Офіційний веб сайт

Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології

р43

Автори:

Кравченко В.І., Корзун В.Н., Боцюрко В.І., Турчин В.І.,

Парац А.М., Ярощук А.П., Мельніченко В.М., Труш О.А.

 

Представлена Державною установою "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України".

 

Авторами проведено широкомасштабні клініко-епідеміологічні дослідження йодної забезпеченості населення всієї території України, доведена наявність дефіциту йоду практично для всіх верств населення. Обґрунтовано доцільність проведення масової і групової профілактики препаратами зі вмістом йоду серед населення і впродовж усієї вагітності та у періоді грудного вигодовування.

        Розроблена низка нових дієтичних добавок, харчових продуктів, препаратів для подолання йодного дефіциту. Проведене їхнє клінічне та натурне випробування та впровадження.

Розроблені та прийняті Державні та регіональні програми. Завдяки їх виконанню вдалося суттєво збільшити споживання населенням йодованої солі (з 5 до 30%) і препаратів, що містять йод. Автори розробили і впровадили власні препарати для групової профілактики йодозалежних захворювань, які знайшли використання не тільки в Україні, але і за кордоном.

Авторами отримано більше 40 патентів, в т.ч. в Росії, Великобританії, Німеччині, Канаді, Польщі, Угорщині, Чехії, Китаї, Ізраїлі, Мексиці. До ряду з цих країн препарати поставляються для профілактики йодозалежних захворювань.

Надіслати коментар

Коментарі

Масленникова В.Б.

Работа, проведённная авторами позволяет решить одну из важнейших задач современного здравохранения - здоровья матери и рбёнка, поскольку адекватная йодная профилактика с первых дней жизни ребёнка способствует реализации его интеллектуальных и физических возможностей. Препараты и способы йодной профилактики, предложенные авторским колллективом широко используются в практической медицине.Я считаю, что коллектив авторов достоин звания лауреатов Государственной премии в области науки и техники.

Масленникова В.Б. врач педиатр

Скитенко О.И.

В повседневной практике я сталкиваюсь с заболеваниями, вызываемыми йодным дефицитом,и хорошо знаю, что многие практически не поддаются лечению, при этом наносят большой ущерб здоровью пациентов. А насколько бывают тяжки последствия после комплексного лечения рака щитовидной железы... В тоже время устранение йодной недостаточности во много раз сокращает заболеваемость этой патологией. Я считаю, что труд проделанный колллективом авторов заслуживает государственной поддержки и признания!

врач эндокринолог Скитенко О.И.

Маландий Е.В.

На практике я часто сталкиваюсь с акушерскими проблемами у рожениц с патологией щитовидной железы. Я ознакомилась с рефератом работы, проведённой авторами и всецело поддерживаю разрабоки, представленные в нём. Я считаю исследования по изучению йодного дефицита и его профилактики важными и необходимыми, поэтому данная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Маландий Е.В. врач акушер гинеколог.

Ванда Елена

Я считаю очень важным и значимым направление работы авторов. Предложенные ими средства профилактики реализованы в практической деятельности и, как акушер-гинеколог, могу с уверенностью сказать о значительном сокращении патологии во время родов при применении препарата "Йодис". Я поддерживаю эту работу и считаю, что коллектив авторов достоин звания лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники.
Ванда Елена, акушер гинеколог.

Тананакина Наталия

Известно, что дефицит йода является основной причиной снижения интеллекта, предотвращаемого йодной профилактикой. Авторы провели широкомасштабные исследования и разработали эффективные средства, позволяющие предотвратить колоссальную "утечку мозгов", потерю интеллектуального потенциала будущих поколений Украины, вызываемых дефицитом йода в питании населения. Мне известно, что на Украине нет проблем с производством йодированной соли и таблетированных препаратов йода, однако без государственной поддержки дальнейший прогресс будет невозможен!Внедрение в практику полученных авторами результатов позволяет реализовать неотъемлемое право на начало здоровой жизни миллионам детей Украины. Считаю, что огромный труд, осуществлённый коллективом авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Тананакина Наталия, врач эндокринолог

Волошин Олександр Іванович

РЕЦЕНЗІЯ
на роботу Кравченко В.І., Корзун В.Н., Боцюрко В.І., Турчин В.І.,
Парац А.М., Ярощук А.П., Мельніченко В.М., Труш О.А.
«КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЙОДОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ ТА РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ ЦІЙ ПАТОЛОГІЇ»
представлена державною установою "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України".

Ознайомившись з роботою колективу авторів в галузі ендокринології, вважаю що вона відповідає сьогоднішнім реаліям. Йоддефіцитні захворювання належать до найпоширенішої неінфекційної патології. Більше, ніж у 600 мільйонів людей на землі зареєстрована ця патологія.. Особливо вражає, що внаслідок йоддефіциту 43 мільйони дітей мають виражену розумову відсталість. Така ж тенденція спостерігається і в Україні. Автори на перше місце поставили питання щодо попередження йоддефіцитних захворювань і тривалий час працювали над створенням нових доступних за ціною профілактичних засобів. Вони пройшли ґрунтовну перевірку і в нашій Чернівецькій області, показавши високу ефективність. Широке їх впровадження у практику дозволить отримати великий економічний ефект, оскільки держава не витрачатиме коштів на утримання розумово відсталих дітей, натомість ми матимемо молоде покоління здатне до засвоєння інформаційних технологій.
Вважаю, що представлена робота має велике соціально-медичне значення, а її автори заслуговують звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Волошин Олександр Іванович, заслужений лікар України, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету

Осадців І.В.

Ознайомився з роботою „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології”. Ліквідація йододефіциту є необхідною для всього населення України, а особливо для людей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Викид в атмосферу радіоактивного йоду призвів до росту патології щитоподібної залози, зокрема вузлового зобу та раку щитоподібної залози. Наявний дефіцит йоду підвищує розповсюдженість цієї патології, отже прийняття розроблених авторами державної та регіональних програм ліквідації дефіциту йоду може розглядатись, в комплексі з іншими позитивними моментами, як боротьба з віддаленими наслідками опромінення щитоподібної залози у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вважаю, що що представлена робота заслуговує на підтримку, а колектив авторів на високе звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач поліклінічного відділення для постраждалих внаслідок Чорнобильської катасторофи Чернігівського обласного центру радіаційного захисту та оздоровлення населення, лікар вищої категорії Осадців І.В.

Чупрунов В.М. головний лікар ЦМЛ м. Дзержинська

В лікувальних установах м. Дзержинська (Донецька обл.) за період з 2009 по 2010 р. було проведено практичне застосування продукції "Йодіс" на 455 пацієнтах.

В дослідженнях приймали участь керівники служб здоров´я м. Дзержинська:

- міський акушер-гінеколог, лікар вищої категорії Лобанова Н.Д.;
- міський хірург, лікар вищої категорії Антипов Г.В.;
- зав.терапевтичним відділенням лікарні ЦМЛ, лікар першої категорії Пец Л.Н. ;
- міський педіатр, лікар вищої категорії Микитенко Е.Н.;
- міський ендокринолог,лікар вищої категорії Хафізова О.Н.;
- лікар отоларинголог, лікар вищої категорії Золочівська Т.М.

Отримані слідуючі результати:

Захворюванність ГРВІ у дослідній групі (в порівнянні з контрольною) зменшилось на 41 %, захворюванність пневмонією (в плані зменшення тяжкості процесу, строків нормалізації Ro-логічгої картини, загальноклінічних симптомів - на 73 %.

Після 5 місячного прийому "Йодіс-концентрата", у 12 річної дитини з гіпертиріозом при контрольному УЗД нормалізувались розміри щитовидної залози. На 25 % покращилась успішність виконання інтелектуальних тестів.

Особливо разючі успіхи застосування "Йодіс-концентрата" у дітей , народжених від ліквідаторів ЧАЕС (всього 52 дітей).

Ефективність застосування при різних захворюваннях досягає 82 %.

Наша думка, що вітчизняна розробка і її практичне втілення в медичну практику повинні бути відзначені Державною премією в галузі науки і техніки України.

Головний лікар
ЦМЛ м. Дзержинська,
лікар першої категорії Чупрунов В.М.

Терешко О.М.

Ознайомилась з роботою колективу авторів Інституту ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України. Проблема, піднята в цій роботі є актуальною для населення України. Подолання дефіциту йоду в харчуванні буде сприяти зниженню патології щитовидної залози, патології вагітності та підвищенню загальної опірності організму до дії несприятливих факторів навколишнього середовища. Препарати для профілактики дефіциту йоду, розроблені колективом авторів широко застосовуються в практичній охороні здоров’я. Вважаю, що що представлена робота заслуговує на підтримку, а колектив авторів на чолі із Кравченко В.І. на звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. Терешко Олена Миколаївна, лікар-ендокринолог.

Олег Осадців

Проблема подолання дефіциту йоду, якій присвячена робота колективу авторів на чолі з Кравченко В.І., має виключне медико-соціальне та економічне значення для населення України. Адже дефіцит йоду – це втрата інтелектуального потенціалу, порушення перебігу вагітності, захворювання щитовидної залози. Вражає розрахунок економічного ефекту від впровадження масової профілактики цієї патології. Повна ліквідація дефіциту йоду прирівнюється експертами ВООЗ по значимості для людства до ліквідації натуральної віспи. Ліквідація дефіциту йоду в Україні буде сприяти підвищенню народжуваності, підвищить інтелект нації та піднесе народ України до рівня провідних світових держав. Тому вважаю, що робота заслуговує на підтримку, а колектив авторів – на високе звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.
З повагою, лікар-ендокринолог Олег Осадців.

П.П.Ганинець

Ознайомився з проблемою йодного дефіциту,яка висвітлена у роботі,представленої Інститутом ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України.Вважаю,що робота має виключне значення для населення України,значна територія якої належить до йододефіцитних регіонів.Автори роботи досліджують тему,яка пов"язана з майбутнім здоров"я та інтелектом нації.А висвітлені статистичні дані,щодо йододефіциту в Україні,поширеності патології та великі економічні затрати на лікування,показують,що втілення йодної профілактики в життя населення несе величезний економічний ефект для держави,та посилюють її авторитет у світі в майбутньому.Вважаю, що представлена робота заслуговує підтримки, а її автори – високе звання лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Головний лікар сан."Квітка полонини" заслужений лікар України П.П.Ганинець

М.Д.Мельничук , В.І.Максін

ВІДГУК
на роботу „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології”, представлену на здобуття Державної премії України в галузі науки і техники у 2010 році

Подолання йододефіциту є однієї із глобальних проблем людства, практичне значення якої в медицині винятково велико. Відомо, що серед неінфекційних захворювань найпоширенішими є хвороби, пов'язані з недоліком йоду в харчуванні. Для повноцінного життя будь-якого живого організму (людини, тварини, птаха й ін.) необхідна безліч мікроелементів, вітамінів і інших речовин, що виконують строго певні функції. Йод - єдиний хімічний елемент, що є головною організуючою ланкою життя у всіх її проявах. Слід зазначити, що більше 1,5 млрд. жителів планети мають ризик йодної недостатності, що веде до появи в більшості людей розумової й фізичної відсталості, глухонімоту, погіршення зору й інші захворювання. Досить складна ситуація позначилася в останні роки в Україні: спостерігається значне підвищення захворювань (в першу чергу щитовидної залози), пов'язаних з недоліком йоду в раціоні харчування. Практично третина населення (більше 15 млн. чоловік) проживає в эндемичних по йоду районах. Рівень йодзалежних захворювань підвищився після аварії на Чорнобильської АЕС у зв'язку із припиненням групової й індивідуальної профілактики в эндемічных регіонах. Населення також не одержує необхідної кількості йодованих продуктів харчування. Як показують сучасні дослідження, ризик захворювань йодної недостатності збільшується при нераціональному харчуванні: недолік вітамінів, мікроелементів, білків тваринного походження. Ліквідація дефіциту йоду одне із пріоритетних завдань світового співтовариства. Людство протягом багатьох десятиліть вирішує дане завдання, але воно залишається актуальним й сьогодні. Це обумовлено тим, що немає комплексного підходу до проблеми, а одним яким-небудь заходом її вирішити неможливо, що підтверджує міжнародний досвід. Суть проблеми полягає в тому, що йод в організм людини повинен надходити постійно й у необхідній кількості протягом всього життя. Але в останні роки ця проблема розглядається, насамперед, з позицій його впливу на здоров'я жинок і дітей. Закладка фізичного і розумового потенціалу людини відбувається під час внутрішньоутробного розвитку. Саме тому цей період в житті жінки і дитини є найбільш відповідальним. Рішення питань йодування продуктів харчування й контроль ефективності йодопрофілактики є проблемою державного значення в кожній країні. У ряді країн розроблені національні програми, основною метою яких є профілактика (зниження) йодозалежних захворювань. Такі програми можуть стати орієнтиром для регіональної політики по охороні здоров'я населення на основі інтеграції діяльності державних установ із суспільними й приватними організаціями й підприємствами.
На наш погляд, представлена робота, яка виконувалась протягом 12 років, охоплює широкомасштабні клініко-епідеміологічні дослідження йодної забеспеченості населення всієї території України. Доведено, що дефіцит йоду відчувається для всіх верств населення. Особливо це стосується як здоров'я майбутньої матери, так здоров'я і розвитку дитини. Обгрунтована доцільність проведення профілактики йодвмісними препаратами серед населення і жінок впровдож усієї вагітності та грудного вигодування. Авторами роботи розроблена низка нових добавок, харчових продукті, препаратів з вітчизняної сировини, води „Йодіс-концентрат” та продуктів на її основі. Проведено їхне кліничне та натурне випробовуння та впровадження. Ці препарати використовуються не тільки в Україні, але і в багатьох країнах світу. Новізна і приоритет підтверджені більш ніж 40 патентами в Україні, Росії, Німеччині, Великобрітанії, Канаді, Польщі, Угорщині, Чехії, Ізраїлі. В деяки країни для профілактики йодзалежних захворювань поставляються відповідні препарати.
Слід звернути увагу на те, що авторами роботи проведені профілактичні дослідження багатьох населених пунктів усіх регіонів України, що дозволило виявити різні ступені надходження йоду в організм людини: від гострого (меньше 20 мкг) до легкого (меньше 100 мкг). В окремих населених пунктах кількість дітей з нормальним йодним забеспеченням (більше 100 мкг) була навіть меньше 10%. Підтверджений зв'язок між йодним забеспеченням і фізичним та інтелектуальним розвитком дитини в ранньому віці, обгрунтована необхідність надходження адекватної віку кількості мікроелементів для запобігання йододефіцитним розладам, починаючи з періоду внутрішньоутробного життя. Крім того, знижуються показники загального фізичного розвитку дітей більш старшогої вікової групи.
Авторами роботи надані пропозиції, в наслідок чого була затверджена Державна програма профілактики йодної недостатньості у населення на 2002-2005 роки, а також розроблені та прийниті регіональні програми. Завдяки їх виконанню вдалося суттєво збільшити споживання препаратів, що містять йод. Все це дозволило розробити практичні рекомендації щодо ліквідації дефіциту йоду та моніторингу програм йодної профілактики для різних груп населення в межах усієї країни, та окремих регіонів. В результаті значно знизилася кількість захворювань щитовидної залози, що має соціально-економічний ефект.
Таким чином, представленая робота як в науковому (6 монографій, 250 публікацій, 40 патентів), практичному (різноманітні йодвмісні препарати), так і соціально-економічному (зменьшення захворювань, підвищення інтелекту та ін.) відношеннях може бути відзначена Державною премією в галузі науки і техніки.

Проректор з наукової та інноваційної діяльності
Національного університета біоресурсів і
природокористування України,
член-кор. НААН України,
д.б.н., професор М.Д.Мельничук

Директор НДІ природничих і гуманітарних наук,
Національного університета біоресурсів і
природокористування України,
д.х.н., професор В.І.Максін

Пирогова В.Г.

Ознайомившись з роботами, представленими на Державну премію України, хочу виділити роботу колективу авторів Кравченко В.І. та ін. В роботі детально розглянуто причини виникнення йодного дефіциту та його вплив на інтелектуальний, освітній та професійний потенціал населення, що проживає в йододефіцитних районах України та на території, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи.
В Україні залишається не вирішеною проблема загальної масової йодної профілактики. Робота дозволяє усвідомити необхідність та вигідність ліквідації йододефіциту через споживання йодованої солі, як способу масової йодної профілактики, а у групах підвищеного ризику формування йододефіцитних захворювань – ще і групової або індивідуальної йодної профілактики за допомогою препаратів , що містять йод. Вважаю, що представлена робота заслуговує підтримки, а її автори – високе звання лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

Безруков О.Ф.

РЕЦЕНЗИЯ
На работу Кравченко В.І., Корзун В.Н., Боцюрко В.І., Турчин В.І.,
Парац А.М., Ярощук А.П., Мельніченко В.М., Труш О.А.
Русский/English
«КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЙОДОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ ТА РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ ЦІЙ ПАТОЛОГІЇ»
Представленной Державною установою "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України".

Эндемические болезни постоянно возникают в ряде географических районов и представляют серьёзную проблему здравоохранения, в последнее время изменяемую.
Зоб в Крыму – яркий пример зобной эндемии. В первую очередь это связано с недостатком йода в среде обитания. Факторами, обусловливающими возникновение этой патологии, кроме йодной недостаточности, является антропогенное воздействие на окружающую среду. На первое место здесь выступает техногенное загрязнение: компоненты промышленных отходов, удобрения, пестициды, объединённые в единое понятие: техногенные поллютанты. Определённое место в процессе зобообразования занимают пищевые струмогены, несбалансированное питание с дефицитом белков, а также хронические интоксикации, куда, в первую очередь, относится курение
Крымский полуостров является ярким примером сочетания вышеперечисленных факторов, стимулирующих зобную патологию. Данная работа актуальна для всей Украины и Крымского региона.
Цель, которые авторы поставили в данное работе достигнута. Предложены и внедрены эффективные методы профилактики микроэлементозов. Труды авторов известны и активно используются в практической работе.
Считаю, что работа достойна активной поддержки, а авторы заслуживают Государственной премии Украины.
Директор клиники Крымского государственного
Медицинского университета им. С.И.Георгиевского,
кандидат мед. наук, доцент О.Ф. БЕЗРУКОВ

Ковтун Володимир

Працюю в галузі ендокринології і вважаю, що піднята авторами проблема практично стосується всіх людей незалежно від віку, що проживають в Україні. Автори не тільки досконально вивчили наявність проблеми для вагітних, дітей різного віку, людей похилого віку, але і запропонували заходи профілактики захворювань, що виникають в наслідок недостатності йоду. Дуже важливо, що автори розробили власні препарати для групової профілактики йододефіциту в групах найвищого ризику. Мені відомо, що розроблені авторами профілактичні препарати не тільки широко використовуються в Україні, але і користуються попитом в багатьох зарубіжних країнах, серед них Польща, Германія, Словаччина, Угорщина, Росія та інші. Вважаю, що представлена робота заслуговує підтримки і її автори можуть претендувати на високе звання лауреатів державної премії в галузі науки і техніки.