Офіційний веб сайт

Підвищення надійності та ефективності використання будівельної техніки

М17

 

Автори: Пристайло М.О., Балака М.М., Міщук Д.О.

 

Представлений Київським національним університетом будівництва і архітектури.

 

Метою роботи є підвищення надійності та ефективності використання вітчизняної будівельної техніки за рахунок модернізації її робочого обладнання та системи приводу за  функціями переміщення вантажу, забезпечення рухливості та розробки ґрунту.

В роботі розкрито фізику процесу розробки ґрунту, що дозволяє знайти потенціал для створення нового високоефективного низькоенергоємного робочого органа землерийної машини. Досліджено динаміку процесу переносу вантажу розімкненим кінематичним ланцюгом, що дало можливість визначити оптимальне керування його рухом та синтезувати систему гідроприводу сучасної підйомно-транспортної машини з підвищеними показниками ефективності.

 Розкрито фізику процесу силової взаємодії пневмоколісного рушія землерийно-транспортної машини з ґрунтом, що лягло в основу комплексних досліджень і випробувань надійності ходового обладнання машини та створення стендово-апаратурного комплексу прискорених випробувань.

Проведені дослідження з підвищення ефективності будівельної техніки за її окремими функціями створюють передумови для збільшення запасу надійності будівельних машин в цілому та мають практичну цінність для машинобудівної галузі при створенні конкурентоспроможної вітчизняної будівельної техніки.  

 

Кількість публікацій: 77, в т.ч. 28 статей, 21 теза доповідей, отримано 28 патентів.