Офіційний веб сайт

Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України

м34

Представлено Державною установою «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України»

Автор: Мульска О.П., к.е.н.

 Обґрунтовано науково-методологічні засади і розроблено практичні рекомендації щодо розвитку механізмів регулювання дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України, а також забезпечення належного рівня життя дітей. Отримані наукові результати полягають у розробці інноваційного підходу до моделювання добробуту дітей, задіяних у формування ресурсів домогосподарств України, на основі використання методу зважування індексів багатомірних середніх величин за конкретний період. Авторська методологія сприяє визначенню системи індикаторів рівня життя, соціально-культурного та духовного розвитку дітей (медико-демографічні, інфраструктурні, соціально-економічні та соціально-культурологічні), а також оцінці ефективності програм їхнього соціального захисту з урахуванням об’єктивних закономірностей та особливостей становлення механізмів регулювання дитячої праці в Україні. Запропоновано нові підходи до формування моніторингу дитячої праці, в основу яких покладено поведінкові моделі дітей, задіяних у формування ресурсів домогосподарств України, та оцінці особливостей форм трудової зайнятості дітей та наслідків використання дитячої праці на основі проведеного соціологічного дослідження. Результати циклу мають значення для визначення пріоритетних напрямів реалізації механізмів регулювання дитячої праці у регіонах України з позиції врахування системи заходів соціального захисту дітей, пов’язаних із забезпеченням прав кожної дитини на відповідний рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку.

Кількість публікацій: 26 статей в т.ч. 1 зарубіжному виданні, 13 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Пелехатий Андрій

Праця Мульської Ольги Петрівни є надзвичайно актуальною. Дитяча праця про яку пише автор не відноситься до навчання дітей працювати, а вказує на більш гострі проблеми, а саме використання дітей як дешевої робочої сили (або взагалі безкоштовної). Дослідження автора вказує на дуже гострі проблеми, які часто замовчуються як на регіональному так і на державному рівнях.
Для критиків: скиньте посилання на власні праці. Побачимо на скільки вони актуальні)))

Пелехатий Андрій

Праця Мульської Ольги Петрівни є надзвичайно актуальною. Дитяча праця про яку пише автор не відноситься до навчання дітей працювати, а вказує на більш гострі проблеми, а саме використання дітей як дешевої робочої сили (або взагалі безкоштовної). Дослідження автора вказує на дуже гострі проблеми, які часто замовчуються як на регіональному так і на державному рівнях.
Для критиків: скиньте посилання на власні праці. Побачимо на скільки вони актуальні)))

Покотиленко Руслан Вікторович

Обґрунтовані науково-методологічні засади та практичні рекомендації щодо розвитку механізмів регулювання дитячої праці є актуальною та такою що має практиче значення роботою. Результати праці мають потребу системи державного та регіонального управління в Україні в умовах модернізації соціально-економічної сфери.

Іващук Ірина

Шановні колеги! Поєднаю в одному коментарі і враження від ознайомлення зі змістом реферату, і продовження дискусії, яка виникла.
Замовчування в державі проблеми дитячої праці не свідчить, що її немає. В Україні понад 600 тис. працюючих дітей, середній вік їх становить 12 років. Звичайно, виховання працелюбства у дітей - це позитивний момент, але прошу звернути увагу на статистику, наведену автором в рефераті - у м. Львові для дітей (цитую автора)"найхарактернішою працею є будівельні роботи (13 %), робота на вулиці (продаж роздрібних товарів/газет у транспорті, ягід/фруктів/грибів/молочної продукції, миття автомашин) (20 %), а також крадіжки/жебракування (25 %)". Чи це не привід для занепокоєння для держави? То чи здорове покоління ми отримаємо після будівельних робіт у такому юному віці? Чи бачили ви представників уповноважених служб, котрі ведуть взагалі контроль за працевлаштуванням дітей? Офіційна статистика зайнятості населення в Україні охоплює вік від 15 років. Це як раз той період, про який веде мову пан Василь Баран у коментарях. Але діти – це і вік до 15 років, які як зайняті не обліковуються. Тому дитяча праця - це проблема, бо, як правило, це нелегальне працевлаштування, і воно є вимушеним для дітей з огляду на несприятливу соціально-економічну ситуацію, яка склалася в Україні. Давайте визнаємо, що держава не має на сьогодні дієвих механізмів регулювання дитячої праці і захисту прав дітей при цьому, незважаючи на долучення до низки міжнародних конвенцій.
Тому обрана Мульскою О. тема дослідження та його результати мають право бути почутими науковою спільнотою. Тим більше, автор представляє нам свої результати та пропозиції, а підтримувати їх чи ні – особистий вибір кожного з нас. Новаторське дослідження завжди наштовхуються на неприйняття та критику. І це природно.
Висловлюю автору свою підтримку. Проблема дитячої праці давно на часі. Але вголос ми говоримо про дану проблему в країнах, що розвиваються, та найменш розвинених. А про Україну замовчуємо. Імпонує у представленому циклі праць постановка наукової проблеми, вдале поєднання теоретичних підходів та вироблення практичних рекомендацій для її вирішення. Автор робить акцент на необхідності забезпечення розвитку потенціалу дітей, проводить оцінку їхнього добробуту, обґрунтовує із використанням економетричних методів залежність дитячої праці від соціально-економічного розвитку регіону. Своєчасною для України є пропозиція щодо нової інституціональної моделі моніторингу дитячої праці. Дане наукове дослідження заслуговує на присудження її автору премії Президента для молодих вчених.
А конструктивна дискусія – це добре, бо так ми даємо автору нові ідеї для подальшої наукової роботи)
З повагою до автора за обрання актуальної теми дослідження та з підтримкою
д.е.н., професор Ірина Іващук (Тернопільський національний економічний університет)

Баран Василь Степанович

Дивує взагалі вибір теми дослідженння і коментарі деяких "фахівців". Яка може бути шкода від дитячої праці? Для чого обмежувати дітей у виборі праці? Кого ми тоді виростемо для суспільства? Якщо дитина не навчиться працювати в дитячому віці то що зміниться коли вона раптом стане дорослою? А навчання - це теж праця. А як бути з професійно технічними училищами? Раніше діти навчались в ПТУ і працювали. Отримували 50 відсотків заробітку. Коли досягали дорослого віку то ставали вже хорошими фахівцями. А в цій "науковій праці" намагаються обмежити дітей в праві на працю. Яке суспільство ми породжуємо? Дармоїдів і нероб?

Опонент

Шановний п. Баран! Почитайте зміст Міжнародної програми з викоренення дитячої праці (ІПЕК), започаткованої МОП ще у 1992 році, як і численні дослідження МОП на цю тему, далі розберіться з віковими рамками для категорії "діти", а також із законодавчо дозволеними і забороненими формами праці, зокрема дитячої. Критика повинна бути предметною, а Ви займаєтесь, на жаль, демагогією.

Шульц Саітлана Леонідввна

Зачекайте - скоро Сторонянська стане директором, вона всім вам покаже демагогію!!!

Іщук С.

Це точно. Може вже нарешті будуть зміни на краще. Бо прийшла людина на чуже місце і нищить цілий колектив.

Баран Василь Степанович

Баран Василь Степанович - для вас.
Так, давайте викорінемо дитячу працю і посіємо дитячу наркоманію та безробіття.

Володимир Демченко

Краще було б взагалі щоб директор нічого не вирішував, а підпорядковувався повнітю вченій раді. Тоді б не було ніяких проблем між співробітниками.

Назар

Це він не демагогією займається, а просто Баран В.С. любить "нагидити" де попало. Хто знає цю людину то не здивується його відпискам.

Назар

Забув шефа привітати! Многая літа!

Мандрівник

Усі колеги з інституту вже проспівали за вказвкою кравціва. Базар та й годі...

Опонент

Не важко здогадатись, хто це пише - колега з Інституту, котрий своїми дослідженнями похвалитись не може, навіть імені свого не здатний написати. Звичайно, анонімно - всі герої. Ваші наміри всім зрозумілі.

Попадинець Назарій Миколайович

Це пишуть люди, які в науці важать нуль. І підтримую цитату опопнента : "це пише - колега з Інституту, котрий своїми дослідженнями похвалитись не може, навіть імені свого не здатний написати". Але ще їх підлість полягає в тому, що пишуть від чужих імен вплутуючи співробітників Інституту.

Василь

Кожному за ділами. Вони на це заслужили.

Гість

У науковій роботі автора мова йде про ліквідацію чи попередження зайнятості дітей на небезпечних та шкідливих роботах. Таке явище поширене в країнах з низьким рівнем життя і для України проблема надзвичайно актуальна. Не вникаючи в суть питання, критикувати можуть тільки непрофесіонали.

Гість

В наукових колах не прийнято козиряти ступенями, а прийнято вести наукову дискусію.

Гість

Прізвище автора коментаря все про нього каже. Якщо це писала люди яка має ступінь наукову, то жаль тієї науки!

Гість

Як похвала то добре. Як критика то відразу зле. Цікава підтримка цієї "праці"...

Назар

У наукових колах мають вміти сприймати всі відгуки, як з критикою так і з похвалою. Кожний автор у своє дослідження багато праці вклав і догодити всім він не міг. А оці судження від коментаторів під псевдо "Гість" здається спеціально пишуться, щоб очорнити сильну насправді роботу. А щодо підтримки праці, то пане "Гість", вона тут надзвичайно сильна. Як би ви почитали монографію автора і його праці то б зрозуміли всю перспективу дослідження.

Гість

Дякую, бачив, недочитав - бо не цікаво. Перспектива є - дослідження не бачу. Цікавий такий собі колективний захист.

Назар

Ну якщо не цікаво то навіщо тут писати різні дурниці.

Тарас Петрович Гість

А де в Україні відбувається модернізація соціально-економічнрї сфери? Як що дитяча працяє є проблемою то до чого тут взагалі модернізація? Придумують різну дурню і співробітники це підтримують.

Віталій

Тe, що хтось нe розуміє, що такe наука, і поняття нe має про існуючі проблeми і процeси в суспільстві, нe значить, що науковці нe мають цими проблeмами займатися. Самe за подібні досліджeння у багатших краінах підтримка науковців в сотні разів більша за украінську, і наука загалом, як і конкрeтні подібні напрямки дужe заохочуються. Про цe свідчать бeзліч грантових пропозицій ЄС й інших краін.

Думаю, що така думка, як у Вас, присутня в пeвному прошарку насeлeння, алe, на жаль, такий прошарок ніколи нe вів краіни до чогось кращого. Ви маєтe право на свою думку. Цe позитив дeмократіі - мати змогу побачити, хто про що думає, і який рівeнь в суспільстві займає.

Гість

Думка і прошарок - це різні речі. Якщо ви вважаєте людину яка має своє бачення на певну працю прошарком - то це ваш рівень.

Віталій

Відповім Вам цитуючи першого автора "Придумують різну дурню і співробітники це підтримують" - це "бачення" на певну працю, про яку людина поняття не має, і просто хоче безпідставно сказати щось неприємне про неї і про осіб, які позитивно прокоментували цю працю - це просто пасквіль, тільки без сатири. Просто очорнити ось так анонімно дуже легко, і рівень обгрунтування критики показує рівень цієї людини. І це ще раз підтверджує приналежність до певного прошарку населення - непродуктивного, неконструктивного, шукаючого, де просто можна сказати щось неприємне. Повторюся, такі люди країну до кращого не ведуть, а відкидають її розвиток. Добре, що таких лише певний прошарок.

Воробець Олексій Дмитрович

Цикл наукових праць “Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України” Мульскої О.П. є актуальним та перспективним дослідженням, яке має за мету дослідження сучасних тенденцій поширення та використання праці дітей в умовах модернізації соціально-економічної сфери України.
Автор репрезентує дитячу працю як особливу форму економічної активності дітей, що має легальний чи нелегальний статус, організована самостійно чи за допомогою інших осіб (батьків, родичів, вихователів, працедавців тощо). Практичні доробки запропонованого проекту потенційно сприятимуть покращенню ставлення до використання дитячої праці в Україні.
Переконаний, що Мальська О.П. беззаперечно заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених, а претендент виконає усі поставлені перед ним завдання.
канд. філол. наук, докторант ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

к.е.н., ст.н.с. Бондаренко В.М.

Дослідження Мульської О.П."Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України" є актуальним. Вагомим доробком актора є розроблений ним науково-методологічний підхід щодо розвитку механізмів регулювання дитячої праці в умовах реформування соціально-економічної сфери України. Авторські розробки можуть зменшити негативні наслідки використання дитячої праці в Україні. Саме тому, вважаю, що наукове дослідження О. П. Мульскої заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Vitaliy Krupin

The research entitled "Problems of child labour in the modernization of the socio-economic sphere of Ukraine" by Olga Mulska seems to be an important and urgent issue in the Ukraine during the transformation and overcoming of current socio-economic difficulties. The author has offered some innovative approaches towards modeling of child welfare on the national and regional levels. Greatly appreciated is the institutional model developed by the author for the monitoring of child welfare, as well as the proposed directions for state policy aimed at regulation of child labor. Axiological approach for the quality changes in ensuring of child welfare is, in my opinion, an extremely important and fundamental for the development of Ukraine, as its the lack of axiological principles in the lifestyle of Ukrainian population, what seems to cause most socio-economic problems and obstacles for development. Being able to work with the author in the past I am recommending her and her seriers of research results for the Award by the President of Ukraine.

dr Vitaliy Krupin, Institute of Rural and Agricultural Development of Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland)

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.