Офіційний веб сайт

Підвищення надійності, живучості та безпеки кабельних і трубопровідних систем суднових енергетичних установок
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М70


Підвищення надійності, живучості та безпеки кабельних і трубопровідних систем суднових енергетичних установок


 


Бурков Д.В.


 


Севастопольський національний технічний університет


 


  


В роботі представлена достовірна комплексна математична модель вогнестійкості технічних засобів підвищення надійності, живучості і безпеки кабельних і трубопровідних систем. Розроблено оптимізовані алгоритми і програми обчислювальних експериментів.


Створено модульний ряд захисних пристроїв для кабельних і трубопровідних трас. Створені, випробувані в реальних умовах і впроваджені у виробництво захисні пристрої для кабельних трас, у тому числі таких, що містять елементи комутації електричного струму, і захисні пристрої для трубопровідних трас, у тому числі, з елементами регулювання витрат робочого тіла.