС, які є основою генерації не тільки в Україні, але й в усьому світі.
Всі розробки пройшли випробування та частково впроваджені на Ладижинської
ТЕС, Київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, Лукомльській ТЕС (Білорусь), Ставропольській ГРЕС
(Росія), які підтвердили ефективність проведених досліджень. Економічний ефект
кожного дослідження біля 2 млн. грн. в рік.
Підтримую роботу «Підвищення маневренності, надійності і економічності
енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем
теплопостачання» та авторів роботи на здобуття Державної премії України за 2011 рік.
м. Київ, вул.Дорогожицька, 11/8
ВП «НТЦЕ» ДП НЕК «Укренерго»
Борисов М.А. /

Єфімов О.В.

В теперещній час в Україні старіння енергетичного устаткування ТЕС і ТЕЦ з енергоблоками потужністью 200-300 МВт значно випереджає темпи його технічного переоснащення. Напрацювання більшості енергоблоків ТЕС і ТЕЦ України вже досягла 180-220 тис. годин і критично наблизилась до граничних значень паркового ресурсу. Економічна ситуація не дозволяє розраховувати на широкомасштабну зміну основного устаткування вітчизняних ТЕС і ТЕЦ.У той же час ті обставини, що робота енергоблоків вітчизняних АЕС відбувається в базових режимах навантаження, а не в режимах слідкування за навантаженням енергосистеми, потребують від 43 енергоблоків України потужністю 300 МВт необхідності роботи в маневрових режимах при обов’язковому виконанні вимог до ефективності їх роботи, надійності та технологічної й екологічної безпеки. Виконання цих вимог майже не можливе без значної модернізацій устаткування енергоблоків. У зв’язку з цим проблема підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами , якій присвячена робота авторів Мисака Й.С., Кєсової Л.О., Сігала І.Я., Ніроновичя І.О. , Клуба М.В. ,Винницького І.П. , Моспана Ю.М.,що подана на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік має дійсно державну значущість з точки зору енергетичної, екологічної та, і взагалі, загальноекономічної безпеки країни. На протязі більш ніж 30 років, автори цієї роботи розробляли науково і методологічно обґрунтовані базові принципи реконструкції і модернізації різноманітного основного і допоміжного устаткування енергоблоків ТЕС і ТЕЦ потужністю 300 МВт, зокрема котлів, турбоустановок, конденсаторів, тепломасобмінного і насосного устаткування. За власними методиками вони провели багато чисельних і натурних експериментів на діючих енергоблоках, за результатами яких були розроблені нові, більш ефективні і надійні схеми і конструкції систем енергоблоків, які були втілені на багатьох електростанціях не тільки України а і в інших країнах. Це стосується підвищення ефективності роботи регенеративних повітропідігрівників, котлів,технології триступеневого спалювання палива в котлах ТПП-312, підвищення сушильної продуктивності пилосистем, надійності роботи кульових барабанних млинів, впровадження нових систем пилоподачі, пальників котлів, що спалюють низькореакційне вугілля, нових методів і критеріїв розрахунків, щодо екологічних показників роботи електростанцій, зокрема щодо зниження викидів оксидів азоту та багато інших.
За темою роботи авторами опубліковано 14 наукових монографій, 8 збірників наукових праць, 282 наукові статті, 11 галузевих керуючих та нормативних документів, захищено 48 авторських свідоцтв СРСР та патентів України і Росії, захищено 3 докторські та 19 кандидатських дисертацій.
Загальна кількість реферованих публікацій в базі даних SCOPUS - 28.
Все вищеозначене дає підставу вважати, що робота авторів Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я. , Ніронович І.О., Клуб М.В. ,Винницький І.П. , Моспан Ю.М. «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання» е дуже актуальною і цінною з науковоі точки зору і цілком обґрунтовано заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Завідувач кафедри парогенераторобудування
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
доктор технічних наук, професор Єфімов О.В.

Романів Мирон Степанович - директор Бурштинської ТЕС

Переведення енергоблоків, що працюють на органічному паливі в маневренний режим є важливою технічною задачею.
Основу теплової енергетики складають енергоблоки 200 - 300МВт власне із цих міркувань, автори роботи зробили правильний акцент і вибрали енергоблоки 300 МВт.
Авторами впродовж останніх 25 років було виконано цілий комплекс робіт, направлених на підвищення маневренності, економічності та надійності роботи устаткування.
Робота, що висувається на Державну премію України в галузі Науки і техніки є завершеним циклом робіт, що дозволив досягти поставлених задач.
На мою думку, окрім вирішення чисто технічних проблем, дуже добре, що авторським колективом під керівництвом професора Мисака Й.С. зроблено техніко-економічний аналіз роботи устаткування ТЕС, розроблена та впроваджена в Мінпаливенерго України методика розрахунку техніко-еономічних показників роботи устаткування ТЕС, а також вперше було досліджено та впроваджено методику розрахунку викидів шкідливих речовин з відхідними газами котлів енергоблоків (проф. Сігал І.Я.).
Такий комплексний підхід до вирішення проблеми маневренності енергоблоків 300 МВт з врахуванням економічної та екологічної частини виконано в Україні вперше і автори (Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я.,Ніронович І.О., Клуб М.В., Винницький І.В. та Моспан Ю.М. (посмертно)) заслуговують присудження Державної премії в галузі Науки і техніки України за 2011 р.
Романів М.С. - директор Бурштинської ТЕС ПАТ "Західенерго" - Заслужений енергетик України, Академік Інженерної академії України та академії Енергетики України.
т. 0343842233

Брикайло Роман Володимирович

Робота, що представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки є важливою і актуальною для теплової енергетики. Виконано за останні 30 років цілий комплекс досліджень, розробок та впроваджень на газомазутних та пиловугільних енергоблоках потужністю 300 МВт України, Росії, Білорусії та колишньої Югославії. Впродовж багатьох років ці впровадження дали можливість підвищити маневреність, надійність та економічність роботи зазначених енергоблоків. Економічний ефект від цих розробок становить мільйони гривень.
На мою думку особливу увагу заслуговують дослідження та впровадження режимів роботи енергоблоків потужністю 300 МВт на ковзних параметрах середовища. Впровадження даних режимів збільшило діапазон навантажень енергоблоків, підвищило маневреність та економічність їх роботи в широкому діапазоні навантажень.
Автори роботи відомі енергетики, науковці не тільки в Україні, а й в інших країнах Європи та світу. Підтримую колектив роботи та саму роботу для присудження Державної премії в галузі науки та техніки України за 2011 рік.

Начальник виробничого відділу
Добротвірської ТЕС
cмт. Добротвір Львівської області
Брикайло Роман Володимирович

Кошельник Вадим Михайлович

Основою технічної політики у галузі енергетики України, що спрямована на підвищення енергоефективності є орієнтація на реконструкцію і модернізацію енергетичного обладнання існуючих теплових електростанцій. В Україні на ТЕС встановлено понад 40 енергоблоків потужністю 250/300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами. Актуальною є проблема ефективного використання енергоресурсів за рахунок створення нового і удосконалення допоміжного обладання з поліпшеними технічними та екологічними характеристиками, що дозволить залучити до паливного балансу ТЕС та ТЕЦ вугілля погіршеної якості. Важливим рішенням є підвищення маневреності і надійності роботи енергоблоків при умовах їх роботи зі змінним навантаженням. Практична реалізація цих заходів для діючих ТЕС пов’язана з виконанням комплексу науково-прикладних досліджень стосовно підвищення енергоефективності робочих процесів в енергетичних котлах на стадіях генерації та використання теплової енергії в паротурбінних установках.
Виходячи з цього вважаю, що робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними та газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання», що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік, має велике наукове та практичне значення. Авторами розробки створено нову енергоефективну технологію пилоподачі на пальники котлів енергоблоків 300 МВт, що спалюють низькореакційне вугілля зі зменшеною металоємністю. Розроблено та освоєні на ряді електростанцій методи зниження утворення та викиду оксидів азоту котлами. Завдяки створенню удосконаленої методики по визначенню коефіцієнта економічного розподілу тепла відпрацьованої пари досягнуто можливість керування рівнем питомих витрат палива в енергоблоках. Створена авторами методика впроваджена Мінпаливенерго України для розрахунку техніко-економічних показників електростанцій. Як свідчать результати впровадження, комплекс виконаних досліджень дає можливість забезпечити маневреність та надійну роботу енергоблоків в широкому діапазоні зміни робочих параметрів в енергетичному обладнання з урахуванням жорстких екологічних вимог. Важливим є те, що результати наукових розробок впроваджено на ТЕС з реальним економічним ефектом.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік за напрямом "Енергетика та екологія".

Завідувач кафедри теплотехніки
та енергоефективних технологій
Національного технічного університету
„Харківський політехнічний інститут”
доктор технічних наук, професор В.М. Кошельник
г. Харьков, Украина
61002
сл. тел. / факс −(057)–707–62–23
тел. дом.− (057)–716–05–26
е−mail: pishti @ mail.ru

Байбузенко Тетяна Юріївна

Згідно Енергетичної стратегії України до 2030 року темпи зростання споживання комунально-побутовими споживачами, населенням та сільським господарством, які визначають необхідність в маневровому режимі генеруючих потужностей, значно вищі, ніж у промисловості. Вважаючи на те, що існуючі енергоблоки атомних електростанцій працюють в базовому режимі, актуальним з точки зору покриття пікових навантажень є теплова енергетика. Крім того, завданнями для теплової енергетики Енергетичною стратегією передбачено провести реалібітацію (ремонт, реконструкцію і модернізацію) 3,7 тис. МВт потужностей пиловугільних енергоблоків с урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, зменшення викидів забруднювальних речовин (твердих частинок, двоокису сірки, оксидів азоту) та парникових газів в атмосферне повітря, використання сучасних технологій спалювання низькоякісного вугілля, використання малозатратних та енергозберігаючих технологій. Таким чином, робота, яка номінується на Державну премію, реалізує Енергетичну стратегію України.
Крім того, слугує ще одним кроком на шляху інтеграції України в Европу, тому що одним з завдань інтеграції є технічне переоснащення теплової енергетики та обмеження забруднюючих викидів ТЕС.
Ще одним з важливих досягнень проведених робіт є те, що в умовах недофінансування та кризи знайдено шляхи, які дозволяють досягти мети с мінімальними витратами: модернізації єнергоблоків найбільш поширених на ТЕС України (300МВт) з економічними ефектами понад 2 мільони на кожний блок.
На мою думку, роботи, які реалізують цілі та завдання держави, спрямовані на технічний прогресс та охорону довкілля, повинні бути відзначені державою на належному рівні.
Заступник головного інженера
Київського науково-дослідного та
проектно-конструкторського
інституту "Енергопрект"
тел.(044) 235-89-05

Трофименко Юрій Ілліч

Робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання», що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2011 р., містить такі прогресивні рішення, як впровадження режимів роботи енергоблоків 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами на навантаженнях понад номінальне значення, нової схеми раціонального використання перетічного повітря регенеративних повітропідігрівників, технології роботи енергоблоків на "ковзному тиску" середовища у всьому пароводяному тракті,малозатратної та енергозберігаючої схеми подавання вугільного пилу високої концентрації під тиском (ПВКт) на котлах ТПП-210А, що спалюють низькореакційне вугілля погіршеної якості,схеми підвищення сушильної продуктивності пилосистем енергоблоків та надійності роботи кульових барабанних млинів та інш.
Авторами винайдені такі нові наукові рішення, як розробка алгоритмів, технологічних карт та методів переведення енергоблоків з надкритичними параметрами середовища в режим ковзного тиску, алгоритму, методики та програми розрахунків техніко-економічних показників роботи ТЕС, ТЕЦ в маневрених умовах роботи, визначення механізму утворення оксидів азоту при спалюванні органічного палива, побудовані діаграми утворення оксидів азоту тощо.
Зазначені здобутки мають велике прикладне значення для теплової енергетики України, дають значний економічний ефект та повсякденну практичну віддачу від їх застосування.
Вважаю, що робота «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Трофименко Ю.І., начальник Управління інвестиційної діяльності та охорони праці НАК "Енергетична компанія України"

Валентин Дворовенко

Валентин Дворовенко - начальник ВТВ Ладижинської ТЕС (1985-2003 рр.), Почесний енергетик України.
Хочу поділитися своїми думками та підтримати роботу проф. Мисака Й.С. та інших авторів що подана в 2011 році на Державну премія України в галузі науки і техніки.
Робота була і залишається актуальною для теплових електричних станцій. Авторами дуже багато зроблено для перебудови енергоблоків, в першу чергу 300МВт в режим роботи із змінним графіком навантаження.
Особливу увагу, на мою думку, заслуговує та частина роботи, де розглядається впровадження системи спалювання твердого неорганічного палива в котлах ТПП-312А Ладижинської ТЕС за триступеневою схемою. Була зроблена суттєва реконструкція котлів, впроваджені технічні рішення на світовому рівні науки, які дозволили змінити технологію спалювання палива. Це було зроблено вперше в Україні, а така схема була впроваджена вперше у енергетиці світового масштабу.
Модернізація котлів ТПП-312 енергоблоків 300МВт Ладижинської ТЕС дозволила підвищити маневреність котлів і блоків, їхню економічність, розширити діапазон навантажень на 30%, зменшити викиди оксидів азоту з димовими газами на 20-30%, що дало суттєву економію.
За моїми підрахунками ця економія за роки експлуатації енергоблоків в нових режимах (близько 20 років) на Ладижинській ТЕС складає більше 1 млрд. грн.
Енергоблоки працюють ефективно і сьогодні, виробляють електроенергію без подачі природного газу на підсвічування факела, завдяки впровадження зробленим авторами проекту.
Підтримую роботу та авторський колектив.

Дворовенко В. М.
м. Ладижин
Ладижинська ТЕС,
Вінницька обл.

Гість Акімов Анатолій Андрійович, Заслужений енергетик Украї

Робота, що розглядається для присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік. є надзвичайно важливою для подальшого розвитку енергетики України. Справа у тому, що технологічне обладнання теплових електростанцій країни практично зношено на 92%, що призвело до значного погіршення їх техніко-економічних показників, зменшенню надійності роботи обладнання. погіршенню екологічних показників. Особливо з цієї причини загострилися проблеми регулювання частоти і потужності в енергосистемі.
Тому наукове і технічне обгрунтування переведення потужних енергоблоків у маневрений режим надзвичайно важливе для енергетики України.
Особливо це стосується розробки великої кількості нормативних документів для оцінки техніко-економічних показників роботи ТЕС.
Як для спеціаліста, який багато років займався проблемами захисту довкілля, мене в представленій роботі приваблює цикл розробок з цього напряму, особливо з підвищення ефективності роботи технологічного обладнання ТЕС, що сприяє зменшенню викидів вуглекислого газу, а також розробки із зменшення викидів окислів азоту в атмосферу.
Приваблює також те, що представлені розробки впроваджені на ТЕС не тільки України, а також інших країн.
Підтримаю представлену роботу на здобуття Державної премії за 2011 рік, бажаю подальших успіхів колективу авторів у їх творчій роботі.
Акімов Анатолій Андрійович, Заслужений енергетик України, заступник Голови секції з теплоенергетики та енергозбереження Західного наукового центру НАН України, м.Львів, Тарнавського, 39/3.

БУРДА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ

Бурда Богдан Михайлович
Засутпник директора технічного ПАТ «Західенерго».
Почесний енергетик України

Теплова енергетика України перебуває на сьогоднішній день в ненайкращому стані. Енергоблоки ТЕС України практично відпрацювали свій технічний ресурс і потребують суттєвої модернізації та реконструкції з встановленням сучасного обладнання та сучасних систем очистки димових газів.
Робота, що розглядається на Державну премію України в галузі Науки і Техніки за 2011 рік є важливою складовою всієї теплоенрегетики України. Вона відноситься до експлуатації потужних енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, які в свій час були спроектовані для роботи в стаціонарних базових режимах. Колективу авторів вдалось суттєво змінити їх спосіб роботи – вперше в СРСР перевести їх в маневренний режим роботи за рахунок сучасних технічних розробок, які були направлені на: розширення діапазону навантажень енергоблоків з пиловугільними та газомазутними котлами; підвищення ефективності спалювання органічного палива в т.ч. і вугілля в широкому діапазоні навантаження з використанням різних схем і систем паливоприготування; зниження шкідливих викидів з димовими газами в атмосферу; підвищення техніко-економічних показників їх роботи.
Отже, робота є комплексною, і на мою думку, першою, яка охоплює цілу низку проблем, які успішно було розвязано.
Вражає і те, що за темою роботи було захищено 3 докторські та 19 кандидатських дисертацій, опубліковано більше 10 монографій, багато науково-технічних статей не тільки в технічних журналах України, а й в інших країнах світу, а також отримано більше 50 А.С. СРСР, патентів України, Росії.
Результати використовуються заводами, які виготовляють обладнання, широко впроваджені в Україні та в більше чим 10 країнах світу.
Підтримую роботу на здобуття Державної премії України, а колективу авторів, більшість з яких є відомими теплоенергетиками-науковцями не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу бажаю творчого натхнення та подальших звершень.

м.Львів, вул. Козельницього,15
ПАТ «Західенерго»
Бурда Б.М.

Куновський Геннадій Петрович

Куновський Геннадій Петрович - канд. техн. наук, Заслужений енергетик України

В енергетиці я відпрацював більше 40 років займаючи інженерні і керівні посади на Бурштинській та Добротвірській ТЕС.
Роботи з переведення потужних базових енергоблоків в маневрений режим добре знаю, знаю і відомих науковців – практиків, що є співавторами цієї роботи.
Без впровадження цих розробок в експлуатацію виникнули би великі проблеми у Мінпаливенерго України через покриття пікової частини графіків навантаження енергосистеми.
Особливо хотів би виділити окремо економічну частину роботи. Розробка нормативних документів (НД) з розрахунку техніко-економічних показників роботи ТЕС і ТЕЦ в маневрених режимах дала можливість систематизувати розрахунки і привести їх до однієї методики, що є надзвичайно важливим для економічної оцінки роботи електростанцій.
Вважаю, що авторський колектив роботи заслуговує присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки. Бажаю подальших успіхів!

м. Бурштин, Івано - Франківська обл.,
Куновський Г. П., голова циклової комісії з випуску бакалаврів-теплоенергетиків Бурштинського енергетичного коледжу (заступник директора з економічних питань та головний інженер Добротвірської ТЕС в період з 1976 по 2006 рр.).

КРАВЕЦЬ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ - Директор Трипільської ТЕС

Матеріали роботи, що запропонована на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік мають безпосереднє відношення до обладнання енергоблоків 300 МВт Трипільської ТЕС.
На Трипільській ТЕС впроваджено та ефективно працюють багато років:
- режим роботи енергоблоків 300 МВт з котлами ТГМП-314 та ТПП-210А на ковзних параметрах - зроблена реконструкція НРЧ із встановленням гідродинамічних перемичок на котлах ТГМП-314, що дозволило знизити мінімальне навантаження енергоблоків до 120-130 МВт;
- режим роботи енергоблоків і в першу чергу з газомазутними котлами ТГМП-314 до 315-320 МВт, що дало можливість підвищити маневренність енергоблоків;
- режими роботи пиловугільних котлів ТПП-210А з подачею пилу високої концентрації (ПВК), що дало можливість здешевити ремонтні роботи в 13-20 разів, знизити шкідливі викиди оксидів азоту в атмосферу більше 20%.
- схему перегрітого повітря на РПП котлів ТГМП-314, що дало можливість вперше в бувшому СРСР та Україні знизити присоси в РПП до 8-10% згідно ПТЕ-20%.
Розроблено авторами роботи й інші ефективні схеми та технології, які направлені на підвищення економічності, маневреності та зниження шкідливих викидів з димовими газами в атмосферу. Наприклад, переведення котлів на мінімальні надлишки повітря, впровадження ефективних паромеханічних форсунок, газомазутних пальників, розробка галузево-керуючих документів (ГКД) з розрахунку техніко-економічних показників роботи електростанцій, та шкідливих викидів з димовими газами в атмосферу.
Хочу відзначити, що вищеперелічені роботи були розроблені та впроваджені в бувшому СРСР та в Україні вперше, отримано авторами ряд охоронних документів, написано монографії, багато публікацій, що дало можливість провадити розробки і на інших ТЕС і ТЕЦ України та в інших країнах світу.
Підтримую роботу та авторів роботи на здобуття Державної премії України за 2011 рік і бажаю подальших творчих успіхів - і побільше корисних, техніко-інженерних рішень, що дасть можливість ще більш ефективно базовим енергоблокам працювати в маневрених режимах.
М.Українка, Київська обл.
Трипільська ТЕС.
Кравець П.П.

Данченко Олексій Костянтинович - директор Ладижинської ТЕС

Робота, що висувається на Державну премію України в галузі науки і техніки за 2011 рік є актуальною і важливою для народного господарства всієї України. Без розроблення та впровадження цієї роботи в виробництво виникла би проблема ефективної роботи електростанцій з забезпечення виконання диспетчерського графіку навантаження енергосистем, а це як ми знаємо з досвіду інших країн світу є дуже серйозна проблема.
Із аналізу роботи, а також її послідовного впровадження на ТЕС зрозуміло, що вона виконувалася та впроваджувалася на протязі десятка років. Були виконані серйозні модернізації та реконструкції обладнання направлені на підвищення маневреності базових енергоблоків, що працюють на органічному паливі та переведення їх в змінний графік роботи впродовж доби.
Робота складається з трьох частин: технологічної, економічної і екологічної. Виконання кожної їз них вимагало науково-інженерного підходу, розроблення методологічного підходу, проведення чисельних експериментальних досліджень з попереднім обов`язковим погодженням з заводами виготовлювачами обладнання.
На мою думку найбільш важливі роботи є такі: переведення енергоблоків ТЕС і ТЕЦ в режим ковзного тиску перед турбіною, що дало можливість розширити нижню частину діапазону навантажень енергоблоків, а відповідно не зупиняти їх в нічні години, а проходити мінімум навантажень на мінімальних навантаженнях. Такі роботи були використані вперше в бувшому СРСР та Україні на енергоблоках 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами.
Не менш важливою проблемою було розроблення методики розрахунку техніко-економічних показників роботи електростанцій в маневреному режимі. Впровадження методики в Мінпаливенерго України дозволило проводити розрахунки всіх електростанцій України за єдиним алгоритмом та принциповим підходом.
За цією методикою проводяться розрахунки економічних показників і сьогодні.
Особливу увагу хочу приділити тим результам досліджень світового масштабу, які були розроблені та впроваджені на котлах ТПП-312А енергоблоків 300 МВт Ладижинської ТЕС.
Розроблення та впровадження режимів 3-ступеневого спалювання вугілля виконано було вперше не тільки в Україні, а і у світі.
Схеми працюють ефективно вже більше 18 років.
Впровадження розробок дозволило:
- знизити викиди шкідливих речовин в атмосферу на 40-45% в порівнянні з традиційними способами спалювання органічного палива (вугілля);
- практично відмовитися від дорогоцінного газу і мазуту в стаціонарних режимах роботи обладнання у всьому діапазоні навантажень енергоблоків.
Ключовий ефект від впровадження розробок на ТЕС з врахуванням екологічної складової за період експлуатації енергоблоків складає більше 1 млрд. грн.
Хочу відзначити і те, що всі автори роботи є її безпосередніми виконавцями і вони безперечно заслуговують присудження їм державної премії в галузі науки і техніки України.
В такому обсязі виконаних досліджень та впроваджень на електростанціях, на моє переконання, відбулося вперше.

м.Ладижин, Вінницької області
Ладижинська ТЕС
Директор - Данченко О.К.

КУПРОВСЬКИЙ ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

Купровський Юрій Ярославович – головний інженер Добротвірської ТЕС, ПАТ «Західенерго»

Підвищення маневреності, надійності та економічності енергоблоків з пиловугільними та газомазутними котлами, що працюють на ТЕС і ТЕЦ України є важливою проблемою.
Як відомо, всі енергоблоки, що працюють на ТЕС і ТЕЦ України заводами-виготовлювачами були спроектовані на роботу разом із АЕС в базових режимах, тобто діапазон навантажень блоків з пиловугільними котлами становив 30%, а з газомазутними котлами не більше 35-40% при роботі на номінальних параметрах пари перед турбінами, з малим циклом їх зупинок.
Отже, використовувати їх в змінних режимах роботи енергосистем практично не було можливим і неефективним. Пікових та напівпікових енергоблоків в Україні на жаль немає.
Авторським колективом була зроблена велика робота з переведення їх в маневрений режим. Я хотів би відзначити те, що весь комплекс робіт пов'язаний однією задачею – ефективною їх роботою в нових режимах з забезпеченням достатньо високих техніко-економічних та екологічних показників.
Задача була успішно вирішена і це дало нам енергетикам можливість забезпечити електро і теплопостачання на об’єкти безперебійно і економічно.
Хочу зупинитися лише на декількох проблемах – це можливість роботи устаткування в режимах перевантажень. Така робота була виконана вперше не лише в СРСР та в Україні, але й у світовій практиці. Отримана додаткова потужність на енергоблоках 300 МВт (310-315-340 і короткочасно 350 МВт). Для України це означає, що без суттєвих капіталовкладень в режимах «пік» можна використовувати режими навантажень, а також впродовж робочого часу.
Другою не менш важливою проблемою є можливість спалювання на діючих котлах непроектного палива. Впровадження на енергоблоках систем подачі пилу високої конденсації (ПВК) та систем попереднього підсушування вугілля підвищило пилопродуктивність пилосистем котлів, зменшило затрати на відновлення працездатності устаткування від 10 до 20 разів, знизило викиди оксидів азоту в атмосферу з димовими газами котлів на 20 %.
Важливими є і інші задачі, що вирішуються в даній роботі, такі як : підвищення ефективності роботи РВП; триступеневе спалювання палива, розроблення методики техніко-економічних показників роботи електростанцій, а також мінімізація шкідливих викидів в атмосферу.
Об’єм виконаних досліджень та впроваджень на електростанціях суттєвий не лише в Україні, але й в Росії, Білорусі, Молдові, В’єтнамі, Китаю, Сербії, Хорватії, Голландії, Польщі і інших країнах Світу, що свідчать про серйозні розробки авторським колективом.
Вважаю, що робота заслуговує на висунення її на Державну премію України, а її авторський колектив на отримання Державної премії України в галузі Науки і техніки.

м. Добротвір, К-Бузького р-ну
Львівської обл.
Добротвірська ТЕС – Купровський Ю.Я.