Офіційний веб сайт

Політика сусідства Європейського Союзу та Україна: теоретичний і практичний виміри

М22

 

Автор: Сидорук Т.В., к.і.н.

 

Представлена Національним університетом "Острозька академія".

 

 Проведено системний аналіз та комплексне вивчення Європейської політики сусідства та відносин Україна – ЄС в її рамках.

Здійснено наукову систематизацію та класифікацію існуючих у сучасній політичній науці поглядів, концепцій і теорій щодо природи політики сусідства ЄС, її перспектив та місця в сучасному європейському інтеграційному процесі.

Розроблено наукові засади та методологію вивчення політики сусідства ЄС.

Запропоновано нові підходи щодо визначення ефективності впливу Європейського Союзу на трансформаційні процеси в сусідніх країнах.

Висновки циклу досліджень знайшли практичне застосування у вигляді експертних пропозиційавторадля Європейської Комісії, які були використані останньою при підготовці щорічних доповідей про стан реалізації Європейської політики сусідства(звіти за 2009–2010 рр.).

Результати циклу можуть стати вагомим внеском у формування наукової концепції євроінтеграції України.

 

Кількість публікацій:30,в т.ч. 1монографія, 29 статей.