Офіційний веб сайт

Підвищення продуктивності та якості виготовлення великогабаритних деталей з високоміцних сплавів

м69

 

Автори: Манохін А.С, к.т.н., Найденко А.Г, к.т.н., Федоран Ю.О.

 Представлена Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України

 В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення продуктивності і якості виготовлення великогабаритних деталей з високоміцних важкооброблюваних сплавів шляхом вдосконалення науково-технологічних основ процесу лезової механічної обробки, розробки та застосування сучасних різальних інструментів з полікристалічних надтвердих матеріалів на основі щільних модифікацій нітриду бору при виробництві таких деталей, а також підвищення надійності інструменту.

Розроблено наукові засади застосування інструментів оснащених полікристалічними надтвердими матеріалами в процесах високопродуктивної лезової обробки великогабаритних деталей машинобудування з важкооброблюваних високоміцних сплавів, а також методологію підвищення надійності таких інструментів.

Розроблено і впроваджено нові полікристалічні надтверді композиційні матеріали інструментального призначення, інноваційні конструкції лезового інструменту, технології їх застосування та контролю надійності при механічній обробці точінням та фрезеруванням великогабаритних виробів.

Кількість публікацій:  35 статей, отримано 3 патенти.