Офіційний веб сайт

Прогнозування ефективності системного лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі

М29

 

Автор:Асєєв О. І., к.м.н.

 

 Представлена  Дніпропетровською державною медичною академією.

 

Автором запропоновано вірішення  важливої науково-технічної проблеми – виділення комплексу клінічних, інструментальних і лабораторних ознак, який дозволяє, з високим ступенем точності, передказувати ефективність системної хіміо- або гормонотерапії у хворих на гормонзалежний метастатичний рак молочної залози в менопаузі.

Розроблено наукові засади та методологію, яка на основі прогнозування результатів хіміо- або гормонотерапії дозволяє вибрати оптимальний метод системного лікування у хворих на гормонзалежний метастатичний рак молочної залози в менопаузі.

Розроблено і впроваджено оригінальний спосіб визначення  тактики лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі, який захищений деклараційним патентом України на винахід.

 Автором отримані гранти від Європейського товариства медичних онкологів (2008) та міжнародної організації Susan G. Komen for the Cure® (2010).

Застосування розробленого алгоритму призначення системної  терапії дозволяє значно зменшити вартість лікування у хворих на метастатичний рак молочної залози. За рахунок більш точного підбору оптимального лікування стає можливим досягнення лікувального ефекту з використанням меншої кількості циклів проведення системної терапії.

 

Кількість публікацій:    15 статей,1 патент.

Надіслати коментар

Коментарі

Александр

В представленій роботі використані такі актуальні для сучасних наукових праць методи, як ретроспективний аналіз, що дає можливість більш глибоко і детально проаналізувати результати лікування, методи математичного аналізу. Робота має вагому наукову новизну і є цікавою для сучасної науки.

Татьяна

Наукова робота спрямована на вирішення актуального питання клінічної онкології, а саме обґрунтування вибору оптимального метода системного лікування в першій лінії при метастатичному РМЗ у хворих в менопаузі, на підставі проведеного ретроспективного дослідження проаналізовано стан лікування указаної патології, визначені основні предиктори та особливості, що дало змогу сформувати і впровадити у практичну діяльність прогностичну шкалу і оснований на її базі діагностично-лікувальний алгоритм.

Максим

Висвітлена в даній роботі проблема є актулальною, оскільки, індивідуалізоване призначення системної терапії з врахуванням визначеного комплексу факторів, збільшує загальну виживаність при у хворих на МРМЗ. Робота має вагоме практичне значення, а саме, дає можливість лікарям обгрунтовано обирати метод системної терапії у такої складної групи хворих.

д.мед.н., проф. В.А. Коссе

У роботі Асєєва О. І. створена шкала прогнозування ефективності гормонотерапії, що базується на 17 клінічних факторах і дозволяє з високою точністю оцінити ефективність застосування ендокринної терапії при гормонзалежному метастатичному раці молочної залози у хворих в менопаузі, що є актуальним для сучасної онкології. Доведені переваги запропонованого способу.

д.мед.н., проф. В.М. Соркін

Дослідження має істотну вагомість для медичної науки і практики. За своєю актуальністю, теоретичним і практичним значенням, науковою новизною відповідає загально прийнятним вимогам до наукових праць.

д.мед.н., проф. А.І. Шевченко

Oсновне завдання, яке ставилось в даній роботі – підвищення ефективності лікування метастатичного гормонзалежного раку молочної залози у хворих в менопаузі шляхом визначення показань до індивідуалізованого призначення хіміо- або гормонотерапії на основі прогнозування їх результатів – слід вважати виконаним. Це дозволяє позитивно оцінити науково-практичну значимість роботи.

д.мед.н., проф. М.І. Хворостенко

Дослідження О.І. Асєєва присвячене індивідуалізації вибору між хіміо- і гормонотерапією в першій лінії системної терапії метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі шляхом прогнозування ефективності застосування кожного з методів, виконана з використанням найсучасніших стандартних методів математичної обробки даних, має суттєву наукову новизну і вирішує актуальні питання сучасної науки.

д.мед.н., проф. І.М. Бондаренко

Робота є закінченою науковою працею, в якій представлені нові науково обґрунтовані дані, що сприяють вирішено конкретного наукового завдання – підвищення ефективності лікування хворих на гормонзалежний метастатичний рак молочної залози в менопаузі. Дослідження має суттєве значення для медичної науки і практики.

д.мед.н., проф. Шпонька І.С.

Автором уперше розроблено оригінальний спосіб визначення тактики лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі. Доведені переваги запропонованого способу в лікуванні хворих на гормонзалежний метастатичний рак молочної залози в менопаузі, при якому не погіршуються безпосередні результати лікування хворих і покращуються віддалені результати.

д.мед.н., проф. Мамчур В.Й.

Робота має важливе значення для клінічної онкології. Претендентом визначені основні фактори, що достовірно впливали на результати лікування. Вперше з їх врахуванням створена шкала прогнозування ефективності гормонотерапії.

Андрей

Выбор между химиотерапией и гормонотерапией всегда является сложным вопросом у женщин с раком молочной железы менопаузального возраста. Ценностью данного метода является легкость его использования, подсчитать количество баллов можно в условиях поликлиники и это значительно ускоряет работу врача в стационаре. Вопрос в том, что хотелось бы иметь интернет версию предложенной шкалы.

Любов

Работа представляет действительно практическую ценность для онкологов. Очень удобна в использовании предложенная программа.