Офіційний веб сайт

Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М90


Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів професійно-технічних  навчальних закладах швейного профілю


 


Гриценюк І.А.


 


Інститут педагогічної освіти і  освіти дорослих


 


 


 


     14 статей, 1  методична рекомендація, 2 тези конференцій


В роботі розкрито сутність професійної діяльності кваліфікованого робітника з професії "Кравець" в умовах динамічного розвитку сучасних підприємств швейної галузі, теоретично обґрунтовано концептуальні засади організації виробничого навчання в професійно-технічних  навчальних закладах (ПТНЗ) швейного профілю, обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність інтерактивних форм і методів виробничого навчання, його комплексне навчально-методичне забезпечення.