Офіційний веб сайт

Прогноз та запобігання нестійкості системи "вугілля-газ"

М71


Автори: Волошина Н.І., Мельников Д.В., Бойко О.М.


 


Представлена Інститутом фізики гірничих процесів НАН України.
Прогноз и предотвращение неустойчивости системы "уголь-газ"


Авторы: Волошина Н.И., Мельников Д.В., Бойко А.Н.


 


The forecast and prevention of instability of system "coal-gas"


Аuthors: Voloshina N., Melnikov D., Boyko A.


 


Кількість публікацій: 15 статей.


 


Авторами проведено теоретичне і експериментальне обґрунтування прогнозу викидонебезпечних зон на вугільних пластах, що розробляються. Запобігання газодинамічних явищ групою високоефективних способів, заснованих як на зміні фізико-механічних властивостей вугілля шляхом підвищення в ньому вмісту фізично зв'язаної вологи, так і на зниженні напружень в привибійній частині пласта шляхом вибурювання в останньому розвантажувальних свердловин, дозволяють розширити уявлення про природу виникнення газодинамічних явищ, а в сукупності служать передумовою для значного підвищення безпеки ведення гірничих робіт.


Проведено узагальнення і подальший розвиток наукових основ деформації газонасиченого вугілля в умовах, що моделюють напружено-деформований стан вугільних пластів, теоретично обґрунтовано нестійкість системи "вугілля-газ", встановлено закономірності зміни механізму руйнування при різних рівнях газо- і вологонасиченості вугілля, форми і рівня вільної енергії системи "вугілля-газ" залежно від параметрів, що визначають розвиток нестійкості.


Основними практичними результатами досліджень є розробка параметрів і технології способу запобігання викидам вугілля і газу в щитових лавах крутих вугільних пластів, розробка параметрів способу запобігання газодинамічним явищам в забоях підготовчих виробок за допомогою розвантажувальних свердловин, розробка двох галузевих стандартів України.