Офіційний веб сайт

Підвищення маневреності, надійності та економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами

р53

Р53

Автори:

Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Клуб М.В.,

Винницький І.П., Довготелес Г.А., Моспан Ю.М.

 

Представлена Національним університетом "Львівська політехніка" МОН України.

 

Повышение маневренности, надежности и экономичности энергоблоков мощьностью 300 МВт с пылеугольными и газомазутными котлами

Авторы: Мысак Й.С., Кесова Л.А., Сигал И.Я., Клуб М.В., Винницкий И.П., Довготелес Г.А., Моспан Ю.М.

Authors: Mysak Y.S., Kyesova L.O., Sihal I.Ya., Klub M.V., Vynnytskyi I.P., Dovhoteles H.A., Mospan Yu.M

 

 

 

      ЗНЯТО З  РОЗГЛЯДУ

Надіслати коментар

Коментарі

Куновський Генадій Петрович

Робота,що представляється на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки є актуальноювпродовж 30 років,тобто від тоді,коли почали вводитися енергоблоки 300 МВт з газомазутними та пиловугільними котлами. Я в енергетиці бувшого СРСР та України відпрацював більше 50 років і з колективом авторів та роботою добре знайомий.Робота,що розглядається є комплексною,яка направлена на підвищення маневреності та єфективності роботи обладнання.Економічний ефект від впровадження роботи у виробництво становить сотні мільйонів дол.США,що на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною задачою в енергетиці України. Вважаю,що колектив авторів,які безпосередньо приймали участь в розробці та впровадженні роботи,а також сама робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі Науки і техніки за 2010 рік.
Кандидат технічних наук Заслужений енергетик України Бурштинський енергетичний коледж Куновський Г.П.