Офіційний веб сайт

Підручник "Хірургія" у 2 томах

П1

 

Автори:

Березницький Я.С., Клименко В.М., Хапатько Г.Ю., Шаповал С.Д., Шідловський В.О.

 

1. Хірургія. том 1.- Дніпро-VAL, 2006. – 443 с.;

2. Хірургія. том 2.-Дніпро-VAL, 2007. – 627 с.;

 

ПредставленийМіністерством освіти і науки України.

 

Загальний тираж підручників складає 4000 примірників.

 

Підручник став невід'ємним елементом освітнього процесу у вищих  медичних навчальних закладах України і є відповіддю вчених-хірургів на потребу створення в Україні власної, сучасної, практично орієнтованої системи навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців-практиків згідно нової концепції перебудови вищої медичної школи в Україні з втіленням принципів кредитно-модульної системи та управління якістю навчання. Він має єдину структуру та стиль викладання матеріалу, що забезпечує краще його сприйняття і поступове накопичення знань та вмінь. Такий  підхід дає змогу більш якісно засвоїти діагностичний і лікувальний алгоритми для покращення якості підготовки фахівця. 

У підручнику наведено нові наукові дані, знання яких потребує сучасний лікар. Вперше висвітлено питання стандартизації надання медичної допомоги та оптимізації формування клінічного діагнозу, що відображено у розроблених за всіма нозологічними формами клініко-статистичних класифікаціях хвороб з макетами формування клінічного діагнозу, що є вкрай важливим як для студентів, так і для молодих лікарів.

Перший том висвітлює питання загальної хірургії, догляду за хірургічним хворим та десмургії. Вперше викладено проблеми обстеження хірургічного хворого та документування його стану. У другому томі наведено важливі для засвоєння теми розпізнавання та формування клінічного діагнозу і у вигляді окремих модулів представлені основні соціально значущі гострі та хронічні хірургічні захворювання, принцип викладання яких наближено до практичної діяльності лікаря.

Обидва томи підручника мають додатки, до яких віднесено клінічні завдання та тести самоконтролю знань, диференційно-діагностичні таблиці та клінічні завдання кластерного типу для підготовки до проблемно орієнтованого державного контролю теоретичних знань та практичних навичок.

Підручник видано і  у електронному  вигляді. Готується його видання в  Російській Федерації.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національний медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 29 червня 2010 року.

Надіслати коментар

Коментарі

doctors without borders

sir this book one of the wonderfully surgery books ,its easy to use and help allot our students that's use and study in Dnipropetrovisk Medical state academy , we wish successfully work and great results in medicine .all respect to professor Berznetski and dotsent Sulyma ,,,

QUEEN ALIA HOSPITAL, Palestine .
student 4 year HOJOUJ m.

Гість

كل الاحترام والتقدير

Med.hab. Dr.Takacs Istvan Ph.D., Hungary, Miskolc

A "Sebészet" című monográfia, szerkesztője Bereznickij J.Sz., Zaharas M.P., Misálov V.G. és Sidlovszkij V.O., teljes mértékben megfelel annak a célnak, mely a szerzői csoport ellőtt állt – egy korszerű sebészeti monográfiát teremt meg az ukrán sebészek és diákok számára. Ez a monográfia két kötetben jelent meg. A tankönyv 4-6 éves orvostanhallgatóknak, sebészeti rezidenseknek és sebészeknek van szánva. Ezért a tankönyvet áthatja az egyetlen tökéletes alap ötlet – a fokozatos tudás és készségek felhalmozása, melynek célja orvosok szakszerű, alapos felkészítése.
A monográfia tartalmazza az összes szükséges tapasztalatot, amelyek olyan kérdéseket tárgyalnak ki, amelyek az általános sebészek és szükséges mértékben általános orvosok munkályát segítik elő. Ezen kívül, minden szakasz egyedüli módszertan szerint van előkészítve, és viseli a tételeket az ellenőrzött és gyakorlatilag-orientált képzéshez. A sebészeti ellátás megszervezése mellett, a vizsgálatokat és a felügyeletet a sebészeti betegek teljes gyógyítása érdekében is rögzíti. A tankönyv tartalmaz továbbá olyan alapvetőfontosságú szakkifejezéseket, diagnosztikus és terápiás elveket, melyek elengedhetetlenk az orvosi ellátás biztonságossága érdekében, olyan betegek esetében is akik a társadalmilag fontos sebészeti betegségekben szenvednek.
A tankönyv tartalma jól strukturált, egyértelmű felosztásával a főbb szakaszok és témák felvázolásával az elfogadott szakirányú feladatok szerintieket teljesíti. Egyes fejezetekben különböző témák kerülnek bemutatásra algoritmikus módon, mely elősegíti a hatékonyabb tanulást a diákok és a sebészek számára is.
A tankönyv egyszerűen fogalmazott és könnyen értelmezhető a tanulók számára egyszerűen olvasható. A monográfiában ábrzolt térképek, rajzok, és képek elősegítik a diákok sebészeti szakképzését, tisztán látását a témában.
Figyelembe kell venni a monográfia még egy másik fő vonását – mely gyakorlati irányultságot, útmutatást biztosít a társadalmilag is fontos sebészeti betegek iránt.

Холанов Е.Г., Шевченко А.С., Пономаренко А.А. и др.

Приступая к изучению клинических аспектов хирургии и методик оперативного лечения мы пользуемся учебником "Хирургия" в 2-х томах, так как в нем, на наш взгляд, наиболее удачно и на современном уровне подан материал. Данный учебник особенно удобно использовать в условиях современной кредитно-модульной системы. Удобным для нас является наличие контрольных вопросов, превосходных иллюстарций, что помогает при подготовке к занятиям и усвоению материала.

Дорогие наши учителя хирургии! Мы благодарны вам за тот огромный труд который вы для нас сделали.
Считаем, что этот учебник достоен Государственной премии Украины.

Холанов Е.Г., Шевченко А.С., Пономаренко А.А. и др.
Студенты 4-го курса Запорожского государственного медицинского университета.

Ломакин Д.Ю. и др.

Учебник "Хирургия" в 2-х томах является долгожданным руководством для студентов, в котором материал подается с учетом самых современных взглядов и методик хирургического лечения заболеваний. Также хотим отметить, что данный учебник способствует развитию клинического мышления молодых врачей и пониманию сути основных показаний к хирургическому лечению.

Выражаем благодарность нашим великим учителям хирургии!

Ломакин Д.Ю. и др.
Студенты 5-го курса Запорожского государственного медицинского университета

Лікарі-інтерни НМУ ім.О.О.Богомольця

Ми навчаємось в інтернатурі з хірургії і підручник під редакцією професора Я.С.Березницького - наш найперший рятівник і помічник. В підручнику можно знайти відповіді на всі запитання, які виникають у нас під час роботи та навчання, починаючи від азів хірургії до лікування конкретних нозолгічних форм. Ця книга є дуже своєчасною, корисною, написана зрозумілою мовою, добре ілюстрована. Вдячні за реальну допомогу.

Худжуж Мухаммад

Студенты 4-го курса иностранного факультета медицинской академии, используяют для подготовки к практическим занятиям по Модулю № 1 "Абдоминальная хирургия" электронный вариант учебника "Хирургия" 1-2 тома (на русском языке).Работа с учебником позволяет успешно освоить теоретическую часть темы, ориентируясь на контрольные вопросы и тесты с задачами, которые имеются в приложении к каждому разделу учебника, можно разобрать все проблемные пункты занятия. Построенный по синдромному принципу, учебник позволяет студентам решать все профессионально-ориентированные задачи врача общей практики, касающиеся диагностической и лечебной тактики, соответствует принципам кредитно-модульной системы.
Худжуж Мухаммад, студент 4-го курса иностранного факультета ДГМА

Проф. Ничитайло М.Ю.

В умовах реформування вітчизняної освіти та адаптації до Болонської системи вихід у світ підручника Хірургія, виданий у 2х томах під редакцією видатних хірургів України є дуже нагальним і своєчасним.
У підручнику відображено всі аспекти поетапного вивчення хірургії, контролю теоретичних знань та практичних навичок, значну увагу приділено вкладу вітчизняних вчених у розвиток хірургічної науки.
На сторінках підручника може знайти корисну інформацію студент, початківець-хірург, хірург з досвідом практичної роботи та лікарі-інтерни.Окремо слід відмітити те, що на сторінках підручника критично представлена інформація відносно окремих дискусійних питань, що дозволяє студентам визначити пріоритети відносно наукових досліджень.
Викладений добротною українською мовою, добре ілюстрований підручник є настільною книгою для студентів, інтернів та хірургів і заслуговує бути відміченим Державною премією України в галузі науки та техніки.

Заступник директора з наукової роботи Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова АМНУ,професор кафедри хірургії та трансплантології НМАПО ім.П.Л.Шупика, Лауреат державної премії,д.мед.н. М.Ю.Ничитайло

проф Шевченко С.І.

Підручник «Хірургія» в двох томах, що належить колективу авторів під редакцією професора Березницького Я.С., Клименко В.М., Хапатько Г.Ю., Шаповала С.Д., Шідловського В.О є, за своєю суттю, взірцем сучасної освітньої медичної літератури. Цей твір відрізняє чітка тематична спрямованність, методологічна вивіренність, видовищне дизайнерське оформлення. Він повністю відповідає усім вимогам державних стандартів вищої медичної освіти, сучасній програмі з підготовки студентів вищих медичних закладів України, є дієвим базісним посібником для кредитно-модульної системи навчання з хірургії.
Вважаемо, що колектив авторів підручника "Хірургія" по праву заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

З повагою, проф. Шевченко С.І., проф. Шевченко Р.С., кафедра загальної хірургії ХНМУ.

Доцент Гребенников С.Е

Представленный учебник являет собой обобщение громадного клинического опыта пердовых хирургических школ Украины. Базой для обощения опыта послужили сохраненные классические представления о этиопатогенезе хирургических заболеваний. Несомненно важным является то, что авторы, не исключая классических лечебно-диагностических подходов, пропагандируют современные методы диагностики и лечения хирургических заболеваний.
Учебник написан хорошим, легко читающимся литературным языком и прекрасно оформлен.
Считаю, что данный учебник является фундаментальным учебным пособием, расчитаным на широкий круг врачей не только хирургических специальностей.
Доц. Гребенников С.Е., декан хирургического факультета Запорожской медицинской академии последипломного образования.

проф. Мальцева Л.А.

Содержание учебника по общей хирургии соответствует утвержденной МОЗ Украины программе подготовки врача общей практики по вопросам изучения и освоения основных разделов общей хирургии.
В учебнике наряду с вопросами организации хирургической помощи, обследования и наблюдения за хирургическими пациентами, основными терминологическими, диагностическими и лечебными принципами оказания медицинской помощи пациентам с проявлениями основных социально значимых хирургических заболеваний предусмотрены иммунологические основы клинической трансфузиологии, показания и противопоказания к переливанию препаратов крови, реакции и осложнения при переливании компонентов и препаратов крови; вопросы трансплантологии.
Существенной ценностью учебника является наличие фрагмента "Основы обезболивания и интенсивной терапии", в котором авторы блестяще, на современном уровне изложили вопросы терминологии и общие представления о регионарной анестезии и общем обезболивании, стадии и клинику наркоза, осложнения общей анестезии, терминологию терминальных состояний, стадии сердечно-легочной и церебральной реанимации.
Каждый раздел написан в алгоритмизированном виде, с четким выделением основных разделов темы и изложен соответствует профессионально ориентированным заданиям утвержденных отраслевых стандартов.
Положительным является наличие контрольных вопросов к каждому разделу.
Учебное пособие прекрасно оформлено. Очень трогательно выглядит посвящение авторского коллектива своим учителям.
Считаю, что профессиональный и кропотливый труд авторского коллектива будет оценен обществом и государственными структурами в виде присвоения Государственной премии Украины.

Проф. Мальцева Л.А., д.мед.н., профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Днепропетровской государственной медицинской академии.

Професор Міщенко Василь Васильович

Належне засвоєння хірургії можливе при застосуванні сучасних методів викладання. Інтеграція вітчизняної медичної науки у міжнародний простір потребує опанування основних досягнень міжнародної медичної спільноти.
Авторами відображено останні досягнення хірургічної науки згідно тематики видання. Підручник підготовлено на високому методичному та літературному рівнях з використанням передових методичних та методологічних досягнень вищої школи.
Відповідність типовій програмі «Хірургія» у новій редакції обумовлює програмно-цiльовий аспект підручника. В науково-дослiдницькому плані рецензуємий підручник представляється актуальним та своєчасним. Підручник містить у собі достатню кількість оригінального ілюстраційного матеріалу, всі основні види освоєння дисципліни, не дублює відомі підручники, розширює представлення й досягнення сучасної хірургії, є цінним для студентів та викладачів хірургічних дисциплін медичних навчальних закладів і широкого кола практикуючих хірургів.
Виходячи з вище сказаного, авторський колектив проявив чітке розуміння проблеми і тому заслуговує заслуженого заохочення. Вважаю, що підручник та його автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор кафедри хірургії №1 Одеського
державного медичного університету,
д-р мед. наук, професор В.В.Міщенко

Польовий В.П.

Підручник «Хірургія» у 2-х томах є новим сучасним посібником у підготовці студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія». У 2-х томах підручника на високому педагогічному та науковому рівнях наводяться дані про етіологію, патогенез, методи профілактики та лікування різних хірургічних захворювань. Підручник ілюстрований схемами, таблицями, рисунками, алгоритмами, що полегшує засвоєння матеріалу.
Високо оцінюю роботу авторів підручника та підтримую думку про нагородження Державною премією колективу авторів.

д.мед.н. В.П. Польовий, зав. кафедри загальної хірургії БДМУ

Професор Р.І. Сидорчук (Чернівці)

Книга якісна в усіх відношеннях. Цікаво і грамотно написана, для України є новаторською, як за змістом, так і за оформленням. Обширний фактичний матеріал подано у зручній для засвоєння формі, з дотриманням основних вимог Болонського процесу. А малюнки! Як писав Люїс Керрол в "Алісі з країни чудес": ..."що за книжка без малюнків?" Ілюстрації гарні, наочні, якісні. Замість традиційного вже ниття про "тяжкість" переходу на нові дидактичні моделі, автори просто взяли і зробили чудову книжку. Перша українська книжка з хірургії, що буде експортуватись. МОЛОДЦІ!

Руслан Ігорович Сидорчук
д.мед.н., професор
професор кафедри загальної хірургії БДМУ
rsydorchuk@ukr.net

проф. Максимлюк Володимир Іванович

У виданому 2-х томному підручнику «Хірургія» системно розглянута основна хірургічна патологія, розкрито етіологічні чинники цих процесів, їх патогенетичні віхи, клінічний перебіг захворювання, діагностичний алгоритм та лікувальна тактика. Підготовлений підручник дає ґрунтовний опис не тільки теоретичних засад, але й широко висвітлює хід оперативного втручання.
Авторам вдалося досить органічно поєднати теорію та практику. Позитивною відзнакою підручника є структура викладеного матеріалу, де
досить чітко вбачається не тільки формальна, але й операційна логіка
послідовності дій лікаря. Мені також подобається опис діагностичних програм для хворих, яких слід дотримуватись практикуючому лікарю та вдосконало вивчити студенту.
На мою думку, підручник відповідає вимогам Вищої школи, а відповідно є потрібним як для студентів, так і для практичних фахівців, котрі займаються лікувальною справою.

Головний хірург Тернопільської ОДА проф. Максимлюк В.І.

Кутовий О.Б.

Підручник «Хірургія» у 2 томах під редакцією професора Я. С. Березницького із співавторами за змістом та складом розділів максимально співпадає з потребами вищої медичної освіти в Україні, що реформується. Багато ілюстрований базовий учбовий матеріал підручника, вдало доповнений сучасними поглядами на вирішення низки проблем, написаний раціонально алгоритмізованим стилем, досить легко засвоюється. Наявність прикладів типових тестових завдань, варіантів відповідей на них, описання більшості практичних навичок - дає змогу використовувати підручник у якості надійного джерела інформації при самостійній роботі студентів.
Досвід викладання хірургії за останній навчальний рік продемонстрував великий попит студентів та інтернів до підручника, що підкреслює його практичне значення.
Вважаю, що підручник заслуговує найвищої оцінки, а колектив авторів – Державної премії.
Кутовий О.Б., доктор медичних наук, завідуючий кафедрою хірургії № 2 Дніпропетровської державної медичної академії.

доцент Герасимець Ю.М.

Підручник «Хірургія» у 2-х томах за редакцією Я.С.Березницького, М.П. Захараша, В.Г. Мішалова та співавторів є підручником для студентів вищих медичних навчальних закладів та лікарів-інтернів за фахом «Хірургія».
В ньому на сучасному рівні представлено: етіологія, патогенез хірургічних хвороб, представлено сучасні методи діагностики, консервативного та оперативного лікування основних хірургічних захворювань. Підручник досить широко ілюстрований , малюнками, таблицями, схемами, фотографіями, що значно полегшує сприйняття матеріалу. Матеріал структурований,в якому поряд із рекомендованими алгоритмами діагностики та лікування в кожному конкретному випадку студент може враховувати конкретні особливості хворого.Такий варіант викладання навчального матеріалу дав можливість застосувати підручник для студентів 3 – 6-х курсів та інтернів як базовий,в тому числі для якісної підготовки лікарів загальної практики та сімейної медицини.
Підтримую високу оцінку підручника, який заслуговує вищу державну нагороду колективу авторів.
Герасимець Ю.М., доцент кафедри хірургії з малоінвазивними ендоскопічними технлогіями ФПО Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського.

проф. Рязанов Д.Ю.

Издан совершенно новый по структуре, подаче информации и новизне материала учебник, который будет настольной книгой современного и будущих поколений хирургов! Учебник соответствует главному принципу обучения врача-хирурга - непрерывности совершенствования своих профессиональных знаний. Трудно отыскать равное по значимости для системы обучения издание, которое сочетало бы так гармонично как мировые достижения науки и практики, так и опыт авторского коллектива. Это несомненный весомый вклад в реформирование и совершенствование отечественной системы образования, в частности, системы преподавания хирургии. Поздравляю авторский коллектив с блестящим результатом!
Безусловно, наилучшим и заслуженным признанием кропотливого труда авторов станет присвоение Государственной премии Украины!

Ярешко Н.А.

Підручник «Хірургія» у 2х томах за редакцією Я.С.Березницького, М.П. Захараша, В.Г. Мішалова та співавторів є посібником у підготовці студентів вищих медичних навчальних закладів та лікарів-інтернів за фахом «Хірургія» - підручник, якого довго чекали і студенти, і інтерни і викладачи медичних вузів.
Інформація подається копактно, разом з тим всебічно та повноцінно відображає сучасні аспекти класифікацій, діагностики і лікування хірургічних захворювань з урахуванням досягнень як світової так і вітчизняної медицини. Видання гарно ілюстроване, написане доступною мовою та має в своєму складі тестові та ситуаційні завдання.
Тому вважаю, що він заслуговує високої державної нагороди
Ярешко Н.О., к.мед.н., доцент кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими Запорізького державного медичного університету

проф. Сушков С.В.

Создание учебника "Хирургия" для студентов IV-VI курсов, адаптированного уровню современной науки и предъявляемым требованиям к подготовке специалистов в Украине, признанными во всем мире авторами, заслуживает присвоения государственной премии Украины по науке и технике. Огромный труд, прекрасная реализация цели, долгожданная работа. Низкий поклон авторам и дальнейших побед.

проф. Ганжий Владимир Валентинович

В настоящее время в Украине практически отсутствуют учебники, руководства и учебные пособия для подготовки врачей общей практики и отвечающие потребностям использования кредитно-модульной системы в процессе обучения. Авторы поставили перед собой цель – овладение студентами основами клинического обследования хирургических больных, знакомство с принципами хирургических методов лечения и семиотикой основных видов хирургических заболеваний. В представленном учебнике "Хирургия" в двух томах, в первом томе - освещены основы организации хирургической помощи, общий уход за хирургическими больными, десмургия, асептика и антисептика, основы анестезиологии и интенсивной терапии, общие вопросы хирургической патологии и обследования хирургических больных, основные принципы распознавания и формирования клинического диагноза. Во втором вопросы частной хирургии. Авторами разработана и достаточно демонстративна общая принципиальная схема алгоритма установления диагноза, обоснована лечебная программа.
Необходимо подчеркнуть, что после каждой главы по всем разделам приведены контрольные вопросы, соответствующие иллюстрации и клинические задачи. В целом учебник "Хирургия" в двух томах, под редакцией доктора медицинских наук, профессора Я.С. Березницкого с участием ряда авторов имеет не только учебное, но и большое практическое значение. Он поможет будущим врачам выработать гуманное отношение к больному человеку, научить клиническому мышлению, современным методам обследования и ухода за тяжелыми больными с различными хирургическими заболеваниями, совершенствовать практические навыки уже на младших курсах, где впервые соприкасаются с организацией работы в хирургическом стационаре, диагностикой и лечением хирургических заболеваний и тем самым подготавливаются к более самостоятельному и систематическому изучению хирургии на старших курсах.
Ганжий В.В., доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей хирургии с уходом за больными Запорожского государственного медицинского университета.

проф.Милица Н.Н.

Учебник «Хирургия» под редакцией проф.Я.С.Березницкого и соавт. полностью отвечает требованиям современной медицинской педагогики и профессионализма. Учебник, являющийся результатом совместного творчества ведущих специалистов различных хирургических клиник Украины, по своему содержанию и структуре соответствует передовым современным учебным изданиям, в котором доступно, логично, достаточно сжато изложены материалы, в соответствии с требованиями кредитно-модульной системы медицинского преподавания. Учебник обеспечивает возможность как обучения, проверки знаний, так и самоконтроля. Заслуживает внедрения для обучения на всех уровнях преподавания хирургических болезней.
Засл.деятель науки и техники Украины, профессор, зав.кафедрой хирургии и проктологии Запорожской медицинской академии последипломного образования, Милица Николай Николаевич.

Проф. Зубков О.Б.

Автори підручника "Хірургія", який вийшов у 2007 році, написаний під редакцією професора Я.С. Березницького, вважають за доцільне дати найбільш повні відомості про хірургічні захворювання, своєчасну діагностику та раннє лікування, яке залежить від лікаря загального профілю (дільничного терапевта чи сімейного лікаря), що першим оглядає хворого. Необхідність створення такого підручника обумовлена переходом на кредитно- модульну систему освіти. Всі розділи викладено за єдиною методикою. Багато уваги приділено питанням етіопатогенезу тих чи інших захворювань, що сприяє розвитку у студентів клінічного мислення, вірного підходу до формування діагнозу і призначення обгрунтованого лікування. Підручник відповідає вимогам Вищої школи, викладений доступною, і, разом з тим, високопрофесійною мовою. Зміст підручника відповідає державному стандарту вищої медичної освіти.
Підручник "Хірургія" заслуговує найвищої оцінки, а колектив авторів- присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зубков О.Б., д.мед.н., професор кафедри хірургії №2 Одеського медичного університету.

Лоскутов Олександр Євгенович

Вища медична освіта України сьогодні повинна орієнтуватися на сучасні європейські стандарти. У безкрайому інформаційному полі студентові іноді трудно знайти корисне та раціональне, правильно використати час для самостійної роботи. Допомогати йому в цьому повинні підручники та посібники. До категорії таких видань відноситься підручник «Хірургія» в двох томах, який створений колективом авторів під редакцією професора Березницького Я.С., Клименко В.М., Хапатько Г.Ю., Шаповала С.Д., Шідловського В.О. Обидва тома підручника розділені на інформаційні блоки, що дозволяють засвоїти основні необхідні поняття згідно з тематикию заняття. Засвоєнню кожної теми сприяє наявність інформативних ілюстрацій та таблиць. Інформація надана доступною для сприймання. Корисними є перелік контрольних питань та завдання для самоконтролю, які наведені в кінці розділів підручника. Вважаю, що підручник "Хірургія" буде корисним для навчання студентів медичних вузів, внесе свою лепту у євроінтеграцію української медичної освіти, а автори гідні присудження звання Лауреатів державної премії України.
Професор Олександр Євгенович Лоскутов, завідувач кафедри травматології та ортопедії Дніпропетровської державної медичної академії.

Гість Володимир Гапонов

Виданий колективом авторів підручник "Хірургія" в 2-х томах є фундаментальним керівництвом не тільки для студентів 3-6 курсів вищих навчальних медичних закладів України, а й для великої кількості інтернів, магістрів, аспірантів, молодих та навіть досвідчених хірургів. Він вперше в стислому сучасному вигляді забезпечує здобуття необхідних знань та оволодіння навичками фахівців-хірургів і студентів різних факультетів ВУЗів. Трирічний досвід навчання за даним підручником засвідчує підвищення якості знань, зростання інтересу студентів до оволодіння хірургічною дисципліною, про що дозволяє зробити висновок власний 35-річний педагогічний досвід. Наявність великої кількості рисунків, схем, таблиць, приклади формулювання діагнозів, таблиці диференційної діагностики та інші необхідні в практичній діяльності лікаря матеріали роблять виданий колективом авторів під керівництвом проф.Я.С.Березницького учбовий посібник "Хірургія" (1 та 2 том) "настольною книгою" молодих спеціалістів, а його автори заслуговують одержання державної премії, бо їх велика праця заповнює ту прогалину, яка існували в вітчизняній педагогічний ниві.
Професор кафедри хірургії №1 Дніпропетровської державної медичної академії, доктор медичних наук, обласний позаштатний колопроктолог Головного управління охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, професор Гапонов Володимир Васильович.

Станіслав Рачкевич

Підручник відповідає потребі, що видно з авторитетних відгуків практично найавторитетніших хірургів СНГ.
Не хочу повторюватись
Мої інтерни і діти вчаться по цьому підручнику.
Зав.хірургічним відділом-центром ШКК Львівської лікарні швидкої допомоги,доцент Рачкевич С.Л.

проф.Хіміч С.Д.

Підручник «Хірургія» під редакцією професора Березницького Я.С. і колектива відомих в Україні та за її межами провідних фахівців з хірургії є дуже своєчасним і набув прекрасної популярності серед спеціалістів, молодих колег=хірургів та студентів. Опублікована праця зайняла достойне місце в навчальному процесі і значно покращила розвиток системи навчання хірургів та студентів вищих навчальних медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Професор Дзюбановський І.Я.

Підручник «Хірургія» у 2-х томах за редакцією Я.С.Березницького, М.П. Захараша, В.Г. Мішалова та співавторів створено на сучасному рівні. Маючи чітке практичне спрямування , він є відмінним посібником для студентів медичних ВУЗів України.
Достатнє ілюстровання малюнками , фотографіями, таблицями, схемами покращує засвоєння теоретичних знань та практичних навичок. Це забезпечить майбутнім лікарям самостійність в дослідженні хворих, адекватність у формулюванні діагнозу, чіткому визначенні плану обстеженнь та дифдіагностики основних хірургічних захворювань.
Значною відмінністю цього підручника є те. що наукова новизна інформації в ньому поєднується із грунтовним викладенням практичних навичок.
Все це робить підручник "Хірургія" актуальним навчальним посібником, який покрашить засвоєння предмету студентами та інтернами Вузів України.
Вважаю, що ця праця заслуговує найвищої оцінки і підтримую пропозицію про присвоєння авторам підручника "Хірургія" Державної премії України в галузі науки і техніки.
Колективу авторів підручника "Хірургія" висловлюю щиру подяку.
Дзюбановський Ігор Якович , доктор медичних наук, професор, зав. кафедрою хірургії з малоінвазивними ендоскопічними технологіями ФПО Тернопільського державного медичного універсиету імені І.Я.Горбачевського.

Бондаренко І.М.

Підручник «Хірургія» під редакцією професора Березницького Я.С. і колектива відомих в Україні та за її межами провідних фахівців цієї галузі став значним кроком вперед у розвитку системи навчання хірургів та студентів медичних вузів. Авторам вдалось органічно об’єднати концепцію побудови клінічного діагнозу зі створенням зрозумілих і обгрунтованих алгоритмів діагностики та лікування хворих, що в кінцевому результаті забезпечує сучасний рівень надання кваліфікованої хірургічної допомоги. Автори вперше показали можливість управління якістю лікування хворих шляхом вдосконалення принципів підготовки фахівців.
Підручник якісно оформлений, має електронну та російськомовну версії. Він викликає значний інтерес у широкого кола читачів.
Колектив авторів підручника «Хірургія» під редакцією професора Березницького Я.С. гідний присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бондаренко І.М., д.м.н.. професор, завідувач кафедрою онкології та медичної радіології Дніпропетровської державної медичної академії.

Гощинський В.Б.

Підручник "Хірургія",за редакцією відомих в Україні хірургів є першим грунтовним українським підручником, який розрахований на студентів 2-6 курсів. Таким чином, авторами вдалося успішно реалізувати мету наступності та послідовності у викладанні предмету "Хірургічні хвороби". Родзинкою посібника також є те, що він створений у відповідності до вимог Болонського процесу і є своєрідним еталоном для наступних підручників та посібників. Великий професійний досвід авторів дозволив провести чітку систематизацію великого за об'ємом матеріалу та доповнити його новими науковими даними.Матеріал підручника вдало доповнений високоякісними малюнками, схемами, таблицями та контролюючою програмою.Пітримою високу оцінку підручника.Гощинський В.Б.,доктор медичних наук, професор,завідувач кафедри сімейної медицини Тернопільського державного університету.