Офіційний веб сайт

Підсилення оптичних процесів на металевій поверхні та його застосування для детектування надмалої кількості молекул та визначення структури макромолекул з пухлинних тканин
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М11


Підсилення оптичних процесів на металевій поверхні та його застосування для детектування надмалої кількості молекул та визначення структури макромолекул з пухлинних тканин


 


Гнатюк О.П., Фесенко О.М.,


Яковкін К.І.


 


Інститут фізики


НАН України


  


36 статей, 49 тези доповідей


В роботі визначено умови виготовлення металевих поверхонь та способи осадження молекул для отримання максимального підсилення сигналу в інфрачервоному спектрі.  Показано спектроскопічні прояви відмінностей в структурі рибонуклеїнової кислоти з пухлинних тканин різного ступеня злоякісності, а також в структурі дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) з чутливих та резистентних штамів пухлин. Досліджено вплив протипухлинних препаратів на структуру ДНК з різних штамів пухлинних тканин.