Офіційний веб сайт

Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М4


Первинна  класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань


 


Яковець І.С.


 


Інститут вивчення проблем злочинності


 


4 монографії, 8 посібників та методичних рекомендацій, 4 науково-практичних коментарів, 23 статті, 11 тез наукових повідомлень).


У роботі даються поняття суті, цілі, суб?єктів, критеріїв та вихідних засад здійснення первинної класифікації. Особлива увага приділяється питанням організації діяльності комісій з питань розподілу засуджених до позбавлення волі, порядку визначення виду установи виконання покарань, встановлення місця відбування покарання й механізму захисту при цьому прав таких осіб. У монографії сформульовано пропозиції по внесенню змін до кримінально-виконавчого законодавства з метою уникнення існуючих протиріч.


Досліджено проблему діяльності по визначенню виду установи виконання покарань щодо засуджених до позбавлення волі, аналізу механізму їх первинної класифікації та розподілу в місця позбавлення волі.