Офіційний веб сайт

Підвищення надійності, живучості та безпеки кабельних і трубопровідних систем суднових енергетичних установок

М14


Автор: Бурков Д.В.


 


Представлена Севастопольським національним технічним університетом.
Повышение надежности, живучести и безопасности кабельных и трубопроводных систем судовых энергетических установок


Автор: Бурков Д.В.


 


Increase reliability, fail-safe concept and safety cable and piping systems of the ship power mountings


Author: Burkov D.


 


Кількість публікацій:14 статей, 7 патентів.


 


Робота присвячена дослідженню і розробці технічних засобів підвищення надійності, живучості і безпеки кабельних і трубопровідних систем суднових енергетичних установок.


За результатами досліджень розроблено основні теоретичні положення в напрямку вирішення питання підвищення надійності, живучості і безпеки кабельних і трубопровідних систем суднових енергетичних установок. Створено достовірну комплексну математичну модель вогнестійкості технічних засобів підвищення надійності, живучості і безпеки кабельних і трубопровідних систем.


За результатами експериментів визначено домінуючі фактори, що впливають на надійність, живучість та безпеку технічних засобів кабельних і трубопровідних систем. Створено модульний ряд захисних пристроїв для кабельних і трубопровідних трас. Розроблено узагальнену методику проектування захисних пристроїв для підвищення надійності, живучості і безпеки кабельних і трубопровідних систем СЕУ.


Створено, випробувано в реальних умовах і впроваджено у виробництво захисні пристрої для кабельних трас, у тому числі таких, що містять елементи комутації електричного струму і захисні пристрої для трубопровідних трас, у тому числі з елементами регулювання потоку робочого  середовища.