Офіційний веб сайт

Прогнозування надійності машин і механізмів за кінетикою зміни триботехнічних параметрів мастильних матеріалів
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М73


Прогнозування надійності машин і механізмів за кінетикою зміни триботехнічних параметрів мастильних матеріалів


 


Мікосянчик О.О.  


 


Національний транспортний університет


 


 


 1 монографія, 5  патентів, 16 статей


В роботі досліджено вплив експлуатаційних факторів та концентрації органічних і неорганічних компонентів на реологічні, антифрикційні та протизношувальні властивості мастильних матеріалів.


Практичне значення результатів досліджень складають: розроблені методики оцінки триботехнічних характеристик масел серій ХФ12-16 з залишковими нафтовими фракціями, МС-20, для автоматичних коробок передач на основі ефірів дикарбонових кислот, запропонована математична модель ефективності мащення в залежності від експлуатаційних та конструкційних факторів дозволяє визначати оптимальні умови експлуатації трибомеханічної системи.